PAUTES PER PREPARAR L’EXAMEN FINAL

EXAMEN D’ECONOMIA 2a part Temes 7, 8, 9, 10 i 11

A l’examen hi haurà 4 preguntes sobre qualsevol dels temes tractats, les respostes correctes puntuaran 3 o 2 punts màxim. Recorda que es tracta d’explicar cada tema, no només de definir conceptes, i que cal que redactis de manera que, el que diguis, sigui entenedor per a qualsevol persona que no hagi estudiat el tema. Tingues cura de la gramàtica i de l’ortografia. L’esquema bàsic de cada tema figura en el BLOC. Us faré preguntes al voltant de les qüestions següents:

1.- La Renda Nacional i el PIB. Concepte, semblances i diferències.

2.- Inflació i IPC. Causes de la inflació i causes de l’atur.

3.- Polítiques per controlar la inflació i polítiques per crear ocupació.

4- Defineix què és una política fiscal expansiva: en què consisteix i quins efectes té sobre l’economia del país?

5.- Defineix què és una política fiscal restrictiva: en què consisteix i quins efectes té sobre l’economia del país?

6.- Deute públic, deute extern, dèficit públic, dèficit comercial, dèficit pressupostari, dèficit fiscal, balances fiscals, balances comercials. 

7.- La política monetària restrictiva, com es fa?, quins efectes té?, avantatges i inconvenients.

8.- La política monetària expansiva, com es fa?, quins efectes té?, avantatges i inconvenients.

9.- Els bancs i la creació de diners. El diner bancari. L’efecte multiplicador.  Solvència i liquiditat bancària. Fallida bancària. Capitalitzar els bancs.

 

Deixa un comentari