UNITAT 4 – El mercat. Oferta i demanda. Preus. Tipus de mercat.

Fins ara hem estudiat la producció i l’empresa. Hem suposat que quan un empresari decideix produir uns béns o serveis és perquè aquests li poden produir uns ingressos derivats de la seva venda o lloguer. De manera genèrica hem parlat de factors productius per referir-nos a tot allò que permet fabricar, transportar i distribuir. Allò produït, el producte (q) va dirigit a satisfer necessitats. Cal que allò que es produeix i allò que es necessita es trobin. Estudiar aquest fenomen té un nom: estudi dels mercats; o amb altres paraules: estudi de l’oferta i la demanda (de béns i serveis, de productes).

En la primera unitat varem estudiar les limitacions del bescanvi com a forma d’intercanvi (un bé o servei es canvia per un altre bé o servei). A través dels diners els intercanvis són més fàcils i eficients. La quantitat de diners que es canvia per un bé o servei és el preu.

Mercats, oferta i demanda i preus són els elements que estudiarem en aquesta unitat.

Deixa un comentari