10.6.- La inflació, la deflació i els seus efectes.

La inflació té efectes en l’economia tant si és esperada com si és imprevista.

Si no tenim present el sector exterior (exportacions i importacions) els efectes de la inflació (recordeu, tota política monetària expansiva pot provocar o ajudar a que hi hagi inflació) són:

– Fa falta augmentar la renda disponible (augment de sous, augment de crèdits, etc.) per fer front a preus més elevats. El poder adquisitiu dels diners baixa ja que per adquirir un determinat producte cal pagar més diners. Aquest fet (anar a buscar més diners) té un cost que té el nom metafòric de costos de sola de sabata.

– Fa falta canviar els preus de les llistes, dels aparadors, de les cartes comercials, dels prospectes, etc. Aquesta feina també té un cost que s’anomena metafòricament costos de menú.

– Augmenta la quantitat recaptada pels impostos. El % d’IVA no augmenta, però la base sobre la que s’aplica (el preu) sí. El 18% sobre 50,00 Euros (preu antic) són 9,00 euros; el 18% sobre 52,00 euros són 9,18 euros. L’estat, el sector públic, se’n beneficia de la inflació. Recapta més i el que s’ha compromès a pagar a un preu (adjudicació d’obra pública, pensions, subvencions, …) ho paga igual però el diner té un valor inferior, i, per tant, de fet, li costa menys.

– Augmenten els interessos bancanris. Per què? Si hom presta 1000,00 euros al 10% espera rebre al cap d’un any 1010,00 euros. Si hi ha inflació, del 5% per exemple, el que realment rebrà serà 1004,8 euros. Per tant, si el que vol rebre realment són el valor de 1010,00 euros l’interès haurà de ser del 15% aproximadament, per compensar la inflació.

– L’augment imprevist de preus genera desconfiança en els empresaris i en els inversors, ja que no poden assegurar quins seran els costos reals de producció els primers ni quins seran els beneficis reals els segons. Es frena el creixement. Es contrauen les inversions.

D’aquesta manera veiem com les mesures de política monetària que pretenien expandir l’economia, al produir-se inflació el que fan és l’invers: contrauen l’economia. O sigui, cal evitar una inflació descontrolada, cal evitar una inflació superior al 2%.

Deixa un comentari