4.1.- El funcionament dels mercats

Un mercat és qualsevol institució social en què s’intercanvien béns i serveis o també on s’intercaniven factors productius, capital o treball. L’intercanvi és entre un bé (o servei o factor) i diners. Cal que la part compradora i la part venedora es posin d’acord amb la quantitat de diners que es paguen per aquells béns. En un mercat es troben doncs OFERTA i DEMANDA d’acord amb un PREU.

El preu és el valor de canvi d’un bé (o servei) expressat en unitats monetàries (diners). O dit al revés, el preu és la quantitat de diners que cal pagar per obtenir un bé.

El mercat està format per tots els venedors i compradors d’un bé o servei. Per això es parla del mercat immobiliari referint-se a la compra-venda de pisos. O també es parla del mercat de treball referint-se a la recerca de treballadors per part dels empresaris i la recerca de feina per part de població activa desocupada o que vol canviar de lloc de treball. També podem parlar del mercat del vi, o del mercat de l’avellana, o del mercat de divises.

Els preus es mouen, varien, en una economia lliure. Gràcies a la llibertat de preus (en principi, tot i que cal tenir en compte que l’estat intervé, a vegades) els mercats es regulen i controlen. Els preus faciliten l’equilibri dels mercats. Si un bé vol trobar compradors i aquests són escassos, el seu preu baixarà fins el punt que pugui trobar compradors. Si un bé és desitjat i la seva oferta és escassa, el seu preu pujarà seleccionant els compradors. Al mateix temps, una demanda sostinguda d’un bé estimularà l’augment de la seva producció. I a l’inrevés, una demanda que tendeixi a disminuir estimularà que en disminueixi la seva producció. Per això, encara que pugui sorprendre, els preus elevats estimulen la producció i redueixen el consum; i els preus baixos desanimen la producció i estimulen el consum. L’alça de preus ens indica sempre dos possibles fenòmens: o bé que creix la demanda o bé que s’està reduint la seva oferta, o les dues coses alhora. Cal reflexionar serenament aquests elements per a comprendrel’s.

Un exemple curiós: els mercats negres.

Un altre exemple curiós: els mercats de futurs.

Deixa un comentari