3.3 La producció a llarg termini

El concepte de llarg termini és quan s’alteren tots els factors de producció adhuc K els factors fixos. És a dir, l’empresari valora que el nombre de clients possible per gaudir dels seus dinars és superior al que pot satisfer, molt superior prou superior com per decidir ampliar els locals, ampliar el nombre de taules, ampliar les cuines, o obrir un segon establiment, etc. i, naturalment, a més, ampliar els cuiners i cambrers, etc.

El concepte de rendiments a escala té a veure amb la producció a llarg termini, ja que relaciona l’increment de tots els factors (L i K) amb la variació de la producció, la qual pot ser proporcional de forma creixent, constant o decreixent.

Som davant de rendiments d’escala creixents, quan, si augmentem els factors de producció en una proporció (100% per exemple, o sigui: el doble) la producció ens augmenta en una proporció més alta (110%, per exemple, més del doble en aquest cas)

Som davant de rendiments d’escala constants, quan, si augmentem els factors de producció en una proporció (100% per exemple, o sigui: el doble) la producció ens augmenta en la mateixa proporció (100%, també).

Som davant de rendiments d’escala decreixents, quan, si augmentem els factors de producció en una proporció (100% per exemple, o sigui: el doble) la producció ens augmenta en una proporció més baixa (90%, per exemple, menys del doble en aquest cas).

Deixa un comentari