Presentació

Us donem la benvinguda al blog del Dr. Picatí.

Aquest blog ha sigut creat perquè ens hem trobat amb la necessitat de donar a conèixer a tota la comunitat educativa totes les activitats que es realitzen a través de la biblioteca del centre.  A partir d’aquest objectiu deriva a d’altres que són, per exemple:

 • Fomentar el gust per la lectura
 • Engrescar a la participació de les activitats

A més, cada any fem comandes importants pel fons de la biblioteca i fer un blog ens ajuda a que tota la comunitat pugui accedir al catàleg nou a través del “èpergam”. Per altra banda, a les aules es treballen la recomanació de llibres i ens agrada que no només es quedi a l’aula sinó que ho poguem compartir amb tothom a través de bibliotubers i boocktubers.

També considerem important que el blog sigui un espai per oferir, implicar i motivar a les famílies dels més petits a fer de conta-contes o altres activitats, i, les dels més grans a  dur a terme les activitats que considerin oportunes segons el nivell.

Per últim, queda reflectit a l’apartat “guia de la biblioteca” les normes, horari de servei de prèstec i també un calendari amb totes les activitats programades per cada nivell/curs.

Els ojectius específicis que ens hem proposat són els següents:

Àmbit de la biblioteca:

 • Oferir un espai virtual per fer disfusió de les activitats i serveis de la biblioteca
 • Implicar tota la comunitat educativa en la lectura: alumnat, docents i famílies
 • Dinamitzar les pràctiques lectores mitjançant el blog
 • Publicar activitats i projectes que es porten a terme vers el Pla Lector
 • Recomanar lectures, qualsevol membre de la comunitat educativa
 • Engrescar a la participació dels concursos, tant externs com intern

Àmbit de l’alumnat:

 • Disposar d’un espai d’accés al catàleg en línia
 • Oferir títols de lectures engrescadores
 • Oferir les revistes online en les que estem inscrits
 • Oferir llibres amb il·lustracions que convidin a la lectura

Àmbit familiar

 • Oferir orientacions per afavorir l’hàbit lector
 • Oferir el blog com a eina de comunicació i participació
 • Proposar activitats de comunicació i participació
 • Disposar del catàleg èpergam

Què podem trobar al blog:

El blog tindrà la informació següent sobre la biblioteca, que distribuirem en diferents pàgines estàtiques:

 • Aquesta presentació del contingut del blog
 • Un resum del Pla de lecura
 • Una pàgina dedicada a la biblioteca on podem trobar el projecte de la biblioteca, la guia, un carrussel de fotos i la història de la nostra biblioteca. Aquí també consta l´horari i norme d’ús
 • Pàgina de booktubers i bibliotrailers on els alumnes dels diferents cursos faran recomanacions, cal dir que estan ordenats per cicles
 • Per últim, el contacte amb la biblioteca a través d’un qüestionari Google

Materials i recursos que conté:

Es penjarà les novetats de fons de la biblioteca. També hi ha enllaços de recursos per professorat i per famílies.

El blog oferirà enllaços externs que puguin interessar  a la comunitat educativa. Els fonamentals seran:

Enllaç a la web del centre

Enllaç a la biblioteca pública de la localitat

Accés al catàleg del centre, epergam

Enllaç a les diferents webs de revistes on estem subscrits

Enllaç amb imatge per professorat i famílies

Activitats pròpies que fem:

Es fa difusió de les activitats que organitza biblioteca com: recomanacions dels alumnes, de les celebracions trimestrals, activitats de lliurament del carnet de la biblioteca, el bibliopati, activitats de Sant Jordi, dels llibres llegits en el temps de lectura, activitats de l’hora del conte, així com del projecte de l’apadrinament lector.

Activitats externes:

Es fa difusió de les activitats que fa la biblioteca pública del poble, s’anunciarà el seu  calendari, es difon també exposicions culturals que es celebrin en l’entorn. També es fa difusió de les activitats que es fan fora del centre però amb col·laboració de la biblioteca: certamen del concurs en veu alta, concurs d’Agus i els monstres, entre altres.

Per últim, enllaçem per poder veure les webs de les revistes on estem subscrits per part de la biblioteca.

Notícies generals:

Es publicaran notícies relacionades amb la recerca dels projectes de l’àrea de medi dels diferents cicles, quan facin ús de la biblioteca i els chromebooks. També notícies i fotos sobre autors que ens visiten. Igual que publicarem notícies d’interés que puguin sorgir.