Jocs matemàtics

Jocs Matemàtics

  1. Video- aprendre matemàtiques jugant
  2. JOCS MATEMATICS
  3. Mosaics                                                                                                                                       Enllaços d’unes pàgines  que complementen el tema dels polígons i que es poden aprofitar per fer treballs a l’hora d’educació artística. Els mosaics són una eina fantàstica per la comprensió dels polígons i ajuda a reforçar els aprenentatges geomètrics.

http://gwydir.demon.co.uk/jo/greekkey/index.htm

http://www.telefonica.net/web2/m-p/mo.htm

http://www.iessandoval.net/sandoval/aplica/movimientos_plano/geo/mosa6.htm

http://alexandria.xtec.cat/mod/data/view.php?rid=1310

ALTRES ACTIVITATS

Títol: Ortografia i gramàtica catalana
Autoria: C. Mare del Diví pastor
Descripció: És un recurs per poder treballar amb la PDI amb moltes activitats d’ortografia i gramàtica: accentuació, determinants, contraccions, preposicions,..
Enllaç URL:
http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=3685
– Competències que es treballen:
– Comunicativa, lingüística i audiovisual
– Tractament de la informació i competència digital
– Autonomia i iniciativa personal
– Aprendre a aprendre
– Valoració: És un bon recurs per treballar i repassar l’ortografia i la gramàtica al Cicle Superior.

Títol: El cos humà: Aparell circulatori
Autoria: Mestres de l’escola Ramon i Cajal
Descripció: Activitats diverses amb informacions i pràctica de conceptes i funcionament dels diversos òrgans de l’aparell circulatori.
Enllaç URL: http://alexandria.xtec.cat/mod/data/view.php?rid=771#presentacio
Competències que es treballen:
– Comunicativa, lingüística i audiovisual
– Tractament de la informació i competència digital
– Autonomia i iniciativa personal
– Aprendre a aprendre
– Coneixement i interacció amb el món
Valoració: És un recurs molt amb activitats molt diverses de repàs de l’aparell circulatori per fer amb la PDI amb alumnes del Cicle Superior