Presentació

El meu nom és Josep i sóc llicenciat en Ciències de l’activitat física i de l’esport a la universitat de Barcelona. En acabar la carrera vaig decidir continuar la meva formació i enfocar-la a la docència, així que vaig cursar el màster de professorat de secundària a la Universitat Internacional de la Rioja.

Arribats a aquest punt vaig intentar introduir-me en el món laboral però com dins el meu sector era complicat vaig decidir seguir formant-me i també, a la Universitat Internacional de la Rioja, vaig cursar el magisteri amb la menció en anglès.

Actualment ja fa una mica més d’un any que treballo per el departament d’ensenyament i de moment he aprofitat tots els estudis que he cursat ja que he sigut tutor de primària, especialista d’educació física de primària i professor en un institut de secundària.