UNITAT 11.- Economia internacional. Balança de pagaments.

El comerç internacional és l’intercanvi de béns i serveis a través de les fronteres o territoris internacionals. Encara que el comerç internacional ha estat present al llarg de la història, la seva importància econòmica, social i política ha crescut els últims segles. La industrialització, els mitjans de transportació avançats, la globalització, el naixement de les corporacions multinacionals i la subcontractació, han tingut un impacte molt important en la manera en què es realitza i en el seu efecte no només sobre l’economia, sinó sobre la cultura i la societat que en participa. En un sentit econòmic, l’obertura comercial és la definició teòrica del terme neoliberalisme, i l’increment del comerç, del terme globalització. L’economia internacional, és una branca de l’economia que estudia el comerç i les finances internacionals.

Balança de pagaments

Exportacions i importacions

Proteccionisme i lliure canvi: aranzels, quotes, subvencions

Deute extern

Dèficit comercial

 

Deixa un comentari