Fundació

L’any 2001 la Congregació de les Missioneres Cor de Maria va crear en el col·legi la Fundació Privada Cor de Maria de la Bisbal.

La Fundació està subjecta a la legislació de la Generalitat regida per uns Estatuts.

La seva finalitat és la d’assumir la titularitat del Col·legi exercint les funcions que li són pròpies, d’acord amb els principis expressats en el caràcter propi del centre Cor de Maria, i garantint la continuïtat de l’escola, amarada del missatge evangèlic amb un tarannà que ens ha llegat el carisma Joaquim Masmitjà.

Les persones beneficiàries preferents dels seus serveis seran els infants i joves, els pares dels quals optin pel caràcter propi i pel projecte educatiu del nostre centre.

El Patronat està format per dues religioses i cinc seglars, els quals s’han repartit els càrrecs necessaris:

Presidenta: M. Magdalena Codony i Baranera
Vicepresident: Albert Vancells i Noguer
Administrador: Pere Roura i Valls
Secretari: Robert Vilà i Farreny
Vocals: M. Dolors Figueras i Bruguera i Gemma Jordi i Piedra
El Patronat estarà sempre en relació amb òrgans claus de l’escola:

– el Claustre de Professors/es,
– el Consell Escolar on hi ha representació de tots els estaments de
l’escola,
– l’AMPA.

És el treball i l’esforç d’uns i altres que fa funcionar la nostra escola i , per tant, l’educació dels infants, que són la clau del futur de la nostra ciutat de la Bisbal.