Breus apunts històrics

 • 20-XII-1850: ” A la Bisbal volen que la Directora sigui amb ” garbo “, d’esperit obert, i així és la Sra. NadaL (religiosa). Ànim i franquesa. ” DÉU EN EL COR I BON HUMOR “.
 • 25-II-51: ” El Dr. Bonet em diu que tots els d’aquella població estan molt contents de que arribin les religioses i que és millor esperin a passada la festa de l’Anunciació, o sigui el dia 25 de març, que la casa estarà lliure “. ” Procurin les filles instruir-se, en aquests dies, tot el que els sigui possible, perquè per aquella població convé estar molt ben instruïdes “. ( La Bisbal era una població important, amb 5.000 habitants i molt senyorial. Cal tenir present que a Girona hi havia 18000 habitants ).
 • 5-IV-1851: FUNDACIÓ A LA BISBAL ( segona casa de la Congregació
 • 28-IV-1851: L’Estat autoritza l’Escola. La germana Ramona Cremadell, després d’unes oposicions, és nomenada Mestra Oficial de la Població. Interinament ocupen una casa a la Plaça de l’Església, fins que pogueren traslladar-se, el 1858, a l’edifici de l’Hospital. Podien utilitzar l’Església de la Pietat. ” Es dedicaven a la instrucció de matèries com: religió, sana moral, urbanitat, labors manuals, llegir i escriure, elements de gramàtica i principis de geografia “.
 • 29-X-1859: Es posa a la Pietat una imatge del COR DE MARIA.
 • 1868: Per la Revolució, les religioses foren expulsades de l’Hospital i van a viure a vàries cases de lloguer.
 • 1873: Els “voluntaris de la llibertat “, durant la guerra Carlina, intenten cremar l’habitatge de les germanes, però la població ho impedeix.
 • 1887: Amb moltes dificultats, aconsegueixen comprar la casa actual i, després de vàries reformes i annexions, poden accedir directament a la Capella dels Dolors ( aquesta Capella data del 1750 aproximadament ), Mn. Masmitjà tenia molta devoció a la Mare de Déu dels Dolors que hi ha.
 • 1891: Al col.legi hi havia 182 alumnes, i dues d’elles eren internes.
 • 1936: La Guerra Civil interromp, temporalment, l’obra de les religioses a l’Escola.
 • 1939: Es recuperen de nou les tasques educatives. S’incrementen els estudis i l’ensenyament es renova. Sorgeixen vàries vocacions.
 • 1951: El Col.legi celebra els seu CENTENARI amb diversos actes culturals i religiosos.
 • 2001: Celebració del 150è aniversari. Naixement de la Fundació Privada Cor de Maria.