1.5 El creixement econòmic.

És possible que una economia assoleixi quantitats superiors de béns i serveis amb els mateixos recursos que li permetien una producció potencial. D’aquesta manera s’amplia la FPP. Com és possible? Hi ha diverses maneres:

a) Millores tècniques, invents, innovacions, etc.

b) Descobriment de nous recursos naturals i fonts d’energia.

c) Millora del capital humà (educació i formació dels treballadors)

d) Augment del Capital (inversions en màquines i equips, renovació d’instal·lacions) com a conseqüència de l’estalvi.

Deixa un comentari