1.1 Concepte d’economia

L’Economia és una ciència que s’ocupa d’estudiar la millor administració dels recursos escassos per produir béns i serveis i distribuir-los per al seu consum entre els membres de la societat.

La microeconomia estudia la manera de com prenen decissions els consumidors, les empreses i el sector públic, i com interaccionen. Exemples: el mercat de la vivenda de lloguer, els preus d’uns béns o d’uns serveis, ampliar un negoci o tancar-lo, canviar de feina, etc.

La macroeconomia estudia els fenomens que afecten el conjunt de l’economia. Exemples: atur, consum, inversió, inflació, crisi, dèficit i deute públics, etc.

Els recursos o factors productius són els elements bàsics indispensables per a la producció de béns i serveis. Són tres: terra, treball i capital.

La terra és el terme que designa el conjunt de recursos naturals de la terra ferma i del mar, així com els minerals i la pesca; inclou per tant a més de la terra cultivable o explotable (boscos) el sòl urbà, el sòl industrial, etc.

El treball és el factor productiu principal i essencial i és un terme que designa el conjunt de facultats físiques i intel·lectuals humanes que intervenen en tot procés de producció i distribució de béns i serveis. Els béns i serveis disponibles per a satisfer les necessitats són el resultat d’aplicar treball a matèries primeres o semielaborades amb els mitjans de producció (màquines i eines) adhients.

El capital és el terme amb el qual es designen tots els mitjans materials indispensables que cal posar a disposició del treball per tal d’iniciar i realitzar una activitat productiva. Inclou per tant les edificacions, fàbriques, màquines i eines, existències i materials bàsics. És el capital físic que no s’ha de confondre amb el capital financer (diners, accions, etc.). Tampoc s’ha de confondre amb el capital humà que és l’educació i la formació professional que permeten augmentar el rendiment del treball.

El funcionament de l’economia requereix d’una institució bàsica: el mercat que inclou totes les organitzacions per comprar i vendre els béns i els serveis produïts, ja que es posen en contacte els consumidors (demanda) amb els productors o empreses (oferta).

Tornem a explicar el concepte de ciència econòmica d’una altra manera. Les persones tenim necessitats (menjar, vestir-nos, habitatge, transport …) que només podem satisfer si hi ha béns i serveis a la nostra disposició i si tenim capacitat econòmica per adquirir-los. De res serveix tenir necessitats i -suposem- tenir diners, si no hi ha béns i serveis a la nostra disposició. Al mig del desert, perduts, amb una maleta plena de milers d’euros ens morim; igualment, si volem comprar un Apple a Cuba, no podrem, ja que ningú els posa a la venda. Per tant, cal comprendre com s’arriba a produir (fabricar, …) i distribuir un conjunt de béns i serveis. Al mateix temps, si produim molts béns i ningú els vol, ningú els necessita o ningú té prou diners per comprar-los, aquests béns són un excedent inútil. Fixeu-vos que l’ideal és produir tot el que la gent vol i pot adquirir en les quantitats i qualitats desitjades i distribuït en els llocs i les proporcions adequades. Cal estudiar doncs, com funciona la producció i distribució de béns i serveis i com funciona el mercat, el lloc (virtual o real) on les persones cerquen aquests béns i serveis. Quines lleis regulen l’oferta, i, per tant, la quantitat a produir de cada bé i servei? Com es fixen els preus? Com funciona la demanda de béns i serveis? Com disposen les persones de renda (diners) per adquirir béns i serveis? Què són els diners? Com es creen i tanquen empreses? Com creixen les empreses? Com es creen llocs de treball o com es destrueixen? Com funcionen els preus i per què augmenten? Què fer per obtenir béns i serveis suficients i distribuir-los el més equitativament possible? Què fer per evitar l’escassetat? Què fer per evitar excedents? Què fan els bancs? Què és el Fons Monetari Internacional? Què és la balança de pagaments? etc. etc. etc.


Deixa un comentari