Incorporar els Valors

“Tenim que entendre l’esport a partir d’uns valors, sense aquests estem buits” així sentencia Ferran Prats la importància dels valors, i de la incorporació d’aquests en l’esports, de fet en el nostre dia a dia, per al cotidia. A partir d’aquest primer artícle aniré penjant diferents valors i la seva definició per tal que en fem reflexió. Aquestes les podeu deixar com a comentaris al blog i a l’aula.

SUPERACIÓ

– La definició:

1 Acció de superar.

superar

1 Sobrepassar, ultrapassar, ésser superior (a algú o alguna cosa).

2 Vèncer un obstacle, una dificultat, etc.

3 Fer alguna cosa millor que altres vegades, anar més enllà.

– Com a valor: L’home sempre ha tingut un afany de superació, de millorar. La superació és el repte de qualsevol persona i esportista.

En la vida progressar significa millorar. Cal trencar les barreres i mostrar les capacitats per assolir les fites que ens marquem quasi contínuament.

La capacitat de superació ens permet créixer com a persones. Va lligat al valor d’esforç. Ser el millor en alguna cosa passa per la capacitat de sacrifici i d’afrontar les situacions per progressar.

El fet de ser un gran esportista té molt a veure en la millora i en la capacitat de superació de cada individu. Moltes vegades es parla d’esportistes que han arribat més alt, assolint més bons resultats, quan les seves condicions estaven per sota d’altres esportistes. La capacitat de creixement i de treball és diferent i implica una gran dedicació per cada esportista.

L’esport és superació. Alguns esport comptabilitzen amb rècords aquesta superació. La superació està implícita en la mateixa competició.

La divisa “Citius, Altius, Fortius” defineix clarament aquest valor de superació: més ràpid, més alt, més fort.

Recuperacions

 Recuperacions del curs anterior al cursat:

Per recuperar el curs anterior suspès, els alumnes hauran d’entregar un resum amb els temes del curs a recuperar. El document s’entregarà en full din A 4. Les regles de presentació (portada, index, esquema conceptual, resum) seran les marcades per l’escola.

Temes a presentar:                                  Data d’entrega:

1er ESO-1, 2, 7, 9, 10, 11, 15 i 16.                            26 de maig

2n ESO- 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14 i 17.                        26 de maig

3er ESO- 1, 2, 8, 10, 11, 14 i 16.                              26 de maig

 

Recuperacions d’avaluacions pendents del curs 2009/2010:

Els alumnes pendents de recuperar l’avaluació 2 i 3 tindran que presentar un treball a pactar amb el professor relacionat amb els temes fets.

 data d’entrega: 26 de maig

Normes bàsiques de funcionament

Aquest bloc serà un espai de consulta i d’intercanvi d’opinions en referència als articles que si publiquin.

Es valorarà la quantitat de participacions i la qualitat d’aquestes. Es tindrà en compte la recerca d’informació referent als articles i l’opinió personal que es generi a partir d’aquesta participació.

Hi podran participar els alumnes de 1er d’ESO.

Presentació

Benvinguts al blog  d’Educació Física de Ricard Borràs. Aquí hi trobaràs artícles relacionat amb l’esport i el joc , però també hi intercanviarem dades, coneixements, experiències i anecdotes del mon de l’esport dels alumnes de 1er d’ESO.