1.4 L’eficiència econòmica

La frontera de possibilitats de la producció (FPP) delimita dues zones: una en la qual l’economia està malversant recursos i una altra en la qual pretén produir més del que pot amb els recursos i la tecnologia disponibles. Quan una economia funciona just per sobre de la seva FPP considerem que és una economia eficient productivament.

L’atur, per exemple, és un indicador d’ineficiència ja que hi ha uns recursos (una part del capital humà) que no es fan servir. La plena ocupació és un indicador d’eficiència, però no és l’únic paràmetre per avaluar l’eficiència d’una economia.

Deixa un comentari