Vida a la classe

Vida a la classe

Aquest curs hem estat parlant de la importància de mantenir un bon ritme de treball a classe i a casa.

Hem parlat de la importància de les presentacions dels treballs. Hem acordat fixar-nos en:

 • Fer bona lletra. Arrodonida, llegible i proporcionada. Sempre hem de pensar que algú llegirà el nostre treball.
 • Hem d’escriure recte. Si encara no dominem el traç podem fer servir la pauta que hem repartit aquests cursos.
 • Hem de posar sempre el nom i la data als fulls. Un cop posats els hem de subratllar.
 • Els treballs escrits han de portar un títol subratllat que expliqui de què tracta aquell treball.
 • Quan un treball sigui en net hem de procurar fer-lo amb bolígraf. En cas que el treball s’hagi de corregir com el càlcul podem fer servir encara el llapis.
 • Els treballs que són qüestionaris no s’han de respondre al full de treball sempre es faran en un full a part.
 • Hem de mirar que el full “respiri”. Hem de cuidar que no quedi molt atapeït.
 • Vigilarem molt a l’hora de respectar els marges esquerra i dret. El marge de l’esquerra ha de ser el doble que el dret aproximadament.
 • Aquest curs i seguint el criteri format entre tots un full amb dues correccions de “corrector blanc” s’ha de repetir.
 • Cuidarem l’ortografia. Tenim a disposició els diccionaris. Corregirem l’ortografia en els treballs de totes les matèries.

Hem parlat també dels treballs que podem fer a Classe i a Casa i que ens ajudaran a mantenir un bon ritme de treball.

A casa:

A casa estaria bé treballar un mínim d’una hora cada dia. Aquesta hora pot ser realitzada de forma contínua o bé de forma fraccionada depenent de l’estat del noi o noia o de les responsabilitats que hagi d’atendre. Una sessió d’estudi a casa hauria de preveure diverses accions:

 • Repàs de la carpeta de deures. Endreça d’informacions, priorització de treballs, descart de fulls no útils.
 • Lectura del llibre que el noi i noia porta els dies de lectura per a realitzar lectura en silenci a la classe.
 • Realització dels deures anotats a l’agenda.
 • Repàs de la llibreta de camp per a passar a net els apunts recollits a classe.
 • Cada dimecres es realitza un dictat preparat i cada dimarts es recull un càlcul adaptat a les habilitats treballades.

Cada dia hi ha deures. L’únic dia que no se’n proposen de nous és el dimecres.

A casa es poden realitzar treballs de caire voluntari. Aquests treballs poden incorporar-se als blocs de la classe o es poden presentar a la resta del grup.

Es poden realitzar també textos lliures en els diversos formats treballats a l’escola: contes, narracions, poesia…

Es poden realitzar recerques que agilitzin els projectes en els quals el gran grup està treballant.

Es poden realitzar treballs d’aprofundiment dels temes que s’han treballat a classe. Aquestes feines hem pactat que seran recollides valorant la bona actitud que suposen i valorar el valor afegit d’aprenentatge.

A casa es pot estar alerta de les notícies i/o activitats i es poden portar a la classe per a compartir-les amb els companys.

És important disposar d’un lloc adient per a treballar a casa. Lluny de sorolls massa forts, lluny d’estímuls com … MSN, metroflog, etc

A Classe:

 • A la Classe es poden fer moltes coses quan no hi ha una sessió de correcció o de posada en comú.
 • És molt important trobar moments per a posar al dia l’agenda. A la pissarra hi ha anotades les dates de lliurament dels treballs a dues setmanes vista.
 • S’han de trobar moments d’endreça dels fulls corregits o bé per a lliurar treballs per corregir.
 • Es poden millorar treballs atenent a la millora de la presentació, el contingut, l’ortografia…
 • Es poden passar apunts a net per a tenir-los ben recollits.
 • Es pot llegir en silenci.
 • Es pot ajudar a companys i companyes a realitzar treballs que els són difícils.
 • Es pot participar activament a les sessions de correcció i de treball individual o en grup.
 • Escriure els dubtes que sorgeixen en els treballs i anotar-los a la llibreta de camp per exposar-los més endavant.
 • Estar al cas del procés d’avaluació del curs.
 • Es poden pensar jocs per a proposar a la Classe d’Educació Física.
 • Es poden fer textos lliures.
 • Es poden preparar conferències per a ser exposades a Classe.
 • Es pot fer especial atenció a l’ortografia per millorar els treballs realitzats.
 • Es pot demanar feina suplementària .

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *