Etapes que impartim

Educació infantil (segon cicle) (3 a 6 anys):

P3
P4
P5

Educació primària (6 a 12 anys):

1r i 2n de primària
3r i 4t de primària
5è i 6è de primària

Educació secundària (12 a 16 anys):

1r i 2n ESO
3r i 4t ESO