Pastoral

 

PROJECTE D’EDUCACIÓ EN VALORS I COMPETÈNCIA ESPIRITUAL CURS 2018-2019

L’educació en valors és l’eix transversal que abasta totes es persones que d’una forma o una altra tenen contacte amb l’alumnat, sigui quina sigui la seva tasca. Pretenem a través d’aquesta educació preparar-los a ser competents espiritualment i desenvolupar-se amb assertivitat als canvis de paradigma que estem vivint. Presentem com a lema del curs:

“PARLEM-NE”

I com a OBJECTIU GENERAL:

Utilitzar el diàleg com a recurs per conviure en pau i harmonia.

Potenciarem en els alumnes:

 El saber escoltar amb presència

 • La mentalitat oberta
 • El bon ús de la paraula

Per saber escoltar cal:

 • Donar importància a conèixer els propis sentiments i els dels altres (actuar amb empatia).
 • Fomentar moments de reflexió que condueixin a la interiorització afavorint l’atenció plena (mindfullness).
 • Adonar-se que les diferències de criteris i/o idees entre les persones enriqueixen el diàleg i el treball cooperatiu.
 • Evitar judicis sense fonament.
 • Prendre consciència de la necessitat de ser present.

Per aconseguir una mentalitat oberta cal:

 • Acceptar els altres tal com són, amb les seves virtuts i els seus defectes, tal com ens va ensenyar Jesús amb el seu testimoni, sent capaç de cedir quan calgui.
 • Aprofitar la diversitat existent al centre per adonar-se de les diferències entre les persones.
 • Treballar estratègies per potenciar els punts en comú entre nosaltres i els altres (crear ponts).
 • Evitar que la comparació faci de barrera en el diàleg.
 • Potenciar el pensament abstracte fomentant la creativitat, la reflexió…, evitant judicis i prejudicis.
 • Tenir present que el pensament abstracte és el que connecta amb l’espiritualitat.
 • Valorar la diversitat de creacions, produccions, opinions…

Per un bon ús de la paraula cal:

 • Incentivar el diàleg com a eina per treballar la competència comunicativa.
 • Prendre consciència de les habilitats i limitacions pròpies i dels altres quan s’expressen, valorant l’esforç que es fa.
 • Evitar la resposta precipitada davant de conflictes, reflexionant abans d’expressar-se.