Unitat 10: Polígons.

enllaç solucions tema 10>

 • Triangulació:
 1. Activitats: p. 179/ 1,2,7,8,10,11,,12,14,15,17,18,19,21,25,26
 2. data d’entrega: Dilluns, 8 de de gener de 2018

Data d’examen: 

 • Quadrilàters:
 1. Activitats:31,34,37,38,39,40,41,42,45,46
 2. data d’entrega:
 • Polígons regulars:
 1. Activitats:48 (radi 50 mm.), 49 (radi 50 mm.), 50 (radi 50 mm.), 51,53,54,55,56,57,58.
 2. data d’entrega:
 • Equivalències:
 1. Activitats:70,73,76,77,78.
 1. data d’entrega: 

Data examen quadrilàters,pol regulars i equivalències: dt., 13 de de febrer, 08:00 – 09:00

EXAMENS CASA:

 • Triangulació/ Data d’entrega:
 • Miscel·lanea de polígons (exer. 79 al 88 pàgina 184)/
 • Data d’entrega:

Unitat 8: relació dels angles amb la circumferència.

Activitats: 1,2,3,4,6+PAU

data d’entrega: 

enllaç solucions>

Data d’examen: dl., 17 de d’octubre, 11:30 – 12:30

Per preparar l’examen us recomano fer especialment els exercicis de la llista proposada a continuació. Recordeu que no heu de copiar línies, no es tracte d’imitar dibuixos, heu de comprendre els conceptes implícits. Només així podreu triar l'”eina” adequada per solucionar un problema. Resulta pràctic justificar-te raonadament la tria de cada traçat, i després, comprovar a les solucions del blog si els teus traçats i raonaments són encertats. En cas contrari, busca els conceptes al llibre i rellegeix la solució fins comprendre el concepte i el traçat relacionat.

 • Proposta d’exercicis:
 • p.76: 7,8,9
 • p.84: 4,5,10,11,14,15
 • p.92: 4,13,16.
 • p.112: 1,2,3,4,6
 • p.122: 2,4.
 • exercici PAU (dossier fet a l’aula).

Recorda que és una proposta de treball, les preguntes de l’examen no han de sortir necessàriament d’aquí.

tema 3- 4: Conceptes i elements geomètrics. Traçats geomètrics fonamentals

A l’aula reflexionarem sobre diferents conceptes com obliqüitat, perpendicularitat, distància, mediatriu, paral·lelisme, traçats amb cartabó i escaire, arc capaç, lloc geomètric, bisectriu, circumferència, equidistància….

Activitats per reflexionar a l’aula:

 • Pàgina76 Activitats: 2,3,4,7,8,9,
 • Pàgina 84 Activitats 4,5

 


Activitat casa.

 • Pàgina76: 10
 • Pàgina 84. Activitats 4,5,10,11, 13,15

Data entrega: dv., 16 de de setembre, 13:30 – 14:30

Enllaç a solucions de les activitats dels temes 3 i 4.

 

Tema 1. Fonaments gràfics del dibuix tècnic.

La intenció d’aquesta pràctica és aconseguir un domini correcte de les habilitats necessàries per fer traçats gràfics amb precisió i qualitat gràfica correctes.

Actv. 1    Dibuixa, en una A4, els traçats que pots observar en el següent vídeo. Al llibre de text trobareu explicat com fer servir el cartabó i l’escaire a les pàgines 82 i 83.

Imatge de previsualització de YouTube

Data d’entrega: Resoldran a l’aula.