UNITAT 2 – Factors i agents productius i sistemes econòmics

Quan parlem d’activitat econòmica podem distingir el CONSUM (o gaudi de béns i serveis)  per part dels individus o famílies, de la PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ d’aquests béns i serveis per part de les EMPRESES I EL SECTOR PÚBLIC. Individus i famílies, empreses i sector públic reben el nom d’AGENTS ECONÒMICS.

En aquesta unitat estudiarem les característiques de cada agent i com es relacionen entre ells. Existeixen diverses maneres de relacionar aquests 3 agents; tenim diversos SISTEMES ECONÒMICS.

Cada sistema econòmic organitza els agents de manera diferent i, per tant, respon de manera diferent a les tres preguntes bàsiques:

què produir?

– com produir i distribuir?

– per a qui produir?

Deixa un comentari