Projecte

El Bloc Bruixot. Està elaborat pels nois i noies de cinquè curs de l’Escola Cooperativa El Puig  d’Esparreguera amb l’ajut del mestre tutor. Recull els treballs que es van realitzant a la classe i els projectes en els quals està immers el grup. El bloc serveix de punt de trobada per alumnes i pares i mares. Des del bloc es comparteixen recursos de la classe i també amb la resta de classes del Centre. Vol aprofitar la xarxa per compartir projectes i posar-los en primera línia educativa. El bloc recull articles des d’octubre de 2008. S’ha constituït en un reflex de la memòria del grup classe. El bloc vol ser un continent de recursos obert adoptant allò que es viu en el dia a dia, adaptant allò que s’elabora , creant i recreant els treballs dels nois i noies i compartint amb tots i totes les notícies que s’hi publiquen.

Des del bloc s’enllaça amb altres projectes col·laboratius com Escoles en Xarxa o cap al bloc de Dades meteorològiques.

Les bases del projecte de Bloc

Alfons Cornella ens ha inspirat per a trobar les línies bàsiques del treball amb blocs.

“L’educació tindrà sentit quan faci veure als alumnes el correcte plantejament dels problemes i el maneig de la informació”

“Hi haurà educació si hi ha una implicació intel·lectual de pares, mares, mestres i nois i noies”

“La classe creativa ja no simplement processa informació, sinó que utilitza la informació del coneixement per a generar innovació de manera creativa”

Alfons Cornella

Enfocament Psicopedagògic

Tres grans idees defineixen l’enfocament psicopedagògic que fonamenta el treball amb el bloc.

 • El treball amb les eines informàtiques el situem en el marc d’una concepció constructivista de l’ensenyament aprenentatge.
 • El grau més o menys alt de significativitat de l’aprenentatge escolar realitzat amb les TIC depèn de les interrelacions que s’estableixen entre nois i noies, mestres i coneixement.
 • Les eines informàtiques ens ajuden a la construcció conjunta de significats.

Objectius del Bloc de Classe

Els objectius del bloc de la classe són a grans trets aquests:

 • Participar en un projecte de treball amb un bloc obert a la comunitat educativa.
 • Sensibilitzar vers un bon ús de les noves tecnologies.
 • Estar al dia de l’actualitat de la classe i de l’entorn dels nois i noies.
 • Exposar el dia a dia a dia de l’Escola, de la classe i dels seus components a la resta de la comunitat educativa.
 • Esforçar-se per a publicar les notícies de forma acurada i amb un vocabulari adient.
 • El treball amb el bloc de la classe forma part de la vida escolar de la classe. A vegades de forma col·lectiva o a vegades de forma individual .
 • El mitjà predisposa a nois i noies a participar amb il·lusió.
 • La sensació d’estar realitzant una feina constructiva amb la xarxa es reflecteix en la valoració que nois i noies en fan.
 • El treball al bloc possibilita exposar a la resta de comunitat educativa i de manera instantània el dia a dia del Centre.
 • La motivació per a la realització d’un treball acurat ve implícita amb la idea d’exposar un treball a la resta de companys del Centre o a altres entitats i també als pares i mares.
 • El nivell d’auto exigència a l’hora de publicar una notícia hi és sempre.

Què suposa treballar a classe els blocs a nivell pràctic. El paper dels nois, noies i del mestre.

Creació d’articles en petit grup:

A partir d’una notícia que es vol explicar i tenint en compte l’audiència que ha de tenir s’elaboren escrits per parelles o grups de tres nois i noies. Aquests articles es llegeixen a classe, i es consensua un text que serà el que es publicarà.

Creació d’articles en gran grup:

Quan una notícia forma part de la vida a la classe com la darrera que s’ha penjat sobre la guerra a Gaza es fa un treball col·lectiu aprofitant el projector que tenim a l’aula. Aquest moment és molt ric ja que hi pot intervenir tot el grup fent aportacions.

Lectura col·lectiva de notícies penjades

A la classe es fan lectures de notícies que s’han penjat en altres blocs o webs. Si a nivell individual algun noi o noia vol respondre aprofitem el treball a l’aula d’ordinadors de l’Escola per a fer el text individual que prèviament revisat s’envia a l’entrada escollida.

Paper del mestre

El paper del mestre tutor és el d’acompanyar a nois i noies en aquest treball. Tractant-se de cinquè de primària encara hi ha molta feina a l’hora de validar els textos amb l’ortografia i l’expressió. Apropar a nois i noies al món complex de la comunicació fent-los veure que ells actuen d’emissors i que hi haurà un receptor no deixa de ser un repte. És per això que el treball amb blocs té un potencial tan gran.

Consideracions

 • El treball amb el bloc ha format part de la vida de la classe.
 • El mitjà predisposa a nois i noies a participar amb il·lusió i amb cura ja que les altres classes, companys i pares i mares estan al cas de les intervencions. És per això que el nivell d’auto-exigència a l’hora de publicar una notícia hi és sempre.
 • El bloc porta implícit la realització de pràctiques positives amb les noves tecnologies. La sensació d’estar realitzant una feina constructiva i positiva amb la xarxa pot ser un bon model.
 • El treball al bloc possibilita exposar a la resta de comunitat educativa i de manera instantània el dia a dia de la classe i del Centre.
 • La redacció dels articles suposa un interès per l’expressió , l’ortografia i també per la il·lustració amb imatges ben representatives d’allò exposat.
 • Els problemes tècnics són molt insignificants ja que l’entorn permet editar les notícies amb rapidesa , senzillesa i efectivitat.
 • La utilització del bloc és molt alta ja que es pot visitar de forma molt fàcil amb un enllaç des de la pàgina web de l’Escola. El disseny del bloc facilita la interacció de forma directa i sense dificultats tècniques. Pel què fa a l’accessibilitat és a l’abast de totes les persones que utilitzen la xarxa d’Internet.
 • Hi ha una consciència col·lectiva implícita sobre la finestra a l’exterior que suposa el bloc de la classe.

Valoracions

 • Valoració positiva del procés de treball que ens ha portat a l’aplicació d’una observació sistemàtica del treball al bloc.
 • Ha estat també molt bé que el treball ha partit de la lògica i significativitat d’una tasca realitzada en un context d’ensenyament concret i que ens ha permès aplicar molts dels conceptes bàsics que ens plantegem a l’Escola a l’hora de treballar amb la informàtica.
 • El treball amb aquesta eina TIC i la realització dels blocs ens ha fer pensar en l’interès que té per a l’ensenyament com a eina de treball, reflexió i canvi
 • Hem constatat la possibilitat de creació de moments de conflicte cognitiu implícits a l’hora d’elaborar notícies que han de ser exposades a una audiència que reaccionarà amb una interacció.
 • Hem vist la importància de la interacció entre alumnes en tasques d’aprenentatge per a elaborar el bloc de la classe.
 • Hem constatat també en la creació dels blocs els mecanismes d’influència educativa, construcció conjunta de significats i cessió del control vers pràctiques independents i autònomes a l’aula d’ordinadors o a la classe.
 • Hem vist també la importància del Llenguatge en els processos d’Ensenyament i Aprenentatge tant en entorns presencials com virtuals. Valorem el diàleg com a l’instrument bàsic en situacions d’aprenentatge en l’ús de les TIC i de forma especial en l’elaboració del bloc.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *