“CIUTADANS” per Laura Pino, David Martin i Anna López

CIUTADANS:

 • Què és Ciutadans?

“Es un proyecto civil, un proyecto político, el sueño de mucha gente. Que se está construyendo en muchas partes de España. Un proyecto para transformar este país, y no para romperlo. Los que defensamos la igualdad, la unión, la solidaridad, nos tuvimos que unir en un proyecto para cambiar nuestro país”, segons Albert Rivera.

És un partit polític d’àmbit espanyol originat a Catalunya. És autodefinit com a socialdemòcrata, liberal progressista, i no-nacionalista, tot i que sovint és classificat com a partit nacionalista espanyol i partit que fa polítiques de dreta. C’s defensa les llibertats individuals entre els ciutadans i l’apropament d’aquests a les institucions, sempre des d’una vessant constitucional espanyola.

 

Impostos – Baixar els tipus de l’IRPF i eliminar deduccions.

El document presentat per la formació assegura que els nostres impostos “estan molt mal dissenyats: paguem tipus més elevats però recollim menys ingressos perquè hi ha un sense nombre d’exempcions i deduccions, sovint no justificades ni per raons d’eficiència, ni per raons d’equitat”.

De cinc a tres trams en l’IRPF. Concretament, l’Impost sobre la Renda (IRPF) quedaria reduït dels cinc trams actuals a tres, mantenint els mínims exempts actuals (12.000 euros). Els tipus quedarien al 18% fins 22.500, al 28% entre els 22.500 i fins als 75.000 euros.

Despeses sanitat

La sanitat universal no està en discussió, però, si una comunitat vol donar més prestacions, haurà de veure si les cobra o puja els impostos als ciutadans. Així hi haurà una major corresponsabilitat fiscal. Els medicaments, evidentment, tenen un preu, i aquí poden tenir un cert marge. Han de tenir més autonomia per fixar els preus d’altres serveis que no estiguin a la cartera bàsica, per exemple d’ortodòncia

Despeses en l’ensenyament

L’educació és una de les prioritats de Ciutadans. En el seu programa per a les pròximes eleccions generals aposta per un pacte nacional “que miri a una generació -no a una legislatura o un govern-, i que garanteixi un sistema educatiu de qualitat per a tothom. Per sobre de qualsevol altra consideració, l’educació es dedicarà a formar bones persones, bons ciutadans, cultes i lliures, i bons professionals “. En la seva proposta, presentada aquest dilluns a Madrid per Albert Rivera i Luis Garicano, el partit aposta per “intentar minimitzar, si no suprimir” l’actual sistema de repeticions.

Ciutadans vol acabar amb el carrusel de sistemes i lleis educatives en funció del partit que governi. “No es tracta d’una nova reforma dels plans d’estudi treta per Llei en el Butlletí Oficial de l’Estat; altra més a sumar a la sèrie de lleis que ens han portat al sense sentit actual. El veritable repte consisteix a arribar a un gran acord educatiu que ens faciliti que el canvi es doni en la pràctica diària de la docència”, defensen en el partit.

Entre les propostes, a més d’implantar el model MIR per als professors -com ha informat EL MÓN, el partit taronja es proposa acabar amb les repeticions. A Espanya, la taxa de repetició és d’un 32%, segons les dades que manegen, i cada repetidor costa, segons estimacions de l’OCDE, 20.000 euros. “És a dir, un 8% de la despesa total en educació, uns 2500 milions d’euros, es dediquen a la repetició”. “Les repeticions són l’instrument principal pel qual es canalitza el fracàs escolar i acaben sent un dels principals causants de l’abandonament prematur del sistema educatiu

Sostre de dèficit

CIUTADANS,   s’ha manifestat en diverses ocasions,  com ja s’ha dit,  partidari de baixar els impostos. I, a pesar que  això podria voler dir que no es sacralitzen es límits de dèficit,  aquest partit considera imprescindible  donar compliment als objectius de dèficit marcats per la UE.

És  a dir que, com molts altres partits, han de trobar el punt mig entre la seva ideologia/voluntat (baixar impostos) i l’obligació que els ve imposada per la Unió Europea de no sobrepassar els límits de dèficit, si bé en el cas concret de la situació actual de l’economia espanyola CIUTADANS  s’ha mostrat favorable a un fraccionament dels objectius de dèficit fixats, evitant així que el govern que surti de les properes eleccions hagi de prendre mesures traumàtiques com retallades en sanitat, etc.

Inversions en obres públiques – El pla econòmic de Ciutadans: més innovació, menys obra pública

Si Ciutadans governa a Espanya, frenarà la inversió a l’AVE, injectarà 1.000 milions d’euros anuals en I+D, emparellarà a prejubilats i emprenedors per assegurar la viabilitat i la mida mitjana de las empreses, i atraurà talent estranger amb un programa de punts per la obtenció de visats de treball que tindrà en compte l’excel·lència professional i acadèmica.

Primer, “reducir drásticamente” el programa de l’AVE, el qual aquest any es dediquen 3.500 milions d’euros. Segon, crear “una red de impulsos a la innovación, siguiendo el ejemplo alemán, que tendría 1.000 millones al año”. Tercer, aconseguir que la inversió pública i privada en I+D arribi al 2% del PIB, davant l’ 1,3% actual. I  quart, posar en marxa el pla de Diego Comín, professor de la Universitat de Dartmouth, que proposa fundar centres de transferència tecnològica especialitzats en la investigació aplicada, “de forma que la generación de ideas se transforme en empresas y empleo”, segons van assenyalar fonts del partit.

Com crear ocupació

Per lluitar contra l’atur i la pobresa:

 • Eliminar la temporalitat apostant per un contracte únic.
 • La motxilla austríaca: l’assegurança individual per l’acomiadament.
 • Bonificacions a las empreses que acomiadin menys.
 • Renta complementaria per qui no arribi al salari mínim anual.
 • Un programa de formació per parats de llarga duració.
 • Disminució de les cotitzacions per qui contractin parats de llarga duració.
 • Orientació individualitzada per parats de llarga duració.
 • Segona oportunitat per les persones endeutades.
 • Dació en el pagament.
 • Reestructuració de deutes de persones físiques.
 • Fons europeu per l’ocupació.

Com sortir de la crisi

Les principals línies d’actuació de  CIUTADANS  per sortir de la crisi, són:

-Reactivació de l’economia  donant suport a empreses i autònoms, rebaixant per exemple les cotitzacions a la seguretat social i adaptant les dels autònoms als seus ingressos, establint una taxa mínima que podria rondar els 50 euros.

-A través de la fiscalitat, una vegada  resolt el problema del dèficit,  proposen una reforma tributària baixant impostos. Es parta d’establir un 16% d’IVA i un tipus màxim d’IRPF en el 40%.

-En l’àmbit laboral es proposa l’establiment d’un contracte únic indefinit per a tothom, amb diferents prestacions depenent dels anys de permanència.

-Acabar amb la corrupció política i institucional.

Com millorar la productivitat

Volen impulsar el canvi del model productiu, volen acabar amb els retalls en educació i crear un pla contra el fracàs escolar. Invertiran 1000 euros per alumne a l’any en entorns desfavorables en contractar més professors de reforç a les aules, beneficiant a 800.000 alumnes. Treballaran per arribar al 2% d’inversions en I+D en 2020, centrant els recursos a la creació d’una Red Cervera de Transferència Tecnològica per connectar la universitat i l’empresa.

Com  millorar les exportacions

Recolzaran la firma d’un tractat de lliure comerç i d’inversions entre La Unió Europea i els Estats Units sempre que es respecti la legislació europea en matèria agroalimentària, de protecció dels drets socials i laborals, la defensa dels consumidors i de la protecció del medi ambient.

Com millorar la competitivitat

Reformarem la regulació dels mercats perquè tinguin el mateix nivell de competència que a la resta de països d’Europa, perquè les regles hauran de ser segures i iguales per tots els competidors, sense discriminació. Així, estalviarem a les famílies espanyoles 411 euros l’any. Tenim dret a no pagar el sobre cost de tindre l’energia més cara d’Europa per culpa del capitalisme.

Pensions i subsidis

Reformaran el sistema de pensions per assegurar la seva sostenibilitat, la suficiència de la persones, la transparència del sistema i al seva flexibilitat en el marc. Pensions adequades i periòdicament actualitzades. Asseguren la transparència del sistema de pensions i la llibertat dels treballadors per decidir l’edat de jubilar-se i a accedir a una pensió de jubilació en funció a les cotitzacions que ha fet al llarg de la vida aquella persona.

 

Publicat dins de General | 2 comentaris

“COMERÇ” EXERCICI 17 per Laura Pino i Anna López

foto 1 cat

 

En aquest gràfic podem veure que a Catalunya les importacions i les exportacions són bastant iguals en cada sector. Però en el sector de productes energètics: extracció i refinació de petroli, podem veure una gran diferència entre les importacions (9,6%) i les exportacions (2,0%). El sector més destacat observem que és el de les indústries químiques.

 

 

foto 3 cat

Aquí veiem que les exportacions més destacades van dirigides a la Unió Europea  i dins d’aquesta, França n’és el més rellevant (9.789,5 milions d’euros).

foto 4 cat

Les importacions que destaquen més són de la Unió Europea, però, a diferència de les exportacions, destaca Alemanya amb un valor de 12.563,7 milions d’euros.

foto 2 cat

 

En la gràfica anterior podem observar que la Balança comercial de Catalunya sempre ha estat negativa, tot i això es veu un cert augment a partir del 2010.

Publicat dins de General | 2 comentaris

“COMERÇ” EXERCICI 16 per Laura Pino i Anna López

foto 1 e

Les exportacions més destacades van destinades a França (15,83%) i a l’ Aràbia Saudita, les menys importants (0,93%).

http://www.datosmacro.com/comercio/exportaciones/espana

foto 2 e

Durant els últims cinc anys les exportacions d’ Espanya han incrementat a una taxa anual del 7%, de $ 214 mils de milions el 2009 a $ 299 mils de milions el 2014. Les exportacions més recents són liderades per les exportacions de cotxes, que representa el 10,6% de les exportacions totals d’ Espanya, seguides pel refinat de petroli, que representa el 4,45%.

http://atlas.media.mit.edu/es/profile/country/esp/

foto 3 e

Podem veure que les importacions més destacades són d’ Alemanya (12,94%) i amb un 1,16% de la República Txeca.

http://www.datosmacro.com/comercio/importaciones/espana

foto 4 e

http://atlas.media.mit.edu/es/profile/country/esp/

http://atlas.media.mit.edu/es/profile/country/esp/

foto 5 e

 

A partir de 2014 Espanya tenia una balança comercial negativa de $ 42,5 mils de milions gràcies a les importacions netes. En comparació amb la balança comercial del 1995, quan encara tenia una balança comercial negativa de $ 21,8 mils de milions en les importacions netes.

Publicat dins de General | 2 comentaris

“COMERÇ” EXERCICI 15 per Laura Pino i Anna López

foto 1 c

Les exportacions han anat en augment a partir del 2010. Però si ens fixem a partir del 1999 (35,39%) veiem que hem disminuït respecte el 2015 (26,32).

http://www.datosmacro.com/comercio/exportaciones/canadà

foto 2 c

Al 2014 el Canadà va exportar $ 448 Mils de milions, pel qual és l’exportador més gran en 11 graus en el món. Durant els últims cinc anys les exportacions de Canadà han incrementat a una taxa anual del 8,4% de $298 milers de milions l’any 2009 a $448 milers de milions el 2014. Les exportacions més recents són liderades per les exportacions de petroli cru, que representa el 19,4% de les exportacions totals de Canadà, seguides pels cotxes que representen el 10,1%.

http://atlas.media.mit.edu/es/profile/country/can/

foto 3 c

Les importacions, igual que les exportacions, veiem que també han augmentat en els darrers anys. Però si comparem el 2015 (28,11%) respecte el 1999 (32,68), observem que ha disminuït.

http://www.datosmacro.com/comercio/importaciones/canada

foto 4 c

Durant els últims anys, les importacions de Canadà han incrementat en una taxa anual del 7,8%, de $302 milers de milions el 2009 a $440 milers de milions el 2014. Les importacions més recents estan encapçalades pels cotxes (6,11% importacions totals) i el petroli cru (4,77%).

http://atlas.media.mit.edu/es/profile/country/can/

foto 5 c

La balança comercial de Canadà han augmentat progressivament des de 1995, i es manté positiva actualment.

Publicat dins de General | 2 comentaris

Exercici 17 per Laura Sande i Paula López

 

Valor                       Absoluta              %mes   %acumulat

Total exportacions            5.695,7                -214,6                    -3,6      -0,7

Béns de consum                  2.248,2                 -91,9                    -3,9        -4,9

aliments, begudes i tabac        570,1    -11,8      -2,0      3,6

altres béns de consum               1.678,1                 -80,1      -4,6      -7,8

Béns de capital                    449,3    98,9       28,2    18,9

maquinària i altres béns d’equipament            268,6    20,5       8,3       1,3

material de transport i altres béns de capital               180,7    78,4       76,7    64,8

Béns intermedis                 2.998,2                 -221,7                    -6,9      0,2

prod.agricultura, silvicultura i pesca                  29,4       -3,6         -11,0   -2,9

prod.energètics i industrials                   2.968,8                 -218,0                    -6,8      0,2

Per països (les variables són les mateixes que en el quadre anterior)

Total exportacions     5.300,1     100,0   65,9     1,3     0,5

Unió Europea (UE­28)   3.151,6   59,5   ­11,4   ­0,4     ­0,9

Alemanya     573,0     10,8   31,8   5,9     ­0,7

França   803,7     15,2     ­76,2     ­8,7     ­7,3

Itàlia     370,5     7,0     ­94,5     ­20,3     ­1,5

Portugal     344,3     6,5     61,8     21,9     5,4

Regne Unit     309,7     5,8     14,8     5,0     7,1

Altres països i territoris d’Europa     526,8     9,9     ­49,4   ­8,6   ­9,1

Suïssa     213,3     4,0   ­45,6   ­17,6   ­19,4

Amèrica del Nord   189,8     3,6   ­15,2   ­7,4   ­0,3

Estats Units d’Amèrica     172,1   3,2   ­7,3     ­4,1     ­1,1

Amèrica Central i del Sud     395,5     7,5   9,3   2,4     9,4

Resta del món     1.036,3     19,6   132,5   14,7   8,7

Japó     60,6   1,1   ­2,7   ­4,3   ­2,6

Xina     114,4   2,2   24,1     26,7     19,1

Les exportacions catalanes han disminuït un 3,6% interanual al març del 2016. Per destinació econòmica, mostren decrements les vendes de béns de consum (-3,9%) i de béns intermedis (-6,9%), mentre que augmenten les de béns de capital (28,2%).

La balança comercial de Catalunya és desfavorable perquè importa més del que exporta.

Publicat dins de General | 2 comentaris

Programa electoral del PP per Xavi Munner i Arnau Subirà

Publicat dins de General | 2 comentaris

Programa electoral econòmic 2016 PSOE per Àlex Ruiz i Marc Santandreu.

Crear empleo estable, dignamente retribuido, es el objetivo que orienta todo el programa económico socialista. Como prueba de que salimos de la crisis y no solo de la recesión, como demostración de nuestra voluntad de cambio al servicio de toda la ciudadanía.

Los y las socialistas queremos preparar a España para superar los retos y aprovechar las oportunidades del siglo XXI en beneficio de toda la ciudadanía. Esto implica, en el ámbito económico, apostar por una economía eficiente y competitiva, creadora de empleo, que no desconozca el marco transnacional en el que se desenvuelve, con un sistema energético limpio, que genere una prosperidad que beneficie de forma incluyente a todos, que implique una disminución de las desigualdades. Actuaremos en el corto plazo pensando en la España que queremos para el medio y el largo plazo, apostando por la digitalización de los sectores productivos de la economía, la transición energética, la innovación y el desarrollo, las políticas que incrementen la cohesión social y la transformación sostenible de nuestra sociedad como vectores de prosperidad, productividad y empleo, a medio plazo.

Superar la crisis económica exige maximizar el crecimiento económico mediante la mejora de la productividad de nuestra economía pero garantizando también una redistribución de los frutos de ese crecimiento que reduzca las desigualdades. Se trata de garantizar que no sólo cumplimos con los requisitos impuestos desde Europa (reducción del déficit, fundamentalmente) sino también que el crecimiento económico generado se dirija, de forma prioritaria, a reducir la desigualdad.

La economía española está superando la mayor recesión de su reciente historia democrática. La está superando, en gran medida, gracias a un contexto favorable, ajeno a las decisiones de política económica nacional, en el que destacan una caída espectacular de los precios del petróleo y una importante intervención del Banco Central Europeo en los mercados de deuda. Pero ni la continuidad de la recuperación está asegurada, ni hemos resuelto los muchos desperfectos sociales sufridos como consecuencia de las políticas conservadoras aplicadas durante estos años. El modelo impuesto de devaluación salarial no es sostenible en el tiempo ya que perjudica la reactivación del consumo de las familias, pone en riesgo la financiación de las pensiones públicas, al reducir las bases de los cotizantes y, además, agudiza peligrosamente las diferencias amenazando la cohesión social nacional. Necesitamos un cambio en el rumbo de la política económica que no solo tenga como objetivo conseguir un mayor crecimiento estable sino un mejor reparto social de los frutos del mismo. Necesitamos reorientar nuestro tradicional modelo de crecimiento hacia premisas de mayor eficiencia en el uso y consumo de recursos.

Todo ello, teniendo en cuenta las nuevas realidades a las que nos enfrentamos como país, después de que el mundo haya sufrido una gran crisis financiera internacional propiciada por los principios neoliberales de estado mínimo y no intervención en los mercados globales. Nuevas realidades como las derivadas de los cambios económicos y políticos experimentados tras la internalización del capital como factor productivo.

 • Hoy, una cuarta parte del PIB mundial está generada ya por actividad internacional, bien a través de filiales en el extranjero de alguna multinacional o bien a través de la exportación, y la previsión es que el comercio mundial se multiplique por dos o tres en términos reales en los próximos veinte años.
 • En las últimas tres décadas el comercio mundial se ha multiplicado por diez, pero el stock de inversiones directas extranjeras por más de 40. Las empresas ya no se limitan a exportar, sino que invierten en el extranjero, compran empresas o establecen nuevos centros de producción. Además crean Cadenas de Valor Global, es decir ‘descomponen’ un único proceso de producción (ejemplo un coche) en varios subprocesos (ejemplo I+D, producción del circuito eléctrico, del motor etc. ensamblaje final…), que se desarrollan en distintos países y que generan tráfico de productos y servicios intermedios entre las distintas ubicaciones. Hoy casi el 60% del comercio mundial está integrado en cadenas de valor global (CVG), controladas generalmente por alguna multinacional.

Hoy casi el 60% del comercio mundial está integrado en cadenas de valor global (CVG), controladas generalmente por alguna multinacional.

La globalización y la tecnología están acelerando el ritmo al que las economías menos avanzadas se acercan al nivel de desarrollo alcanzado en otras partes de mundo. Fruto de estas dos grandes megatendencias, el desarrollo y la riqueza ya no están tan concentrados en un puñado de países occidentales y los países emergentes están asumiendo cada vez más protagonismo en la economía y la política mundial. Este cambio trae consigo mucho más que un simple movimiento geográfico: es una verdadera revolución para nuestra forma de hacer negocios y gestionar empresas.

Además, la extrema movilidad que produce la globalización implica una extrema competencia, que reduce drásticamente la capacidad de actuar de los Gobiernos en muchos ámbitos. El resultado es una carrera hacia abajo en muchas áreas, desde condiciones laborales hasta fiscalidad, incrementando la desigualdad por la vía de un menor peso en la renta nacional de los asalariados y en unas mayores dificultades para hacer sostenible el Estado de bienestar. Ahí nace la desigualdad del siglo XXI.

La globalización y la tecnología están acelerando el ritmo al que las economías menos avanzadas se acercan al nivel de desarrollo alcanzado en otras partes de mundo. Fruto de estas dos grandes megatendencias, el desarrollo y la riqueza ya no están tan concentrados en un puñado de países occidentales y los países emergentes están asumiendo cada vez más protagonismo en la economía y la política mundial. Este cambio trae consigo mucho más que un simple movimiento geográfico: es una verdadera revolución para nuestra forma de hacer negocios y gestionar empresas.

Además, la extrema movilidad que produce la globalización implica una extrema competencia, que reduce drásticamente la capacidad de actuar de los Gobiernos en muchos ámbitos. El resultado es una carrera hacia abajo en muchas áreas, desde condiciones laborales hasta fiscalidad, incrementando la desigualdad por la vía de un menor peso en la renta nacional de las personas asalariadas y en unas mayores dificultades para hacer sostenible el Estado de Bienestar. Ahí nace la desigualdad del siglo XXI.

 • Es decir, el aumento de la competencia y del tamaño del mercado tiene como consecuencia el aumento de la desigualdad salarial, en la que los trabajos poco cualificados son los grandes perdedores.
 • Estudios rigurosos muestran que el factor educación (años de escolarización) explicaría por sí solo el 80% del diferencial de renta per cápita entre España y los países más avanzados de la OCDE. Por eso, a medio plazo el aumento del crecimiento potencial de nuestra economía y la reducción de la desigualdad van íntimamente ligados a la mejora del nivel educativo y formativo de nuestro capital humano, para adaptarse a los retos de un mundo globalizado. Este es sin duda uno de los grandes desafíos de nuestro país.

España está bien situada para ganarse un lugar en el tablero global de las próximas décadas. Es el quinto país en el mundo por su grado de internacionalización, con una exposición al exterior (suma de comercio exterior e inversión directa) del 166% del PIB, similar a la de Alemania y superior a la de Francia. Y, además, presenta una dinámica positiva y un buen equilibrio entre exportación, recepción y emisión de inversiones.

Nuestras grandes empresas del Ibex 35 están internacionalizadas y ya facturan más dinero fuera que dentro de España. Pero el fenómeno se ha extendido también a las pymes españolas que se están internacionalizando y presentan un dinamismo relevante, sobre todo en el sector servicios.

Los gobiernos nacionales no pueden hacer política económica hoy en día sin tener en cuenta estas realidades cambiantes y su impacto sobre la ciudadanía. La dinámica de la globalización altera las relaciones entre mercados internacionales, gobiernos nacionales y democracia, de manera antes impensables. Nuestra pertenencia a la UE, que sigue siendo el intento más serio de unidad política supranacional, nos permite enmarcar la lógica de la globalización bajo el paraguas de unas estructuras comunitarias, imperfectas, pero que pueden sernos de ayuda frente a los desafíos de los mercados internacionales, como vimos cuando el rescate a que fuimos sometidos en 2012 como consecuencia de la falta de confianza en una parte de nuestro sistema financiero. Cuando teníamos cerradas todas las fuentes de financiación externas, lo que nos llevó a una severa sequía de créditos que agudizó la crisis interna, el rescate de nuestras entidades bancarias encabezado por el Banco Central Europeo significó un punto de inflexión positivo.

Todas estas nuevas realidades existentes imponen una dinámica política, tanto en los ámbitos supranacionales, como en cada uno de los países, diferente a la existente hace unas décadas. Con ello no se invalida la acción política nacional. Pero los condicionantes de lo posible se han visto alterados. E ignorar esta realidad, no es una opción sensata. Ahora, para conseguir los mismos objetivos, tenemos que aplicar otras soluciones, como las que proponemos los y las socialistas en este programa, un programa reformista que persigue impulsar aquellas transformaciones que impulsan la productividad, generan cohesión social y reducen privilegios. En definitiva, que reduzcan la desigualdad.

Reducir la desigualdad es una reforma estructural necesaria para poder crecer y hacerlo de forma sostenible. Para ello necesitamos que la productividad de nuestra maquinaria económica sea máxima, en un contexto de competitividad mundial y de respeto al equilibrio ecológico. Y, para conseguirlo, impulsaremos todas las reformas estructurales que permitan que nuestro aparato productivo funcione al máximo, aprovechando todas las oportunidades abiertas por las nuevas tecnologías, creando empleo estable y de calidad y, sin contradecir los objetivos adquiridos en la lucha contra el cambio climático. Pero no queremos solo mejorar la competitividad de nuestra economía, sino también poner en marcha políticas sociales específicas que acorten los plazos de salida de la pobreza o reduzcan las distancias sociales no justificadas. Necesitamos crecer para repartir. Queremos incrementar la riqueza nacional -en un contexto muy diferente al existente antes de la crisis vivida- pero, a la vez, poner en marcha mecanismos activos que ayuden a distribuir los frutos de ese crecimiento de una manera equitativa de acuerdo con una concepción justa de la sociedad.

La distribución de la renta disponible en España, ha sufrido un empeoramiento durante la crisis muy superior al de la media de la OCDE. Si en 2003 la renta del 20% más rico era de 5,7 veces la renta del 20% más pobre, ahora esa cifra ha subido hasta 8,4 veces, lo que supone más de un 47% de incremento. No sólo ha empeorado la distribución de la renta sino que se ha producido una cierta polarización social: la distancia entre las personas más ricas y las más pobres ha aumentado mucho más que la desigualdad total.

Una parte del aumento de la desigualdad obedece a causas estructurales mientras que otra parte es coyuntural y está vinculada a la gestión nacional de la actual crisis.

Esto quiere decir que el fenómeno de aumento de la desigualdad en España no se resuelve automáticamente con la salida de la crisis, no hay una sola manera de salir de la crisis. Luchar contra la desigualdad requiere políticas específicas como las que hemos aplicado los y las socialistas en otros momentos de nuestra historia reciente y que se desprenden de nuestro ideario político tradicional. Por eso defendemos una salida de la crisis que, sin olvidar la necesaria preocupación por el equilibrio presupuestario y la competitividad de nuestra economía, no se olvide de las personas y que tenga también en la agenda la eliminación de las desigualdades.

Una alternativa económica socialdemócrata de futuro para nuestro país exige tener en cuenta que luchar contra la desigualdad, regenerar las instituciones y acabar con los privilegios, apoyar a las empresas y el crecimiento económico, son elementos que se retroalimentan y se necesitan mutuamente. Se trata de poner la igualad y la decencia a trabajar, de entender que los objetivos de redistribución de la renta, de transparencia, la participación democrática, y acabar con la utilización de las instituciones por el partido que apoya al Gobierno, no son un lujo, sino que es la base sobre la que construir ese desarrollo al que aspiramos en España. En realidad, ello implica: más ingresos públicos, un gasto público más eficiente, una mayor competencia en los mercados y una mayor productividad.

Lograr una economía realmente competitiva, de alta productividad e inclusiva requiere proponer un marco institucional que favorezca la participación de los individuos en la creación de riqueza económica, sin espacios de privilegios. Una economía más inclusiva debe remover los obstáculos al dinamismo, que han caracterizado durante décadas a la estructura económica española, para permitir el acceso a la riqueza de una mayoría de la ciudadanía y empresas, y de esta forma poder desplegar todo el potencial creativo y dinámico.

La economía española no puede desconocer tampoco los aspectos medioambientales. Un Planeta que tendrá 9.000 millones de habitantes en 2050 requiere basar su prosperidad –incluso su supervivencia- en un modelo económico mucho más eficiente en el uso de sus recursos, mucho más prudente en la generación de externalidades negativas para el entorno.

La premisa de un ¨mejor crecimiento y un mejor clima¨ orienta una recuperación económica sostenida en el tiempo constituyendo una vía clara de generación de prosperidad y empleo. No puede concebirse una reducción de emisiones de CO2 que no venga acompañada de creación de empleo, de eficiencia energética o de mejoras en la habitabilidad de las ciudades y en la salud de sus conciudadanos y conciudadanas. Es un proceso con gran potencial para generar beneficios, estabilizar nuestras cuentas e invertir en nuestro futuro. Pero requiere realinear políticas, diseñar estrategias de apoyo para los sectores más vulnerables y facilitar procesos de decisión en el corto plazo que sean coherentes con las necesidades del largo plazo.

La ciudadanía del siglo XXI, el más global de todos, debe estar preocupada por el trato que se da a cada uno de los habitantes de la tierra, desde la convicción de que existe una responsabilidad individual para esforzarse en aprovechar las oportunidades existentes para llevar a cabo los diferentes proyectos de vida personal, pero también de que existe una obligación social para eliminar obstáculos y facilitar la igualdad inicial de oportunidades para que cada uno pueda hacerlo en las condiciones más equitativas posibles.

Sólo mejorar la productividad de forma sostenible para repartir mejor reduciendo las desigualdades representará una verdadera salida para todos de la crisis económica. Y eso exige un cambio en la política económica y de reformas, en la línea de lo comprometido en este programa.

 1. Crear empleo estable, dignamente retribuido.
 2. Cambiar el modelo productivo, para ser competitivos por valor añadido y talento, en vez de por salarios bajos.
 3. Mejorar la capacitación de los ciudadanos y ciudadanas para afrontar los retos de la economía del siglo XXI, a través de reformas en el sistema educativo y formativo.
 4. Distribuir los frutos del crecimiento para que no se beneficien solo unos pocos, entre otras medidas a través de una reforma del sistema fiscal progresiva, mientras combatimos la creciente desigualdad social mediante una subida del SMI y un plan de choque contra la probreza, creando el Ingreso Mínimo Vital.
 5. Incrementar los recursos dirigidos a la I+D+i creando un auténtico sistema nacional de investigación e innovación, al tiempo que impulsamos la sociedad del conocimiento mediante la plena digitalización de la economía.
 6. Propiciar una transición energética hacia una economía verde, sostenible y generadora de empleo.
 7. Sanear nuestras cuentas públicas, para sacar a España del procedimiento de Déficit Excesivo a través de una reforma fiscal y el control de la eficiencia en el gasto público.
 8. Incrementar el tamaño medio de nuestras empresas para mejorar su empleo, su productividad y su capacidad de internacionalización.
 9. Reescribir las reglas de juego para reforzar la competencia empresarial, la buena gestión de las empresas y la protección de los derechos de los consumidores y usuarios.
 10. Actualizar el marco de relaciones laborales a través de un nuevo Estatuto de los Trabajadores, recuperar la negociación colectiva y el valor del pacto social.

 

Reindustrialización

Un modelo que priorice la productividad debe extenderse a partir de un claro refuerzo del papel de la industria en la economía ya que su aportación a los incrementos de productividad es superior a la de los demás sectores.

Sin embargo en lo que llevamos transcurrido del Siglo XXI, se ha intensificado la disminución del peso de la industria en Europa, especialmente como consecuencia del efecto negativo de la crisis financiera de 2008. Cinco años después de iniciada la crisis, la aportación del sector industrial al PIB de la UE-28 fue del 15% y del 14% la aportación al empleo total, cifras muy por debajo de lo deseable. En el caso español este fenómeno se ha agudizado y, así, en los últimos 15 años el porcentaje del empleo industrial respecto al total pasó del 20% al 13% y el valor añadido del sector del 19% al 12%.

Es necesario implementar políticas para cumplir con el objetivo de la Estrategia Europea 2020 de aumentar al 20% el peso del sector industrial en el PIB.

No es extraño, por tanto, que crezca la reivindicación de un esfuerzo público mayor en favor de políticas que impulsen una reindustrialización de España entendida en un sentido moderno que incorpore actividades económicas amplias y procesos productivos basados en el impulso a la innovación tecnológica. De hecho reindustrializar es hoy concentrar en las empresas todas las mejoras disponibles para que eleven su productividad y competitividad. Reindustrializar es hoy la mejor garantía para atraer talento e I+D, desarrollo y diseño  tecnológico y empleo de calidad.

Poco a poco en más actividades se está tendiendo a economías de coste marginal  cero. Esto hace que el concepto industrial predominante hasta ahora vaya transformándose en otro que posiblemente irá en aumento en los próximos años. Los grandes centros de producción que centralizan la fabricación de productos y después lo distribuyen a centros de consumo en la mayoría de los casos alejados, es previsible que pueda pasar a un nuevo concepto con centros más pequeños que dispongan de herramientas que permitan producir mucho más cerca del consumidor final.

Los y las socialistas no somos ajenos a estos nuevos paradigmas y por ello crearemos las condiciones para que España pueda afrontar estos cambios con éxito, y coloque a nuestra economía en los puestos de salida ante estos cambios.

También, será decisiva la creación de un sistema de inteligencia económica, que elimine asimetrías de información, aspecto donde las pymes actualmente se ven desfavorecidas frente a las multinacionales con más medios para acceder a esa información estratégica. Esta información facilitará también la toma de decisiones de los actores públicos en materia económica.

Un mercado laboral más eficiente

España tiene un problema estructural en relación al empleo, tanto en términos cuantitativos, como de calidad. Nuestro modelo productivo es poco intensivo en trabajo como demuestra el hecho de que solo en plena burbuja inmobiliaria fuéramos capaces de alcanzar el nivel medio de desempleo de los países de la Unión Europea. Para crear empleo suficiente y de calidad necesitamos mucho más que reformas en el mercado laboral. Necesitamos una transición en la oferta productiva, como la propuesta en este programa.

La crisis económica y las medidas adoptadas por el gobierno conservador para hacer frente a la misma han dejado una preocupante secuela en nuestro mercado laboral en términos de un nivel de paro muy elevado, rebajas salariales, precariedad inaceptable e inseguridad en las condiciones laborales y deterioro de la negociación colectiva.

La primera medida que adoptó el PP cuando llegó al poder fue su reforma laboral. Cuatro años después el paisaje es desolador. Hoy tenemos casi 5 millones de personas en nuestro país que quieren trabajar y no pueden. De ellas, más de 2,1 millones llevan más de 2 años en situación de desempleo, 1 millón de las cuales tienen más de 45 años. Estas son las grandes víctimas de esta crisis, las grandes olvidadas. Más de 400.000 jóvenes han tenido que abandonar su país porque aquí no hay ni futuro ni esperanza y 2 millones de menores de 34 años están en el paro: España ostenta el vergonzoso record de ser el país con la tasa de desempleo juvenil más alta de todos los países de la Unión Europea.

La situación no es menos dramática para los que trabajan. La marca España de empleo con el Gobierno del PP es la precariedad y el subempleo: trabajo a tiempo parcial no querido, ultra-temporalidad, salarios de pobreza, degradación de las condiciones de trabajo y muerte de la negociación colectiva. 9 de cada 10 contratos de trabajo que se celebran en nuestro país son temporales, con una duración media de menos de 54 días, y un tercio de los cuales es, además, a tiempo parcial.

Desde que gobierna el PP, los salarios de los trabajadores y trabajadoras han caído cerca de un 5% y su poder adquisitivo es hoy el mismo que tenían a principios de los años 90. No es extraño, pues, que en nuestro país existan hoy más de 2,5 millones de trabajadores pobres y que más del 13% vivan en hogares por debajo del umbral de la pobreza.

España es el país de la Unión Europea con mayores diferencias salariales entre los que más y menos ganan y la brecha salarial entre mujeres y hombres es de un 24%, lo que significa que una mujer tiene que trabajar 80 días más que un hombre para ganar lo mismo que él. En nuestro país se realizan cada semana más de 10 millones de horas extraordinarias ilegales, la mayoría de las cuales ni siquiera se cobra, y la explotación laboral se ha vuelto una práctica común en cientos de centros de trabajo.

Finalmente, desde que entró en vigor la reforma laboral del PP, el número de convenios colectivos se ha reducido prácticamente a la mitad, y quienes están protegidos por la negociación colectiva que antes eran casi 11 millones, hoy son menos de 6 millones.

El empeoramiento de las condiciones laborales y la destrucción de empleo son fruto de una política gubernamental que apostó por un ajuste económico vía devaluación de las condiciones laborales, la desprotección frente al desempleo y el vaciamiento de las políticas públicas de empleo.

Frente a esta realidad, los y las socialistas nos reconocemos en el reto fundamental de nuestra sociedad: promover empleos de calidad que garanticen una vida digna, aumentar las oportunidades para los y las jóvenes, garantizar de forma real y efectiva la igualdad entre mujeres y hombres tanto en la distribución social de los cuidados y trabajos domésticos, como en la retribución por el desempeño de un trabajo de igual valor y, por tanto, garantizar la igualdad de género en el empleo, en su acceso y permanencia, en la formación y en la promoción interna en las empresas, removiendo los obstáculos que la impiden o dificultan.

Dada la magnitud de este reto, nuestro compromiso es afrontarlo desde una perspectiva integral. La precarización del empleo y de las relaciones laborales no responde exclusivamente a los aspectos institucionales y legales de nuestro mercado laboral, sino que hunde sus raíces en nuestro patrón de crecimiento económico, la baja productividad, el pequeño tamaño empresarial, el carácter estacional de nuestro sistema productivo, la debilidad, en definitiva, de una economía centrada en la competencia vía costes y con poco músculo innovador y tecnológico.

La profundidad y duración de la crisis han generado un cuello de botella, especialmente dramático, en el mercado laboral: personas paradas de larga duración. Un drama que se complica conforme se avanza en edad, y que aún se complica más en familias con todos sus miembros en paro.

Economía verde: prosperidad más allá del PIB

España necesita salir del estancamiento en el que ha estado inmersa en los últimos años y recuperar su capacidad de cohesión social. Necesita redefinir un modelo económico y de convivencia que asegure prosperidad y empleo sostenible, prosperidad y empleo de calidad para todos ahora y en el futuro, con respuestas inclusivas que no dejen atrás a nadie, ancladas en un diagnóstico correcto de los retos de nuestros días y en la voluntad de construir un proyecto común.

Un “mejor crecimiento y un mejor clima” y la reorientación de nuestro modelo tradicional de desarrollo hacia premisas de mayor eficiencia en la producción y consumo de recursos facilitan una recuperación económica sostenida en el tiempo, generando prosperidad y empleo. Favorece la innovación en la producción de bienes y servicios y libera rentas hoy despilfarradas que podrán ser reinvertidas en objetivos que merecen mayor prioridad: políticas sociales, servicios públicos, investigación e innovación.

En coherencia con los esfuerzos de la comunidad internacional en la Cumbre de París para coordinar la transición colectiva a una economía baja en carbono y resiliente a los efectos del cambio climático, España ha de aprender a conocer sus vulnerabilidades y fortalezas, a definir la hoja de ruta que le permita invertir en su propio futuro contribuyendo al esfuerzo global de forma solidaria.

Sectores

España cuenta con sectores maduros, que por su peso en el PIB, por estar ligados a la demanda pública, por su influencia en la ordenación del territorio, precisan de una revisión de sus políticas de apoyo.

Nos referimos a sectores como el turismo, que aporta el 10,9% de nuestro PIB, la industria de defensa, los contenidos digitales, la industria del automóvil o los sectores ligados a la agricultura y la pesca.

Donde estamos

La mejora de la productividad es la clave para el desarrollo sostenible de la economía española y la asignatura pendiente de nuestra economía para incrementar las rentas futuras y abordar con más eficacia los grandes problemas que ahora nos aquejan. Para competir preferimos mejorar la productividad que reducir costes ajustando a la baja los salarios o el empleo.

Los datos siguen situándonos muy lejos de los niveles de productividad de las economías avanzadas. Las consecuencias de esta debilidad son muy relevantes para nuestro país: menor capacidad de generar renta y elevar los salarios, peor aprovechamiento de los recursos productivos y un nivel de competitividad más bajo.

Varias razones explican el lento avance de la productividad en España:

 • La primera es que parte del esfuerzo inversor no resulta productivo, no genera valor.
 • Una segunda es la especialización productiva en actividades con poca capacidad de generar bienes y servicios que adquieran valor en los mercados por su contenido tecnológico e innovador y por su calidad.
 • La tercera es el pequeño tamaño de muchas empresas.
 • Una cuarta son los conocimientos y competencias de los y las trabajadoras.
 • La quinta es el escaso peso de las inversiones de las empresas en formación, en mejoras organizativas, en uso intensivo de las nuevas tecnologías para producir y comercializar bienes y servicios, en innovación, marca, publicidad y reputación, factores todos ellos que ayudan a las empresas a generar valor.

El tejido empresarial español se ha transformado extraordinariamente en las últimas décadas, pero necesita un nuevo impulso para acelerar la salida de la crisis económica y, sobre todo, para competir con garantías en la economía global, a través de una economía más dinámica, más tecnológica, con más I+D+i, nuevas empresas innovadoras y el desenvolvimiento de nuevos sectores como, por ejemplo, los servicios avanzados de la economía digital.

Asistimos a una digitalización progresiva de la economía, la sociedad y la política. Digitalización que está transformando nuestras vidas, nuestra economía y nuestra sociedad. No nos encontramos ante un cambio incremental, sino ante un cambio radical. Las tecnologías digitales tienen dos propiedades que las hacen poderosas: están creciendo de modo exponencial, y, además, son una innovación generalista y combinatoria, que penetra y, combinándose, transforma todos los procesos, productos y servicios que conocemos.

España tiene cuatro grandes fortalezas empresariales:

La primera es que contamos con empresas líderes mundiales en los sectores de las telecomunicaciones y tecnologías de la información, automoción, energía y energías renovables, banca, construcción y gestión de infraestructuras, agroalimentación, biomedicina, moda y textil, calzado, contenidos digitales y turismo-hostelería.

La segunda es la creciente capacidad de internacionalización de las empresas españolas, demostrada antes y sobre todo durante la crisis, tal y como lo refleja el aumento de nuestra cuota mundial de exportaciones.

La tercera es el gran atractivo de España como sede de empresas y para los profesionales extranjeros altamente cualificados y el capital tecnológico, gracias a la estabilidad política, a la buena evolución de los datos macroeconómicos de los últimos treinta años, las infraestructuras, el nivel de desarrollo, las ciudades atractivas, el clima, la cultura y la gastronomía, la red de servicios públicos y los niveles de seguridad.

Y la cuarta, nuestra posición geoestratégica. España está situada en un punto de paso obligado de las rutas marítimas internacionales que comunican Asia, América, Europa y África. España está situada en una encrucijada mundial de transporte de mercancías y viajeros. El Estrecho de Gibraltar es la segunda ruta marítima más transitada del mundo y su importancia estratégica global en relación con los mercados emergentes de Asia, África y América se verá incrementada con las ampliaciones del Canal de Panamá y del Canal de Suez.

Sin embargo, existen también importantes debilidades que lastran la competitividad de la economía española. Somos el decimotercer país del mundo por tamaño de PIB, pero no estamos entre las treinta economías más competitivas: el informe del World Economic Forum (WEF) de 2013 sitúa a España en la posición global número 35 y, en el indicador que mide la facilidad para hacer negocios, el Doing Business del Banco Mundial, ocupamos la posición 37.

Las trabas burocráticas o fiscales a las que se enfrentan nuestros emprendedores y emprendedoras son notablemente superiores a las de los países de nuestro entorno.

Aunque España tiene un gran número de empresas que compiten con éxito en los mercados internacionales, en comparación con los países más prósperos, el número de empresas es menor y nuestro tejido empresarial está más atomizado.

Por otra parte, y relacionado con lo anterior, España gastó en I+D el 1,24% del PIB en 2013, muy lejos del 2,02% del promedio de la UE y por debajo del máximo histórico del 1,40% del PIB del año 2010 y adicionalmente a esto, solo el 52% de esa I+D supone inversión privada, cuando la recomendación de la UE sería del 67%.

Además, las empresas españolas se concentran en ramas de menor intensidad tecnológica que las de los países más desarrollados de la UE, así como utilizan menos las denominadas tecnologías facilitadoras relacionadas con la nueva revolución industrial 4.0, tales como las tecnologías digitales, la supercomputación, la nanotecnología, etc..

Asimismo, España –también Europa– tiene un problema de natalidad de empresas innovadoras que con el tiempo se conviertan en líderes mundiales: desde 1975, solo ha nacido una compañía en la zona euro que actualmente esté entre las 500 más grandes del mundo: la española Inditex. En el mismo intervalo de tiempo, por ejemplo, el Estado de California (que tiene menos habitantes que España) ha producido 26 empresas de este tipo.

Nuestros objetivos

La economía 4.0 es la plasmación del cambio de modelo de crecimiento que necesita España para asegurar más empleo y de mayor calidad.

Un cambio que tiene como primer objetivo mejorar la productividad de la economía, impulsando los sectores industriales y sectores avanzados de alto valor añadido.

Para conseguirlo es absolutamente prioritario incrementar el tamaño medio de nuestras empresas y robustecerlas de manera que todo su crecimiento no se base en uso de fondos propios o apalancamiento privado y público.

Es necesario impulsar la digitalización de todos los sectores económicos y de la sociedad en general.

La economía 4.0 tiene que ser más global, más internacionalizada. Con mayores niveles de inversión en I+D y con mayor absorción tecnológica de las empresas.

La economía 4.0 es dinámica, con más actividad emprendedora y mayores niveles de natalidad empresarial. Una economía que también se propone actualizar las políticas dirigidas a los sectores industriales maduros.

La mejora del tejido empresarial y del modelo económico de nuestro país ha de incorporar, necesariamente, las limitaciones y oportunidades que ofrecen nuestros recursos naturales.

Nos marcamos como un objetivo irrenunciable apostar por un modelo eficiente en el uso de los recursos, capaz de generar riqueza y bienestar sin destruirlos. Es el momento de mejorar la productividad mediante un modelo capaz de ofrecer industria, servicios y bienes de equipo para sociedades que, conocedoras de la limitación de los recursos, buscan la eficiencia y la reducción drástica de externalidades negativas.

Vamos a facilitar una transición responsable, a sabiendas de que, si no reaccionamos urgentemente, llegaremos tarde, despilfarraremos recursos y deberemos afrontar mayores costes no sólo ambientales: también sociales y económicos.

 

 

 • ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

Donde Estamos

El modelo actual de recuperación no es sostenible porque se basa en demasiados supuestos coyunturales (bajada del precio del petróleo, depreciación del euro, tipos de interés bajos) y en una devaluación interna con salarios bajos, precariedad laboral y creciente desigualdad, que no puede continuar y que no es nuestro modelo. Este modelo erosiona la cohesión social y limita la capacidad productiva de nuestra economía, condenándonos a una senda donde las ganancias de competitividad se basan exclusivamente en los bajos salarios y el deterioro de las clases medias y bajas.

Siete años después de que nos golpeara la crisis financiera internacional, España sigue siendo el segundo país de la eurozona con mayor déficit público en relación al PIB, el primero en cuanto a mayor crecimiento de su deuda pública y uno de los países donde más ha crecido la desigualdad en la Unión Europea. Eso nos sitúa bajo vigilancia de las autoridades europeas por el llamado procedimiento de déficit excesivo, que nos obliga a reducirlo por debajo del 3% cuanto antes y de manera pactada con la Comisión.

Los datos de esta legislatura son preocupantes.

Las administraciones que más han reducido el déficit son las Comunidades Autónomas donde se sitúan los principales recortes habidos en sanidad, educación y políticas sociales. Y lo han hecho incrementando su endeudamiento con el Gobierno Central. Ha sido, pues, un ajuste realizado desde dos premisas ideológicas: recentralizar el Estado, otorgando competencias impropias al Gobierno Central sobre unas Comunidades a las que se ha sometido mediante el procedimiento de endeudarlas con el propio Estado Central (FLA…) y reducir la cobertura del Estado de Bienestar. En paralelo, la Seguridad Social ha incrementado su déficit, a pesar del aumento en el número de cotizantes y de la importante utilización del Fondo de Reserva acumulado.

Nuestros objetivos

La próxima legislatura nos enfrentamos al reto de crear empleo, impulsar un cambio de modelo productivo, reconstruir las grietas del estado de bienestar abiertas en la última legislatura, al tiempo que continuamos con el proceso de consolidación fiscal exigente.

Los socialistas somos conscientes del fracaso del modelo de austeridad que ha dominado la política económica europea. Por eso trabajaremos junto con otros partidos socialdemócratas en favor de un modelo de crecimiento económico y social que beneficie a los trabajadores y sectores medios de la sociedad, sin perjuicio de la estabilidad presupuestaria.

Para ello, proponemos un cambio estructural del sistema impositivo para incrementar la recaudación sin subir los impuestos a las rentas medias y a los trabajadores; una reordenación y mayor eficacia del gasto público en la lucha contra la desigualdad y la creación de riqueza; y un crecimiento económico de mayor calidad. Lo anterior, permitirá alcanzar, en los próximos cuatro años, unos niveles de servicios públicos fundamentales y prestaciones sociales homologables a la media de los países de la zona Euro. Y lo que es más importante, contribuirá a reducir las desigualdades y, consiguientemente, a reactivar la creación de empleo, sin poner en riesgo los equilibrios macroeconómicos. Nuestras prioridades de gasto público se orientarán a restablecer el gasto en las políticas del estado de bienestar, luchar contra la pobreza y la inversión productiva.

Los socialistas adquirimos el compromiso de reducir progresivamente el déficit público hasta situarlo en el entorno del 1% del PIB al finalizar la próxima legislatura, en función del ciclo económico y los niveles de empleo, con una senda realista de ajuste que negociaremos con las autoridades comunitarias quienes están abriendo nuevas posibilidades alejadas de la anterior política austericida. Compromiso que cumplirá dos criterios: no incrementar la presión fiscal individual de quienes ya pagan impuestos por las rentas del trabajo (80% de los contribuyentes) y mejorar la eficiencia del gasto público.

Nuestro programa electoral respetará la estabilidad presupuestaria a lo largo del ciclo. Pero la consolidación de las cuentas públicas no puede pasar por dejar nuestro nivel de bienestar en los niveles de los países menos desarrollados de la Unión Europea. La senda de consolidación presupuestaria va a estar muy influida por la evolución cíclica de la economía. Desde el último superávit en 2007, nuestros ingresos han caído un 3,1% del PIB y nuestros gastos se han incrementado en un 4,7%, en gran parte como consecuencia de la crisis.

Pero nosotros queremos, además, reducir la parte estructural del déficit público, haciendo más equitativo y justo nuestro sistema tributario actuando con decisión sobre quienes no contribuyen todo lo que deberían y mejorando la eficiencia del gasto público como columna vertebral de los Presupuestos anuales.

 

 

 

 • ECONOMÍA DE LAS OPORTUNIDADES

Donde Estamos

La economía española, como la mayoría de las economías avanzadas, es una economía mixta, donde una mitad se rige estrictamente por las reglas del mercado y otra mitad está, o bien bajo el control y la influencia directa del sector público, o se manifiesta en otras formas societarias, como las fundaciones o empresas de economía social.

Toda política económica progresista tiene que proponer un marco institucional que entienda esta diversidad económica y que favorezca la participación de los individuos en la creación de riqueza económica, sin espacios de privilegios.

Durante el boom inmobiliario y de crédito se consolidaron unos vicios en nuestro modelo económico en gran medida como consecuencia de una concepción ideológica que ha imperado en las últimas décadas y que se traduce, simplificando, en que el beneficio y la rentabilidad inmediatos se han hecho valores irrenunciables como objetivo general y prevalente tanto para las empresas como para los Estados.

Una reducida red de personas e instituciones se encuentran en posición de condicionar, en buena medida, la capacidad de nuestra sociedad para realizar con eficacia la consecución de sus metas colectivas, y hacerlo, además acorde con sus intereses y prioridades, que no necesariamente coincide con los de la gran mayoría de la población.

Esta concentración de poder en pocas manos se ve amplificada por la falta de una adecuada estructura de mercado y por la falta de independencia y un correcto diseño de las instituciones reguladoras de la economía como (CNMV, CNMC, Banco de España) y de otras que intervienen en ella (Tribunal de Cuentas, Agencia Tributaria…) o, incluso, de las de nueva creación (Autoridad Fiscal Independiente).

Nuestros objetivos

Una economía más inclusiva y exitosa debe remover los obstáculos al dinamismo, que han caracterizado durante décadas a la estructura económica española, enfrentando a los oligopolios, privilegios y corporativismos, para permitir el acceso a la riqueza de una mayoría de la ciudadanía y empresas.

Los socialistas apostamos por la cultura del esfuerzo y el talento, por apoyar a quienes generan riqueza innovando y por construir una economía de las oportunidades, que permita desplegar todo el potencial económico de nuestro país.

La izquierda debe recuperar como propia la defensa de la sana competencia, del talento y del esfuerzo, como mecanismo para romper intereses corporativos y expandir las oportunidades de crear riqueza.

Defendemos una economía que fomente la diversidad, por eso vemos en la economía colaborativa una oportunidad para facilitar la participación de la gente en el crecimiento y bienestar, a la vez que se hace un uso más eficiente de los recursos.

Defendemos a las empresas capaces de crear riqueza y empleo y que consideran como un activo mantener un alto nivel de responsabilidad social, con trabajadores, medio ambiente y consumidores.

Una economía más inclusiva y democrática, nos permitirá alcanzar cuatro objetivos esenciales para el progreso social y económico:

Una economía más inclusiva y democrática, nos permitirá alcanzar cuatro objetivos esenciales para el progreso social y económico:

 • Crear riqueza, porque si conseguimos que el éxito económico y empresarial no dependa de los contactos, de los recursos económicos previos, sino de la capacidad, creatividad y esfuerzo de las personas y empresas, favoreceremos el incremento de la productividad.
 • Combatir la desigualdad. Porque no se puede fiar toda la reducción de las desigualdades a los impuestos y la transferencias de gastos y política social. Es necesario también consolidar un modelo económico y social generador de igualdad, en el que todos los agentes que intervienen en él sean corresponsables.
 • Establecer modelos de crecimiento económico social y medioambientalmente más respetuosos.
 • Reducir los niveles de corrupción política y económica, al dificultar la captura de rentas por decisiones ocultas al control democrático de ciudadanía, accionistas y/o consumidores.

 

 

 • HACIA UN GOBIERNO DEL EURO

Donde Estamos

El conjunto de la socialdemocracia siempre ha apoyado la construcción europea, entendida no solamente como la consecución de un gran mercado sino como un proyecto político basado en la solidaridad entre países. Así, los socialistas españoles, mediante el diálogo con el resto de partidos progresistas europeos, debemos impulsar el liderazgo de la socialdemocracia hacia la economía social de mercado como instrumento de producción de riqueza, apostando por una economía productiva del conocimiento intensiva en la creación de empleo, como principal instrumento de progreso social y económico para el mantenimiento de la Europa Social. De ahí que los socialistas europeos sigamos aspirando a que la UE se convierta en un espacio supranacional de corte federal que se caracterice por desarrollar el modelo social y de lugar a una verdadera ciudadanía europea, con el objetivo último de alcanzar la Unión Política.

Las políticas europeas para salir de la crisis financiera han sido equivocadas, dominadas por una mayoría conservadora que hizo de la austeridad su único objetivo. El coste del “austericidio” ha sido enorme e innecesario social y económicamente para muchas sociedades europeas, no solo las periféricas. El contraste con EEUU es notorio. El Gobierno Obama y la Reserva Federal han enfrentado la crisis con políticas monetarias, reformas estructurales y estímulos a la demanda, que han mejorado el crecimiento, aumentado el empleo y corregido el déficit y deuda pública. Lo contrario de lo ocurrido en la zona euro.

Aunque sea con enorme retraso y demasiado sufrimiento, los países de la UE tienen que cambiar de estrategia. La socialdemocracia sigue siendo la única esperanza para recuperar el sentido de una economía social de mercado que está en la genética de la construcción europea. Europa necesita políticas que respondan a los desafíos de competitividad de la economía globalizada del siglo XXI, con inversión y estímulos de demanda, acompañadas de reformas estructurales que mejoren la competitividad, sin precarización del empleo, ni devaluación de los salarios.

Para ello, es esencial recuperar buena parte de los niveles de inversión pública y privada que continúan a niveles muy inferiores a los previos a la crisis. En este contexto, el Plan Juncker, aunque insuficiente, constituye un paso en la correcta dirección para impulsar el crecimiento, tal y como los socialistas hemos exigido, y lo es más aún ahora que la ralentización del crecimiento global puede debilitar las exportaciones europeas.

En consecuencia proponemos:

 • El reforzamiento y aceleración de la puesta en marcha del Plan de Inversión Junker, favoreciendo especialmente a los países que tienen unas mayores tasas de desempleo, como España.
 • Un presupuesto para la Eurozona para financiar bienes públicos europeos en ámbitos como la energía, la lucha contra el cambio climático, la ciencia o la digitalización, que financie las políticas propias de la Unión e impulse el crecimiento económico.
 • Defender ante las instituciones europeas la creación de una política energética común que permita a los Estados miembros mejorar su competitividad, luchar contra el cambio climático y, a largo plazo, limitar la dependencia exterior.

Al mismo tiempo, es bien sabido que la Unión Económica y Monetaria (UEM) está incompleta, por lo que no se encuentra suficientemente preparada para hacer frente a los choques macroeconómicos asimétricos, como la crisis financiera y económica que se inicia en el verano de 2007, ha puesto de relieve.

Es preciso, por tanto, profundizar y reforzar la UEM, tanto en sus elementos verticales como horizontales. El recientemente publicado Informe de los 5 Presidentes ¨Completando la Unión Económica y Monetaria Europea¨, constituye una buena base para la reflexión, pero se puede y se debe ser más ambicioso, planteando propuestas de marcado carácter europeísta de mayor trascendencia y calado. En definitiva, es el momento de poner en marcha un Gobierno del Euro como meta hacia una Europa federal.

Nuestras propuestas son las siguientes:

Publicat dins de General | 2 comentaris

Exercici 17 per Xavi Munner i Arnau Subirà

Valor                       Absoluta              %mes   %acumulat

Total exportacions            5.695,7                -214,6                    -3,6      -0,7

Béns de consum                  2.248,2                 -91,9                    -3,9        -4,9

aliments, begudes i tabac        570,1    -11,8      -2,0      3,6

altres béns de consum               1.678,1                 -80,1      -4,6      -7,8

Béns de capital                    449,3    98,9       28,2    18,9

maquinària i altres béns d’equipament            268,6    20,5       8,3       1,3

material de transport i altres béns de capital               180,7    78,4       76,7    64,8

Béns intermedis                 2.998,2                 -221,7                    -6,9      0,2

prod.agricultura, silvicultura i pesca                  29,4       -3,6         -11,0   -2,9

prod.energètics i industrials                   2.968,8                 -218,0                    -6,8      0,2

Per països (les variables són les mateixes que en el quadre anterior)

Comentari

Les exportacions catalanes han disminuït un 3,6% interanual al març del 2016. Per destinació econòmica, mostren decrements les vendes de béns de consum (-3,9%) i de béns intermedis (-6,9%), mentre que augmenten les de béns de capital (28,2%).

 

Total exportacions     5.300,1     100,0   65,9     1,3     0,5

Unió Europea (UE­28)   3.151,6   59,5   ­11,4   ­0,4     ­0,9

Alemanya     573,0     10,8   31,8   5,9     ­0,7

França   803,7     15,2     ­76,2     ­8,7     ­7,3

Itàlia     370,5     7,0     ­94,5     ­20,3     ­1,5

Portugal     344,3     6,5     61,8     21,9     5,4

Regne Unit     309,7     5,8     14,8     5,0     7,1

Altres països i territoris d’Europa     526,8     9,9     ­49,4   ­8,6   ­9,1

Suïssa     213,3     4,0   ­45,6   ­17,6   ­19,4

Amèrica del Nord   189,8     3,6   ­15,2   ­7,4   ­0,3

Estats Units d’Amèrica     172,1   3,2   ­7,3     ­4,1     ­1,1

Amèrica Central i del Sud     395,5     7,5   9,3   2,4     9,4

Resta del món     1.036,3     19,6   132,5   14,7   8,7

Japó     60,6   1,1   ­2,7   ­4,3   ­2,6

Xina     114,4   2,2   24,1     26,7     19,1

 

La balança comercial de Catalunya és desfavorable ja que importa més del que exporta.

 

Publicat dins de General | 2 comentaris

Exercici 16 per Xavi Munner i Arnau Subirà

Exportacions i Importacions a Espanya

Les vendas a l’exterior representen un 23,67% del nostre PIB. Al 2015 va haver-hi dèficit en la balança comercial ja que van ser majors les exportacions, tot i que les importacions van augmentar. Si mirem les exportacions any rere any, veiem que aquestes han estat augmentrant succecivament.

Aquesta taula ens mostra els principals països als que Espanya exporta (any 2014):

Países Exportaciones
Francia 15,83%
Alemania 10,42%
Portugal 7,30%
Italia 7,14%
Reino Unido 6,95%
Estados Unidos 4,36%
Yemen 3,71%
Holanda 3,16%
Bélgica 2,55%
Marruecos 2,38%
Polonia 1,67%
China 1,66%
Argelia 1,51%
Suiza 1,46%
México 1,42%
Timor Oriental 1,31%
Brasil 1,31%
Japón 1,07%
Rusia 1,06%
Arabia Saudita 0,93%

Les importacions a Espanya representen el 26,02% del PIB.

La següent taula ens mostra els principals països que importen a exporten a Espanya (any 2014):

Alemania 12,94%
Francia 11,54%
Italia 6,00%
China 5,98%
Holanda 4,67%
Reino Unido 4,30%
Portugal 3,78%
Argelia 3,28%
Bélgica 3,13%
Estados Unidos 3,12%
Nigeria 2,35%
Rusia 2,15%
Arabia Saudita 1,87%
México 1,70%
Polonia 1,57%
Marruecos 1,45%
Turquía 1,38%
Suiza 1,28%
San Vicente y las Granadinas 1,28%
República Checa 1,16%

 

Publicat dins de General | 2 comentaris

Exercici 13 per Xavi Munner i Arnau Subrà.

COMISSIÓ NACIONAL DEL MERCAT DE VALORS D’ESPANYA

És l’organisme encarregat de la supervisió i inspecció del mercat de valors d’Espanya i de l’activitat dels que intervenen. Estableix un marc regulador adaptat a les exigències europees, creat pel correcte desenvolupament dels mercats de valor espanyols i per crear noves mesures per protegir als inversors. Un altre objectiu és vetllar per la transparència d’aquests mateixos mercats i per una correcta formació dels preus. Com? Rep una gran quantitat d’informació sobre l’actual mercat que es conté ens els registres Oficials, els quals són de caràcter públic.

Les funcions dels agents de borsa tenen lloc en la seva intervenció en els contractes de compravenda dels valors immobiliaris ens les borses de comerç, i en els contractes bancaris. entre les seves obligacions destaca la d’entregar nota subscrita de les operacions ens les que es va invertir amb les condicions de la seva negociació. La nota dita anteriorment és un document probatori de la celebració del contracte al qual es refereix.

 Les principals empreses que cotitzen a la borsa de Wall Street són, actualment: 3M, ABBOTT LABS, ABBVIE, ABERCOMBRIE FTCH-A, etc.

A Bèlgica, la principal borsa és la que es trova a Brusel·les.

Les emprese amb accions més actives són les següents: ING Groep, Engie, AB Inbev, KBC, Ageas, Proximus, Galapagos, bpost NV, Umicore, Solvay.

Publicat dins de General | 2 comentaris