Guia de la biblioteca

La biblioteca  Doctor Picatí està situada al rebedor de l’escola. És un espai ampli, delimitat amb grans finestres i vidres.

1.COM ORGANITZEM LA BIBLIOTECA?

Utilitzem l’aplicació de gestió de les biblioteques escolars (epergam) que ofereix el departament d’ensenyament per tal de classificar els llibres.

Trenim dos tipus de llibres: llibres de ficció i llibres de coneixements/consulta.

Els llibres de coneixement/consulta estan classificats de la següent manera:

 • 0. Obres generals
 • 1. Filosofia
 • 2. Religió
 • 3. Ciències socials
 • 4. Llengües
 • 5. Ciències
 • 6. Ciències aplicades
 • 7 .Arts, jocs i esports
 • 8. Literatura
 • 9. Història i geografia

Els llibres de ficció estan classificats de la següent manera:

 • LLibres d’imaginació per a educació infantil (marcats amb un gomet groc)
 • LLibres d’imaginació per a cicle inicial (marcats amb un gomet blau)
 • LLibres d’imaginació per a cicle mitjà (marcats amb un gomet vermell)
 • LLibres d’imaginació per a cicle superior (marcats amb un gomet verd)
 • Contes clàssics i contes pel projecte d’apadrinament lector (marcats amb un gomet lila)

2. NORMES D’ÚS DE LA BIBLIOTECA

 • A la biblioteca es treballarà amb ordre i respecte als altres
 • És molt important tenir cura de l’espai, el mobiliari, els aparells i llibres
 • A la biblioteca cal fer silenci. Quan calgui parlar, fer-ho en veu baixa
 • És important respectar l’ordre dels llibres en els prestatges i deixar els llibres una altra vegada al seu lloc, en cas de no saber on va, deixar-lo a la taula dels/les encarregats/des perquè els puguin tornar a col·locar correctament
 • Cada curs disposa d’unes hores de biblioteca assignades per poder realitzar activitats que afavoreixen la competència lectora. Aquestes hores són d’ús exclusiu d’aquell grup.
 • La biblioteca s´ha de mantenir neta i ben endreçada. No es pot menjar ni beure dins.

3. NORMATIVA DE PRÉSTEC

Durant l´hora del pati hi ha un/a mestre/a adjudicat a la biblioteca per tal que tots els alumnes de primària puguin fer ús del servei de préstec de llibres. Es poden prestar llibres de coneixement/consulta i els de ficció.

La biblioteca està oberta durant tot l’horari lectiu. Les diferents classes de tot el centre  tenen una o dues hores assignades per fer ús de l’espai de la biblioteca, tant per fer consultes com per préstec. Aquest espai disposa de catifa i pufs per fer lectura guiada, en parelles, grupal, individual, modelatge per part del/a mestre/a i, també, pels conta-contes.

A més, disposem del servei bibliopati, organitzat pels i les alumnes voluntaris/es de 6è. A l’hora del pati aquests alumnes són responsables d’un nombre de llibres (de totes les categories) per tal que els nens i nenes puguin gaudir de la lectura desprès del seu àpat si els hi ve de gust.

Per altra banda, es poden fer préstec de màxim 5 llibres per alumne.

4. ORGANITZACIÓ DEL FONS

Tots els llibres estan catalogats amb l’aplicació epergam, tal i com hem explicat anteriorment. Cada prestatge conté un nivell diferent que els i les alumnes identifiquen pel color del gomet que conté el llibre.

Tots els llibres que quedin vells, trencats, malmesos queden descatalogats, ja que volem una biblioteca motivadora, engrescadora i moderna.

La biblioteca disposa de 4 expositors. En un  d’ells s’exposen les novetats, en un altre llibres amb temàtica del moment (castanyada, tardor, nadal, carnestoltes…) i en l’altre llibres que considerem que agraden als nens, ja sigui per les il·lustracions, la història, perquè estan de moda… i un altre per les revistes.

A més, disposem d’uns armaris tancats on una vegada al mes col·loquem llibres “sorpresa” d’una mateixa temàtica i poden descobrir moltes curiositats.