SEGON CURS DE BATXILLERAT

 

Fer un esquema de cada unitat.

Fer un resum de cada unitat.