UNITAT 3 – La producció i l’empresa

L’activitat econòmica consisteix en la transformació de matèries primeres i productes semieleborats en béns i serveis a través d’aplicar treball i capital.

Aquesta unitat no és gaire llarga, però és densa en el seu contingut i requereix prestar molta atenció per retenir el nou vocabulari, força tècnic, i comprendre algunes lleis econòmiques bàsiques que no són fàcils.

Deixa un comentari