2.4.3 Les economies mixtes de mercat

Com hem vist, l’economia de mercat té limitacions i l’economia planificada ha fracassat. S’ha imposat un nou grup de sistemes que són mixtos. El mercat preval (és el centre bàsic del sistema) per assignar recursos: què i com produir i distribuir i a quins preus. Però l’estat intervé en l’economia controlant i fixant límits, sempre amb l’objectiu de col·laborar amb el sector privat que és el motor econòmic. A més, el sector públic intervé en aquelles inversions i activitats econòmiques no rendibles però imprescindibles com són les obres públiques en infrastructures ferroviàries, elèctriques, gasístiques, de comunicació en general, etc.

A Espanya, ha estat l’Estat qui planificadament ha determinat la reconversió i modernització dels sectors energètics, l’elèctric sobretot, el siderúrgic, comunicacions, aeronàutic, i altres.

A Espanya, ha estat l’Estat qui ha redistribuït la renda amb la xarxa de serveis socials de la Seguretat Social.

Aquest sistema mixte fou defensat per John Maynard Keynes qui va estudiar i explicar molt bé les crisis del sistema capitalista o liberal, sobretot quan es va produir el “crac” de 1929 i fou ell qui propugnà la intervenció de l’Estat en l’economia amb inversions públiques per crear llocs de treball, ajudar amb subvencions a les inversions del sector privat per fer créixer l’economia i utilitzar els impostos per possibilitar el consum de la població més humil per evitar la caiguda de la demanda.

Un exemple recent d’inversió pública necessària per ajudar a créixer l’economia (baixar els costos del transport de mercaderies entre els principals focus europeus de producció industrial i agrària i de consum), disminuir l’atur, etc. és el CORREDOR MEDITERRANI FERROVIARI.

Corredor mediterrani ferroviari

Podeu veure l’actual xarxa ferroviària i observar la pobresa de la xarxa espanyola en comparació amb la xarxa del centre d’europa: nord de França, Suïssa, Alemanya, Holanda, Di namarca, Àustria, etc. a l’enllaç següent:

http://www.bueker.net/trainspotting/maps.php

 

Deixa un comentari