Hola dunes

Les dunes del desert

La diversitat de colors i formes de la sorra dóna personalitat pròpia a cada desert.

 

Una duna és una acumulació de sorra sobre la qual el vent ha actuat produint una forma suau i uniforme. Poden ser produïdes per canvis en el vent o per variacions en la quantitat de sorra. La granulometria de la sorra que forma les dunes, també anomenada sorra eòlica, està molt concentrada entorn a 0.2 mm de diàmetre de les seves partícules.

Quan el vent té una direcció dominant, les dunes adquireixen la forma d’una C amb la part convexa en contra del vent dominant. Aquestes dunes generalment avancen, empeses pel vent. La velocitat d’avanç de les dunes és inversament proporcional a la seva mida, així, les dunes petites atrapen a a les més grans, amb les quals es van fusionant i augmentant de mida. Quan la duna arriba a una *grandària significativa, més de 4 a 6 m, comença a desprendre’s major quantitat de material per les dues puntes de la C, donant origen a noves dunes menudes, les quals al ser més ràpides que les grans, es van allunyant de la duna mare.