UNITAT 12.- Economia catalana

Aquest tema l’haureu de treballar els alumnes a partir de l’informació del Bloc, internet, etc.

Cada alumne ha de crear el seu article i publicar-lo com a privat.

El guió ha de ser el següent:

1.- PIB de Catalunya. El més actual possible i evolució dels darrers anys. En quin percentatge contribueix el PIB català al PIB espanyol. Ordenar les comunitats autònomes espanyoles per població (de més a menys habitants) i per PIB (de més a menys). Fixar-se en les dues comunitats econòmiques que tenen concert econòmic (Navarra i País Basc). Mirar el PIB per càpita (dividir el PIB total pel nombre d’habitants) i comparar-ho amb les altres comunitats autònomes i la mitjana espanyola. Mirar la productivitat catalana (PIB total dividit per la població activa ocupada), comparar-ho am les altres comunitats i la mitjana espanyola.

2.- Renda per càpita catalana. Comparatiu amb la mitjana espanyola i europea. Inflació a Catalunya, atur a Catalunya: comparatiu amb la mitjana espanyola.

5.- Mirar de trobar les exportacions i les importacions catalanes, distingir el comerç amb la resta d’Espanya i el comerç amb països estrangers. Balança de pagaments Catalunya-Espanya: és favorable o desfavorable?

6.- Mirar les balances fiscals, és a dir, la recaptació de l’Estat espanyol a Catalunya a través dels impostos de l’Estat i les inversions i despeses de l’Estat espanyol a Catalunya. Mirar com funionen les balances fiscals en d’altres comunitats autònomes d’Espanya.

Mireu atentament aquest video: http://www.zeniting.com/player.php?id=228&app=1&lang=Cat

Deixa un comentari