En que consisteix practicar el “coralitzar”

Es tracta de respondre a:

Quina eina puc posar en marxa a la fi de desenvolupar experiències que apliquin en la seva dinàmica, els principis constructius del llenguatge oral i de les relacions socials a l’aula?

I que a la vegada siguin mostres per a la recerca i a l’intercanvi entre el professorat. 

Un instrument per a innovar : ORALITAT.eina o més abreviat ORAL.eina La pràctica d’aplicar aquest instrument i de construir un protocol la denominem: coralitzar  

Podeu trobar més informació en aquest present bloc que té per adreça com pots comprovar:  http://blocs.xtec.cat/coralitzar/  

Que suposa dues parts o dues dinàmiques de treball:

La primera és l’ ORALITAT o més abreujat la part o la dinàmica ORAL  

Amb quatre punts per a treballar, reflexionar i aplicar.

És tracta de conèixer els models i autors psicològics sobre el llenguatge de més actualitat.

 1.- Els principis per a l’oralitat:de Kieran Egan, Piaget, Vigotsky, Gardner, Bruner i Kohlberg 

2.- Els criteris de Kieran Egan        

Com entendre les mentalitats infantils segons l’edat        

Com analitzar un text         Com crear/adaptar…  un relat d’acord a l’edat 

3.- Les aportacions dels aprenentatges cooperatius i l’oralitat         Parelles i oralitat         Paral·lelisme entre agrupaments i equips i relats (relats de base, relats espontanis, relats d’expert)

 4.- La gestió del currículum i oralitat         La identificació de les competències bàsiques de l’oralitat dins del currículum

        

I amb més concret la programació per estratègies socials: Tasca prèvia. Com programem?       4.1.- (©) Currículum. Estratègies curriculars: Resultats, objectius, continguts i competències bàsiques. Com motivarem?     

4.2.- (E) Estímuls.  Estratègies motivadores     

4.3.- ® Recursos.  Estratègies per recursos i metodològiquesQuin circuit de conducta farem?       4.4.- (A) Actuacions. Estratègies per l’organització d’activitats i d’exercicis de l’alumnat per al foment cooperant de l’oralitat.Com reflexionaré la meva feina cooperant?      

4.5.- (D) Decisions. Estratègies avaluatives i decisòries per al reforç i la recuperació.      

4.6.- (A) (Autoavaluació) Estratègies per a l’autoavaluació i la pràctica reflexiva.       

4.7.-  (I) Intercanvi. Estratègies per a l’intercanvi docent, el treball cooperant dins de l’aula i dins del cicle, del centre, etc. 

La segona part o la segona dinàmica és:

EINA       Acròstic en quatre moments cooperants docents:         

Dos moments cooperants amb docents sense alumnes 

1.- (E)   Expressar, escoltar i reformular       

Adornar l’arbre de Nadal        

El docent exposa els passos que durà a terme la classe dins de la Unitat Didàctica. Un grup de mín. 2 i de màx. 5 docents van indicant activitats aplicant els principis de la cooperació i de la construcció oral. El discurs del docent és com l’arbre i els altres li posen boles (pluja de possibles activitats) per adornar-lo. 

2.- (I)    Interpretar. Implicar-se en l’assaig de rols d’aprendre. Intervenir en assaig.         Partint del guió resultant anterior, el grup de docents, un fa de profe i la resta simulen ser alumnes. En aquest moment s’enrequeix de materials, recursos i es decideix quins moments serà millor fer d’interventor/a: una foto, plegar un vídeo, gravar la veu de l’alumnat. S’elabora un guió per a l’intercanvi entre docents.                  Dos moments cooperants dins de l’aula amb alumnes

3.- (N)   Nosaltres treballem junts a l’aula. Dins de l’aula fent de mestre de suport des del rol d’alumne avançat fins a mestre cooperant.          Es bó consultar a. Teresa Huguet   “Treballem junts a l’aula”    GRAÓ         S’exerceix d’interventor. Vídeo, fotos, gravacions de veu          Acabada la sessió es valora el material interventor i es penja a un bloc, web de fotos, etc. 

4.- (A)  Actuació autònoma dins de l’aula dins del protocol docent amb les pautes d’intervenció educativa(un/a sol/a mestre/a).-Autoavalució dels resultats de l’oralitat i de la cooperació en els aprenentatges orals. 

En marxa la recopilació en els mesos de setembre i d’octubre de 2008.

Per abans d’acabar el mes d’octubre, duré a terme dos experiències  del moment EINA: 1er i 2on i una experiència del moment EINA 3er. Recollirem fotos i gravacions de veu i les penjarem en http://picasaweb.google.com/oralitat  Conclusions del present curs mirant cap el curs 2008-09 Després de dur a terme ORALITAT.eina dins de la pràctica “CORALITZAR” es selecciona els trets més importants per a fer-ne difusió.

De cara al curs proper 2008-09 recopilarem experiències que donguin idees i facilitin la construcció d’eines per a millorar les praxis docents en els centres. Partint del que fan, per això ORALITAT.eina pot ser un bon element per a promoure la tasca cooperant docent i enriquir les unitats didàctiques de l’oralitat en resposta a la demanada per les noves necessitats educatives actuals per al recent projecte lingüístic.

Aquestes pràctiques innovadores en farem difusió en congressos

http://blocs.xtec.cat/congressos/

CORALITZAR

De cooperant oral.

A igual que social prové socialitzar

De coral (co- oral) vé coralitzar.

És la pràctica de la programació cooperant en l’elaboració de guions docents per al foment de l’oralitat i dels aprenentatges cooperatius.

Coràlia

El país de la cooperació en el foment oral en la intervenció a l’aula, en el centre i en l’entorn.

Quatre paraules clau en l’acrònim de coràlia:

CO. Cooperació

ORAL: Oralitat

I: Intervenció

A: Aula

Des de 1985 participo en programes de formació permanent del professorat com a formador de formadors a iniciativa dels ICE. UB, UPC, UAB i UZ

Des de 1995 participo en programes d’investigació en la millora de la formació permanent del professorat en la CERADAI-Institut Cooperant, 14 anys de dedicació per a identificar i treballar les competències bàsiques docents (CTED: Competències Tècniques Específiques Docents).

En el present curs 2007-08 he participat com assessor i formador de formadors en tres centres educatius en un total de personal docent de 61 participants.

També en el present curs he participat en el grup de treball “Narració i Oralitat” que s’ha organitzat a Via Augusta. Més informació   http://blocs.xtec.cat/oralitat  i http://blocs.xtec.cat/oralia