1.8 El bescanvi

Tècnicament, el bescanvi és el nom de l’intercanvi d’un bé o servei per un altre. Un pagès és un especialista en produir béns agraris i un ramader és un especialista en produir carn i productes lactis llana i pells, per exemple. El pagès necessita carn i el ramader necessita cereals, per exemple.

Sense diners, l’intercanvi presenta molts problemes:

a) Els productors que volen intercanviar es poden trobar lluny l’un de l’altre

b) No és fàcil trobar la parella d’interessats en cada intercanvi concret.

c) Molts béns són indivisibles.

d) Normalment, cada subjecte necessita trobar molts individus per intercanviar i poder obtenir tot el que necessita. Ell, per exemple, té ovelles i els seus derivats (llana, formatge, carn, …) però necessita pa, arroç, teixits, eines, ous, vestits, etc. ; hauria de trobar per a cada bé o servei que necessita productors interessats en les seves ovelles i els seus derivats.

Deixa un comentari