06.- Presidència honorífica campanya Cooperis UNESCO 2013

 

N’Arcadi Oliveres, doctor d’economia de la Universitat de Barcelona  i president de Justícia i Pau de Barcelona. N’Antoni Coll, periodista destacat, autor de la “Plumilla” contraportada  del Diari de Tarragona, president de la Fundació Bonanit. En Josep Sanchez Cervelló, escriptor, catedràtic d’Història Contemporània i degà de la facultat de Lletres de la URV.

En Jordi Freixa, artista, cantant i president de l’Ateneu de Tarragona. Joan Blázquez , artista joier internacional.

07.- Comitè científic de Cooperis per la pau amb la UNESCO 2013

Conjunt de 20 professionals relacionats en els camps de la justícia, de la salut, de l’ensenyament i de l’educació. Alguns dels seus membres.

COMITÉ CIENTÍFIC

Manel Gonzàlez                                    Maria Cinta Castelló                Maria Merçè Rovira                    Joan Pascual

Andreu Faro

Programes de ràdio a sant Pere i sant Pau de Tarragona i a ràdio Falset

01.- T’ofereixo tres eines dins de la campanya Cooperis.Cat.-

1.- Tres projectes i la meva presentació:

I.- Tenim tres projectes en marxa:

El primer desenvolupar al màxim l’esport mental d’aprendre a aprendre en cooperació pel diàleg interactiu i lluitar per a què s’aconsegueixi ser l’esport nacional de la cooperació mundial:

http://blocs.xtec.cat/cooppel

El segon com introduir al cooppel a l’aula de l’ESO per mitjà d’ “Aprens a Aprendre”.

http://blocs.xtec.cat/aprens/

El tercer com desenvolupar el suport formatiu a les famílies de l’alumnat d’educació infantil, primària i ESO el més efectiu possible: el projecte OASIS

http://blocs.xtec.cat/oasis/

II.- Presentació.-

Ho vols més fàcil vine als nostres actes públics i pregunta’ns el que vulguis

1.1.- Tinc experiència en consultoria en orientació i assessoraments educatius: Milers de consultes:

– Des de 1988 amb el personal docent i el professorat d’educació infantil, primària, ESO i postobligatòria no universitària de la demarcació de Tarragona ( i Terres d’Ebre).-

– Des de 1999 amb parelles, parelles de fet i matrimonis. Pares i mares d’alumnes menors d’edat  d’educació infantil, primària i ESO de la demarcació de Tarragona

– Des de 2000 per internet amb adolescents i joves obert a territoris de parla catalana i hispana arreu del món.

– Des de 2010 amb persones de dol dins de la demarcació de Tarragona

1.2.- Tinc un fons de milers de fotografies, veus orals gravades i vídeos curts sobre detalls del dia a dia, cartells del carrer i de persones anònimes i/o inèdites que no es coneixen i que són testimonis i proves que valen la pena difondre. Porto a terme dos programes de ràdio, un a Falset i l’altra a Tarragona.

Ara et faig una invitació

Jo cooperi, tu cooperis…. NOSALTRES COOPEREM, JA !

SUMA’T  a Cooperis.Cat

1.3.- M’ofereixo a donar una conferència col.loqui en tot l’àmbit de Catalunya sobre la triple revolució pacífica de l’educació:

Com combatre amb eficàcia el  fracàs escolar?

El Cooppel afavoreix l’èxit escolar i millora la nostra vida cultural.

El Cooppel és l’esport mental de cooperació pel diàleg interactiu en l’ aprendre a aprendre junts!

En aquesta xerrada exposo els tres sabers: saber econòmic, saber fer amb dignitat i saber pensar en el futur respecte a l’Autodeterminació personal i col.lectiva de totes les persones i els seus projectes que viuen a Catalunya. En un marc del futur de la  mundialització i del soberanisme mundial.

En qualitat de :

a.- President executiu de la campanya Cooperis   www.cooperis.cat fins el 2017

b.- Com a inventor del +3B i promotor dels 3B.Clubs d’Aprendre a Aprendre sols/es, amb ajuda i en cooperació, obert a tot el món. Enguany 2013, hem arribat a idear el Cooppel.

c.- Com alumne que he estat de professorat distingit com el Dr. Josep Gil (teòleg català) del Dr. Arcadi Oliveres (economia), de la Dra. Teresa Forcades (salut) i del Dr. Franscesc Torralba pensador i filòfof català

d.- Com a periodisme investigador psicosocial voluntari en cultures excloses, realitats amagades i decisions autodeterminades ignorades (Associaicó Ceradai) al voltant de la dinàmica mental creativa de jocs cooperatius. Soc radiofonoactivista.

Per a concertar les conferències escriu a: info@cooperis.cat .

La iniciativa organitzadora compensa les dispeses de desplaçament dins del territori.

2.- Les tres eines que t’ofereixo són:

A.- La meva amistat en Facebook  i la subscripció informativa a la nostra agenda i al foli de publicació aperiòdica “El CoMental” (Els Comentaris sobre la Cooperació Mental que impulsa el Cooppel) 

B.- Participar en el primer congrés Cooperis: congrés intercomarcal de cooperació educativa ciutadana

C.- El Cooppel, l’esport mental basat en el +3B, és la dinàmica mental creativa de jocs cooperatius 003B+ADN.

De forma fàcil i ràpida incrementa el potencial de les competències bàsiques transversals i afavoreix l’èxit cívic, cultural i escolar.

Clica per entrar en la 3B.Federació de 3B.Clubs d’Aprendre a Aprendre a tenir èxit http://blocs.xtec.cat/3bclub/
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ARA TENS L’OPORTUNITAT DE MILLORAR

LES TEVES POTENCIALITATS EN FAMÍLIA, EN SOCIETAT

I EN CULTURA

VOLS SER I TENIR MÉS CAPACITAT A APRENDRE A APRENDRE

EN LA TEVA VIDA.

TU I ELS TEUS?


TENS MÉS PREGUNTES, TENIM MÉS RESPOSTES.

TENS MÉS PROBLEMES, TENIM MÉS SOLUCIONS.-

Tens preguntes com:

1.- T’agradaria tenir una eina per a treure més profit de les tasques escolars a casa, de la preparació d’exàmens, de les visites a museus, a exposicions i de les excursions en família?

2.- Creus que fa falta potenciar més la cooperació en família i en la ciutadania en general?

3.- Penses que els sabers s’haurien d’aprendre més amb tot el nostre cervell i que la família és un lloc molt important per a conviure i aprendre?

Tenim respostes.

La cultura de la Dinàmica Mental Creativa de la pràctica del +3B dels jocs cooperatius, una dinàmica que ja tenim constituïts 3B.Clubs i ja tenim una 3B.Federació, presentada en un acte presidit per Arcadi Oliveres.

Què cal fer? Conèixer el +3B, aplicar-lo i ara pots constituir un 3B.Club en família amb una sèrie d’avantatges. Sols cal com a mínim sigueu tres i que un membre del club com a mínim sigui major d’edat.

Per això hem iniciat la present campanya ciutadana pública   Cooperis.Cat.

T’invitem a coneixer-la!
Campanya catalana local de difusió oberta al món a la crida de la UNESCO, sense fronteres: “Construïm la Pau en la nostra Ment, com a Persones ciutadanes del món i Creixem en la justícia en el cor dels nostres Projectes en la Cooperació educativa ciutadana local (Cooperis).-

Exemple del que fem, en aquesta ocasió és l’article del dia 01 de maig de 2013:

Per a què ho fem?

Oferim a les famílies i als/a les joves, l’esport mental el Cooppel basat en la Dinàmica Mental Creativa de jocs cooperatius (DiMCrac), una eina per aprendre a aprendre sol/a, amb ajuda, o bé ensenyant i millor en cooperació, on jugant s’aprenen tècniques d’estudi, les competències bàsiques transversals i que a la vegada es poden constituir arreu els 3B.Clubs per a fomentar la cultura com a oci creatiu i com a diversió cooperativa.

Obert en primer moment a totes les famílies, a totes les associacions com AMPAS i a les colles de joves. Als pares i a les mares els facilita la cooperació en les tasques escolars a casa i en la preparació amb autonomia dels seus fills/es dels exàmens. Obert a  tota la ciutadania.

01.- Trobar-se i contactar amb persones entre persones.

02.- Donar-se a conèixer i compartir els nostres projectes i les nostres produccions cooperatives creatives.

03.- Aplicar la cultura de la Dinàmica Mental Cooperativa en la pràctica del 003B+ADN creant 3B.Clubs a partir de tres persones en la resolució dels nostres problemes, en la conservació i millora del nostre patrimoni  i en la millora de la convivència democràtica activa.

Aquests tres són els objectius clau de Cooperis.

LES NOSTRES NOTÍCIES

Clica a sota:

Sempre tenim la il·lusió encesa. El dia 11 de setembre teniem en marxa 100 blocs. Aquest podem dir és el llibre viu, que anunciarem el passat mes de febrer de 2013.

http://blocs.xtec.cat/cooperis/2013/02/16/publicar-un-llibre-el-dia-11-de-setembre-de-2013/


Davant els vents tempestuosos podem amagar-nos o construir un molí.


Nosaltres hem optat pel nostre molí: Cooperis

Em dic Josep Maria Ferran i Torrent i soc activista cultural promotor de Cooperis.Cat i impulsor de l’esport mental Cooppel.

Dedico el meu temps a la família i a la feina. La resta en posar en marxa la tesi servei de la cultura de l’esport mental Cooppel que es basa en  la Dinàmica interactiva Mental analògica Creativa de jocs cooperatius 003B+ADN o millor dit jocs Cooperis. De forma abreujada es diu Dinàmica Mental Cooperativa, abreujadament DiMCraC o DiMaC (quan s’aplica a un mateix)

Aquesta tesi servei promou la pràctica del +3B (MésTresBé).

Aquesta pràctica del +3B d’aprendre a aprendre fa un nus afectiu i social de l’agilitat de la dinàmica de rols coperatius per a lluitar en contra de la indefensió apresa, de l’autoexclusió i de la manca de la cooperació conscient.

El +3B promou l’aprenentatge autònom de coneixements, dels sabers ser, estar, recordar, fer i de conviure.

La campanya Cooperis.Cat promou la creació, la participació i la trobada castellera de 3B.Clubs que practiquen i apliquen a les seves vides en l’oci creatiu i en la diversió coperativa el +3B.

Gràcies per entrar a aquest bloc.

Aquí et presentaré la campanya com a responsable impulsor i promotor:

1.1.- Definició:

Campanya de difusió de la Dinàmica Mental Creativa de jocs cooperatius  003B+ADN o jocs Cooperis, a la fi de fomentar els 3B.Clubs a les famílies, a les AMPES, associacions, colles de joves i empreses. A partir de tres persones, amb la condició que una d’elles com a mínim ha de ser major d’edat. A partir de generar clubs +3B és poden constituir federacions i confederacions de +3B.
Aquesta campanya genera actes de presentació a diversos indrets de Catalunya, amb el suport de dos programes de ràdio local i al final del mes de març tindrem de moment,  tres clubs +3B constituïts:
El 3B.Club +Ateneu de Tarragona,
el 3B.Club + Institut Antoni de Martí Franquès de Tarragona
i el 3B. Espai Baronia i Natura de Cabacés (El Priorat) per a caps de setmana
En marxa un pla de formació Docent en +3B
A més en arbitratge, monitoratge, COAS i Màster en +3B de la Dinàmica Mental Cooperativa
Màster de la implantació general de la Dinàmica Mental Cooperativa per mitjà del 003B+ADN

*************************************

Gràcies a la pràctica de la Dinàmica Mental Creativa de jocs cooperatius  003B+ADN (abreujadament +3B) promovem els següents 8 objectius en la ciutadania com a contextual (espai proper)  i com universal (planeta Terra):
“Millorant el nostre entorn també millorem el nostre planeta”

1.- Valors i principis científics a la pràctica de cada dia:
Potenciem les iniciatives i la seva responsabilitat en tots els aspectes, el dret a l’error, a prevenir i a donar el testimoniatge de persones i dels seus projectes (la piscina dels valors). Amb exemples de solidaritat, de casos d’aprenentatge servei i de voluntariat…que denominem la immersió en la piscina dels valors. També apliquem els principis científics i ètics del creixement personal, social en tots els aspectes dels marcs teòrics i de persones qualificades i competents (KOLHBERG, PAULO FREIRE, PIAGET, ANTONIO ZABALA, KIERAN EGAN, PERE PUJOLÀS, CARME TIMONEDA, F. TONUCCI etc.) en la vida educativa quotidiana al voltant del +3B. Primer és important tenir la pròpia vivència envers recursos que ens poden ajudar, ja que si ens poden ajudar a nosaltres estarem més preparats a ajudar als demés.
2.- Formació continua envers l’autonomia, l’emancipació i l’autodeterminació.-
La formació de ciutadans i ciutadanes de tota la vida i de totes les edats, com actors/es de l’escenari de la vida i agents de promoció cultural de pobles, barris i ciutats. En la constitució de 3B.Clubs el personal jugador és el fabricant dels recurtsos de joc i el seu funcionamnet és com una comunitat de propietaris, resaltant el valor de les propietats comuns i dels èxits compartits. Compromesos en els problemes i en les alternatives, en els canvis mentals, crítics de l’autoexclusió mental, responsables en el medi físic i social i constructius amb el grup, en el foment del treball en equip i en la societat. Ciutadania observadora, que vetlla i que ofereix alternatives constants amb la vessant del +3B de les iniciatives i de les apostes d’ajuda a aprendre als demés. Jugar a inventar enginys i compartir-los per a millorar els coneixements i els seu record i aplicació dels sabers dels altres com a persones ensenyants i cooperants de l’altra que li costa més. Principalment  en el +3B es tracta de descobrir aformacion i de saber inventar preguntes creatives. Si sabem fer preguntes podem plantejar respostes en un sol/a, en ajuda d’altres i en cooperació.

3.- Promovem la constitució de 3B.Clubs o el paper dels menors d’edat junt amb persones majors d’edat tenen el seu protagonisme en al presa de decisions, en el plantejament de dilemes i en la construcció d’iniciatives (Consell d’Infants Cooperants).-
Afavorim l’educació integra i inclusiva mental i social amb experiències educatives singulars com són la creació de grups i la constitució de 3B.Clubs, en al visió de formar part en 3B.Federacions i 3B.Confederacions. Tot millorant la cooperació a casa en la família i en la resta de la societat com és en les associacions, en els recursos i en les empreses millorant la conciliació treball-família. Es poden crear 3B.Clubs, arreu de la societat i del món.

4.- Es tracte de centrar les nostres forces en fer difusió, promoure, potenciar, fer pràctica, permetre les condicions i protegir la Dinàmica mental Coperativa, per això l’associació Ceradai 003B es dedicarà de forma exclusiva a aquesta missió:
Promovem amb la Dinàmica Mental Cooperativa l’assaig i l’entrenament mental dels processos cognitius i decisoris així implica també els ètics, els econòmics, els ecològics, els cooperatius,els  creatius i els artístics. És així com una gimnàsia mental cooperativa creativa en la millora de l’agilitat de pensament i de la resposta, de la dinàmica de rols. Tot millorant en actituds en els valors humans, en la motivació i en la capacitat personal i col.lectiva de cooperació.

5.- Els valors nous i per excel.lència que practiquem són  la màxima polaritat de criteris heterogenis i el coexitisme en els agrupaments de joc com dels resultats.-
Potenciem per mitjà de criteris d’heterogeneitat polar màxima, això vol dir que si hem de jugar ho farem amb criteris heterogenis i al màxim per agosserar resultats comuns, per exemple agrupar per edat, per capacitats, per necessitats educatives el màxim divers, evitant l’agrupació homogenia.
A més del coexistisme , entès com que guanyem si tots ho fem, tenim èxit de les partides com un castell humà si tots aconseguim que tots tinguem el màxim èxit. Això implica entendre i emprendre nous models de relacions, de convivència plural i de cohesió social com les colles culturals i les xarxes amb la ciutat educadora, els Consells d’Infants Cooperants on els infants (menors d’edat) participen jugant amb majors d’edat i participen en plena igualtat en certes decisions que es poden assumir en coexistisme, en la seva implicació i en el seu nivell de responsabilitat comú.
6.- La Dinàmica Mental Cooperativa en el 003B+ADN fomenta i facilita l’accès al nostre patrimoni local i mundial en família, en colla de joves o en altres formes col.lectives.-
Fomentem la participació comunitària, en família, pares, mares, avis, àvies i llurs fills, filles, nets i netes. Amb el +3B es més fàcil entendre i aprendre els continguts del Patrimoni cultural, social..proper com llunyà , tant material com immaterial. També en el treball en xarxa i en el foment de la solidaritat, fomentem també l’ús correcte de les TIC,  en l’aprenentatge constant de la comunicació digital afectiva i efectiva. Aplicar les noves tecnologies en la fabricació de materials de suport al +3B com són les auques de fotos i els taulers, cromos de les 3B.Cartes, etc.

7.- Fomentem les jornades Cooperis de donar a conèixer persones, professionals, entitats i recursos del nostre entorn local amb la implicació de l’entorn social i cultural de les famílies.
Ho fem en el primer trimestre de cada curs escolar. El dia cim de les jornades és el dia 12 de desembre de cada any. Cerquem per mitjà de les jornades com de totes les nostres actuacions la millora de les relacions humanes a casa, a l’empresa i a l’escola i institut, la promoció de l’equitat i la dignitat de totes les persones per igual, els drets humans en les iniciatives creatives, la interculturalitat, el diàleg i la pau. Fomentem la donació i el regal de +B del +3B i l’intercanvi de +B singulars, originals i enginyosos que facilitin l’aprenentatge competencial de tothom. Cada cert període de temps promovem “regals de nou +B” que tinguin valor social d’agraiment i de participació, convertint com a màgia el coneixement i el record de les matèries: Màgi+mat, Màgi+soc, etc.
8.-Hem iniciat fer la difusió del Dia Local Cooperis arreu del país que podria  ser reconegut com a Dia Mundial de la Cooperació Educativa Ciutadana Local i Territorial. Així ho vàrem expressar el passat dia 12-12-12 en una carta adreçada a la Directora General de la UNESCO en la intenció de donar-nos a conèixer a la UNESCO com a iniciativa ciutadana adherida des de l’any 2000, quan es va reconèixer a l’associació Ceradai com a entitat adherida i associada a la difusió dels valors humans de la UNESCO.
******************************************************************************************

1.2.- L’agenda mensual d’activitats:

L’agenda  mensual d’activitats està a l’article següent d’aquest bloc, l’article núm. 2 .
Cooperis: Amb la col.laboració permanent de tres associacions (Ateneu de Tarragona, Vida Creixent i Ceradai 003B) , de dues ràdios locals (ràdio sant Pere i sant Pau, emissora municipal de Tarragona i ràdio Falset) i un institut INS i amb la col.laboració puntuals entre 15 associacions, més de 20 professionals de la salut, de la justícia, de l’ensenyament i de l’educació.
Tenim espais cedits de forma puntual a l’Ateneu de Tarragona, a l’Institut Municipal d’Educació de Tarragona i a altres entitats i associacions locals.

1.3.- Valors que compartim i defensem en la present campanya:

Adherits a les Nacions Unides, campanya per la UNESCO, participants en el mòdul Jean Monnet de la URV sobre integració europea i gènere
Ajuda’ns a Promoure la Campanya Catalana UNESCO Juliol París 2013 www.cooperis.cat
Promoción de la Campaña hispano mundial UNESCO  Julio París 2013 http://blocs.xtec.cat/3bworld/

Combatim la pobresa mental causant de l’autoexclusió i de la manca de cooperació en suport al Pla de Desenvolupament del Tercer Mil·lenni de les Nacions Unides 2015
Adherits a la campanya de la UNESCO: construir la pau en la ment dels homes i de les dones.
Ho fem amb la difusió, promoció, pràctica, protecció, permisos, pèrdues i participació de la Dinàmica Mental Creativa de jocs Cooperis per la Justícia i per la Pau, descoberta pel professor i activista cultural pacifista Josep Maria Ferran i Torrent i inventor del 003B+ADN amb el suport de l’associació Ceradai 003B i Cooperis amb la col·laboració de persones, professionals, entitats i recursos.   Estretes associacions coperants de Cooperis són l’Ateneu de Tarragona, Vida Creixent i les Associacions de les ràdios locals  de Falset i de sant Pere i sant Pau de Tarragona.
També som eurociutadans en el repte del gènere i de la Dinàmica Mental Cooperativa per mitjà del 003B+ADN
Enguany es compleix el 30 aniversari de la mort d’En  Josep Vidal i Llecha
reusenc i pacifista  que va instituir
el Premi Internacional Memorial per la Pau Josep Vidal i Llecha
Tal com interpreto que ens diu el pacifista català En Josep Vidal i Llecha:
“El principal valor d’aquest món són les persones i els seus projectes”.

 

 

“La tasca més urgent és la de rebel·lar-se verbalment contra la reducció de la persona a un concepte, a una nacionalitat, a una classe o a una ideologia”.

 

 

En 2014 també es complirà el centenari del naixement de l’escultor reusenc internacional Modest Gené.
ANIREM PELS POBLES, BARRIS I CIUTATS A DONAR A CONÈIXER  LA CAMPANYA PER LA PAU I PER LA JUSTÍCIA MENTAL
Promovem:
La  informació en tots els aspectes d’interès per a la ciutadania
La sensibilitat ciutadana del món en contra la corrupció i contra l’autoexclusió
La consciència ciutadana a favor de l’autodeterminació de les persones i dels seus projectes en lluita constant en el dia dia a dia com el Dia de Mandela per la Justícia i per la Pau
La participació en actuacions cooperatives creatives de suport a la ciutadania en els reptes científics, culturals i educatius del dia a dia
Demanem a les Nacions Unides la declaració del Dia Mundial de la Cooperació Educativa Ciutadana en el Desenvolupament Local fins l’Internacional com a iniciativa dins del Pla del Desenvolupament pel Tercer Mil.lenni 2015
Sol.licitem que el dia 18 de juliol dia que Nelson Mandela  S.D.V. complirà 95 anys que ens rebi la Directora General de la UNESCO en la seu de París a la fi de:
Escoltar-la , compartir els valors, exposar la nostra iniciativa, manifestar les nostres intencions a favor dels Drets Humans i disposar en la planificació d’actuacions conjuntes a nivell mundial de cara a 2015.
Nosaltres li lliurarem la dinàmica mental cooperativa la  003B+ADN dels valors i dels jocs cooperatius creatius junt amb els continguts culturals col·laterals, junt amb la suma de persones i dels seus projectes que els vulguin adherir.
Signatures de suport moral , fotos digitals o links de continguts a internet d’esperit participatiu, col.laboratiu i/o cooperatiu.

MÓN SUMA DE PERSONES I DE PROJECTES

Europa suma de persones i de projectes

CATALUNYA SUMA DE PERSONES I DE PROJECTES

CADA POBLE, BARRI I CADA CIUTAT DE TOT EL MÓN

SUMA DE PERSONES I PROJECTES

Amb el suport moral de la Fundació Centre de la Memòria Nelson Mandela

Cooperis: De cooperar. Present de subjuntiu. Jo cooperi, tu cooperis. La nostra funció és fer propostes i invitacions per a cooperar.

Som una Institució moral i un projecte, no jurídica, d’Iniciatives  Socials de la Cooperació Educativa Ciutadana Local

Cooperis es defineix com a coordinadora de persones, professionals, entitats i recursos en la defensa, protecció, anàlisi i interpretació de les decisions (Decisiologia) per a permetre amb garanties la cooperació educativa ciutadana en el desenvolupament local.

Què és  EDU+Cert: Certificacions d’Entrada de valor educatiu Documental Únic ( intern) de l’associació Ceradai 003B. Les  nostres entrades en el registre també en ocasions pel seu valor cultural les adrecem a l’ Entrada Documental a la UNESCO. Per tant EDU+Cert vol dir acreditar el valor d’una iniciativa, d’un acte o d’una producció com a cooperativa creativa i a més també són el conjunt d’acreditacions representatives  i de titulacions facultatives per a impulsar la campanya Cooperis i més concretament actuacions concretes al voltant de la Dinàmica Mental Cooperativa.

De moment estem en el 3B+Desenvolupament local de nou municipis: Cabacés, la Vilella Alta, la Vilella Baixa, El Lloar, Falset, Riudecanyes, Cambrils, l’Aleixar i Tarragona .  (3B+Mòn local)

Fomentem 3B.Clubs arreu en xarxa amb federacions i confederacions amb consells de representació al voltant del denominat Consell d’Infants Cooperants i Col·laboradors Actius per a la Ciutat Educadora (CIC+CAC.EDU) on els infants i menors d’edat juguen a la Dinàmica Mental Cooperativa amb majors d’edat, en opcions i alternatives amb dret a vot. Per a la implicació estreta en projectes solidaris i de millora col.lectiva.

Recorda www.cooperis.cat

Recordem enguany a Paulo Freire, als 15 de la seva mort . El seu missatge encara és viu en el món d’avui. El pedagog contra l’opressió ciutadana, contra tota corrupció i a favor de l’esperança.


08.- La cooperació és la supervivència personal, col.lectiva i mundial del nostre futur a la Terra.-

Si això és una pregunta. La resposta és:

003B+ ADN    de forma abreviada  +003B junt amb tots els suports tècnics mentals d’auxili a la ciutadania. Per a més informació. Clica. http://blocs.xtec.cat/cooperis/2013/01/07/la-cooperacio-es-la-supervivencia-personal-col-lectiva-i-mundial-del-nostre-futur-a-la-terra/

BUSCO.

BUS quem COoperants voluntaris + BUScamos Cooperantes voluntarios  http://blocs.xtec.cat/busco/

El món de les Persones , dels seus projectes i del treball és com un iceberg, veiem el món visible però també hi ha el món invisible que sosté al visible i que cal també descobrir. T’invito a participar en la tesi+llicència ICEbergs

10.- Dilluns dia 14 de gener. El tret de sortida de la Campanya:Donem la Cara i Unim les Mans com a Persones a París.-

El tret de sortida de l’inici de la campanya mundial física ha estat el passat dilluns dia 14 a les 7 de la tarda a l’Ateneu de Tarragona, en un acte solemne.

Es constitueix el primer Centre Pau Futur de suport internacional a les famílies en el repte de l’educació.

El Centre P.F. està també dedicat a la memòria Paulo Freire i del seu estil d’alfabetització ciutadana del segle XX, reactualitzat en el segle digital i tecnològic  XXI.

Programa d’actes. Clica: http://blocs.xtec.cat/3bclub/

Versió mundial hispana de la campanya:  Campaña Julio París 2013 http://blocs.xtec.cat/3bworld/El passat dia 05-01-13, nit de la cavalcada de Reis va ser l’inici de la Campanya digital Donem la Cara i Unim les Mans com a Persones i ciutadans i ciutadanes del món, a París.-

Tal com hem aprés del pacifista reusenc creador del premi internacional Memorial per la Pau

http://www.memorialpau.org/

“La tasca més urgent és la de rebel·lar-se verbalment contra la reducció de la persona a un concepte, a una nacionalitat,a una classe o ideologia”. Josep Vidal i Llecha

En aquest món el més important són les persones i els seus projectes

Som persones i som ciutadans i ciutadanes del món.

“Hem de lluitar contra tot imperialisme que ens faci súbdits i vassalls”

El logo és el tauler dels primers passos per aprendre a jugar al 003B+ADN

La nostra Causa es troba a, clica:

http://blocs.xtec.cat/cooperis/2013/01/07/la-cooperacio-es-la-supervivencia-personal-col-lectiva-i-mundial-del-nostre-futur-a-la-terra/

©  (C) Registrats tots els drets. Protegit per Ceradai i per les entitats de Cooperis

Si Paulo Freire, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Teresa de Calcuta, Pere Casaldàliga … han donat la cara. Jo també vull donar la cara!!!  I tu???

Campanya “DONEM LA CARA I UNIM LES NOSTRES MANS A PARÍS”. Campanya de difusió científica, cultural i educativa Cooperis.Cat  “Construïm la Justícia i la Pau en la Ment de les Persones i en els Cors dels seus Petits Infants.

Adherida a la UNESCO.

Catalunya: Rica i Plena de Ciutadans i Ciutadanes del nostre Món. “Suma de Persones i de Projectes . Necessitem i volem tenir Esperança”.

Sol.licitud a la Directora General de la UNESCO a rebre’ns per lliurar el projecte del  003B+ADN dels valors i dels jocs cooperatius creatius. On la nostra llengua vehicular és el català amb la resta de llengües com el castellà que és cooficial i les demés llengües que es parlen en el país.

Rebem el suport moral de la Fundació Nelson Mandela. El Dia que ens rebi serà el Dia de Mandela, i demanarem que sigui el 18 de juliol, dia que Mandela complirà 95 anys.

Anirem en tren. Tothom pot participar. Es pot delegar la presència física en la presència moral de Tots PLEGATS (Plena Llibertat d’Expressió amb Ganes de ser Acollida en Tots els Sentits):

1.- Enviar la teva signatura i el DNI , nosaltres i la UNESCO respectem les dades de caràcter personal. JO TAMBÉ SOC PERSONA I SOC CIUTADANA DEL MÓN, I TINC EL MEU PROJECTE com també J.M. Ferran i el 003B+ADN. T’enviarem la fulla de recollida de signatures si escrius a: info@cooperis.cat . O bé una foto digital col.lectiva (grup en festa o acte, manifestant-se, etc) o de producció col.lectiva: mural, pessebre, etc.

2.- O bé una foto digital fent DiTs jugant al 3B. O bé una producció cooperativa creativa gràcies al 3B. O bé celebrant un 3B.Concurs.

Es posar els dits índex de cadascú dels tres membres d’un grup mirant cap el cel. Això és un exemple. Cal que es vegi les cares de les persones jugadores al 3B.

3.-O bé donant la mà a J.M. Ferran 003B, donat la teva veu sobre un fet històric que després s’emetrà als programes de Cooperis Ràdios o donant una foto de valor històrica o cultural.

  • Foto
    Foto. En Ramon amb Ferran 003B com a testimoni de quan era  jovenet, de viva veu, sobre el pintor internacional fill de la Vilella Alta, Ramon Viñas. Ramon Viñas era molt amic del pare d’Eduard Punset, el qual era metge. Recordem que Eduard Punset és fill adoptiu de la Vilella Baixa.
    Aquest testimoni va donar la seva veu a Cooperis Ràdios, que s’emetrà el proper dijous dia 10 de gener a les 18 hores a ràdio sant Pere i sant Pau i el proper dissabte dia 19 de gener a ràdio Falset a les 16 hores.

En el cas de signatures, fotos en acció o fotos de produccions poden participar fins i tot els infants amb l’ajuda dels seus pares, mares , tutors legals, educadors i/o docents.

A partir del dia 05 de gener de 2013 , nit de Reis, 35 anys més tard de la presentació de la revista Això…Aleixarenc” la primera revista catalana, clandestina i de plena llibertat d’expressió de la transició democràtica de Catalunya.

Aquesta màgica nit posarem en marxa la convocatòria “Comuniquem-nos els nostres projectes i donem-nos les mans com a persones unides per a la Justícia i per a la Pau”:

” Deixem que les persones i els seus petits infants ens dibuixin i ens escriguin el que entenen, veuen, senten, escolten i volen del seu món ni que sigui segons l’edat un gargot fins al dibuix i les paraules. Fins arribar als textos i les produccions plàstiques”.

El dia 30 de gener de 2013 és el Dia del DENIP. Dia Escolar de la No Violència i la Pau, aquest dia es complirà el 64 anys de l’assessinat de Gandhi. Donem suport amb les aportacions dels projectes de justícia i de pau.

ESCOLTEM I LLEGIM. Que expliquin com veuen el present i com volen el seu futur: dibuixos de les persones, arbre, família, casa o pis, poble, barri, ciutat, joguina, etc..”

Com ho podem fer?  Proposem que dibuixin i escriguin lliurement els seus desitjos. Que pot ser en grup i en equip. Tot seguit fotografiem digitalment les produccions, les gravem en vídeo curts o sols les seves veus. I les enviem a info@cooperis.cat o si les pengeu a internet només cal enviar el link on es troben. En aquest cas  es penjarà a http://blocs.xtec.cat/3bun/

També val fotografiar l’acte de la seva signatura, serà un record de ser la primera signatura que arribarà a la UNESCO.

Les veus es poden emetre pels nostres programes Cooperis Ràdios que es poden escoltar per antena o per internet.

Tipus de produccions, millor si són cooperatives en família o en companys/es de jardí d’infància, d’escola o bé institut:

A nivell orientatiu val tot el que es faci de forma autèntica i espontània. Per exemple de 0 a  2 anys: gargots, sorolls amb la boca demanant quelcom, rialles, emocions diverses, els primers temptejos de caminar,  (demandes sonores i de gestos amb esperança), 3-5 anys: gargots, primers dibuixets, sorolls i primeres paraules, 6-11 anys: paraules, frases, dibuixos, 12-15 anys: textos curts de desitjos i sentiments, dibuixos, altres tècniques plàstiques, 16-17 anys:  textos, fotografies, vídeos curts, 18-33 anys:  textos i vídeos curts, fotografies, gravacions d’entrevistes, 33-64 anys    idem, 64 a 100 anys    ídem. Les produccions cooperatives poden ser de persones en família de diverses edats. A igual que en els centres educatius. En general també poden ser gestos col.lectius com donar-se la mà o fer dits ( s’agrupen de tres en tres i amb el dit índex mirant al cel, es mira d’ajuntar-se amb l’altra, fins arribar els tres junts i es donen les mans amb les del grup del costat, fen una gran taranyina humana cooperativa).

Amb el 003B+ ADN   en els llocs que ens ho demanin posarem en marxa sessions d’aprenentatge de les dinàmiques de rols cooperatives creatives i de les produccions cooperatives creatives en donarem la certificació EDUcert. Tot això fora de l’horari lectiu.

Més informació a:  info@cooperis.cat

 

11.- Full de ruta 29-12-12.- Campanya pels pobles i per les ciutats.-

Per aconseguir gratuïtament les publicacions del professor, associacionista , voluntari promotor cultural i investigador psicosocial en acció Ferran 003B   cal escriure a info@cooperis.cat .

Hi ha publicacions sobre promoció cultural i els fulletons dels resultats de la investigació de les aplicacions del 003B+ADN en l’ensenyament i en el tractament de dificultats de l’aprenentatge des d’una visió inclosible.

1.- Presentació en format paper del Fulletó a l’Aleixar avui dia 29-XII-12 a les 18 hores. Penjada de cartells 3B+Dia de Mandela. També el nou bloc  http://blocs.xtec.cat/aleixar/ està en marxa.-

2.- Prepararem la Campanya “””Catalunya, Rica i Plena de Persones i de Projectes)))…  “””CAT. RP3

Per a garantir el sumar i mai el restar, presentaré la dimissió de càrrecs de responsabilitat fruit de processos electorals en el mes de gener amb el jurament i la promesa de no concorre mai a cap procés electoral polític ni sindical.

Així sap cadascú que no tindré mai benefici electoral el qui signa la seva delegació moral.

Ho faré el dia 02 de gener a sant Roc, on vaig tenir la primera experiència mística en 1996. I ho faré públic en el primer acte que serà a la Vilella Baixa.

3.- Visites de Gratallops, Torroja, el Lloar i la Vilella Alta.-

4.- Acte cultural a la Vilella Baixa.

5.- Nou programa de ràdio el dia 10 a les 18 hores a ràdio sant Pere i sant Pau

6.- Inici del Club 3B a l’Ateneu el 14-01-13 a les 19 hores. Es lliuraran els certificats a 8 docents que han fet el primer curs de 003B+ADN per aplicar-lo a les escoles i a l’institut. Primeres partides d’aprenentatge.

7.- Dia 19 de gener a les 16 hores nou programa a ràdio Falset. Visita de Bellmunt i de Marçà.

12.- COOPERIS la porta de la Decisiologia de la Llibertat.-

ARA POTS PARTICIPAR EN L’ESTRATÈGIA PER A LA DEFENSA DE CATALUNYA I DELS DRETS HUMANS, LA NOSTRA LLENGUA I LA NOSTRA IDENTITAT

per CAT: RP3

CATALUNYA RICA I PLENA DE PERSONES I DELS SEUS PROJECTES

En el full de ruta pels pobles, barris i ciutats per Units per la Justícia i per la Pau,  UNESCO, Juliol París 2013

Com a exemple del dit de Riudecanyes, a la bombeta de l’Aleixar, a les cases de la Vilella Baixa….

Amb el Dia de Mandela. Amb el suport moral de la Fundació Nelson Mandela, persnoa i projecte Nobel de la Pau.

Cada dia jugant al 003B+ADN podem millorar el món, cada dia en el teu cor pots començar un nou dia de pau, d’amor i de justícia.

El dia que la Directora General ens rebi a la UNESCO, aquest dia també serà el Dia de Mandela.

“Com la bombeta de l’Aleixar, no llancem la bombeta dels nostres records a la brossa, ja que si estimem com exemple Nelson Mandela que va estimar el seu país, la bombeta romandrà per sempre en un lloc emblemàtic i honorable digne del ser humà”.

Entre tots ho aconseguirem. Suma’t a Cooperis.Cat.

Com puc col.laborar?

1.- Fent difusió d’aquest bloc  www.cooperis.cat

2.- Signant JO TAMBÉ SOC PERSONA I SOC CIUTADÀ/ANA DEL MÓN I TINC EL MEU PROJECTE  Demana el full de signatures a info@cooperis.cat . Que també poden signar els infants, acompanyant el seu dibuix i les seves primeres paraules. O si es més petit/a amb els seus gargots. (caos que després la ment constuirà els codis de la literatura).

3.- Invitant a l’inventor del 003B+ADN per a descobrir els principis científics de  Decisiologia de la Llibertat en contra de l’Autoexclusió i a favor del creixement personal i col.lectiu de l’autodeterminació segons L. Kohlberg. A favor dels processos cognitius del PASS tal com ensenya la Dra Carme Timoneda de la Universitat de Girona, a favor dels aprenentatges cooperatius com ensenya el Dr. Pere Pujolàs de la Universitat de Vic, a favor de la imagianació i la creativitat en els relats com ensenya Kieran Egan. Com podem interpretar els nostres guions i els nostres impulsos per convertir-los en plans de vida personal i col.lectiva com ensenya l’Anàlisi transaccional i amb els valors que ens han ensenyat i ensenyen liders mundials com Teresa de Calcuta, Gandhi i Nelson Mandela. I al principi i al final podem practicar el silenci com ensenya Francesc Torralba. I donar la cara com Arcadi Oliveres i Paulo Freire, enguany en els 15 anys de la seva mort.

Catalunya et necessita a tu com a Persona i amb el teu Projecte, com ens ensenya el pacifista Josep Vidal i Llecha, creador del Premi memorial per la Pau. Inspirat en ell puc dir:

PER DAMUNT DE TOT ESTAN LES PERSONES I ELS SEUS PROJECTES

NO ENS DEIXIS SOLS, T’ESPEREM

Pel Dia Mundial de la Cooperació Educativa Ciutadana.

Per la protecció del Patrimoni material i immaterial no comercial però d’interès social, públic i general

El català a Catalunya llengua vehicular i l’espanyol, com podem veure, ja té la seva implantació a tot el món.

Així podem viure la bilingüitat i parlar amb totes les llengües amb tota la nostra dignitat.

13.- Iniciada oficialment la campanya adherida a la UNESCO.-

Sota el lema: Construir la pau en la ment dels infants, dels homes i de les dones.-

Més informació: http://www.unesco.org/new/es/unesco/

Durant 2013 actes arreu de Catalunya presentant el 003B+ADN i recollint continguts del nostre patrimoni material i immaterial. On les persones són el més important.

Foto: Acte a l’Aleixar el dia 23-12-12, en homenatge al soci i a la sòcia de la Societat Recreativa la Unió en el seu aniversari

Es presentà oficialment la campanya adherida a la UNESCO on s’ha sol.licitat en el mes de juliol una sala d’actes per a exposar aquest suport a la cooperació i s’ha invitat al president i al secretari general de les Nacions Unides.

Per a saber sobre els actes que es duran a terme en 2013.

Clica el bloc de la nostra Agenda de Notícies i de la nostra Memòria Social  ÀNIMS http://blocs.xtec.cat/anims

Per a saber més sobre el nostre pla educatiu per als infants, adolescents, joves i persones de bona voluntat de Pau Acció per la Terra, pel Món i pel nostre Futur (PATMF)

Clica el bloc: http://blocs.xtec.cat/patmf/

NO T’AUTOEXCLOGUIS                                           AJUDA’NS,  AJUDEM-NOS

14.- Qui som CooPeriS (CPS)?

Avui dia 15 de desembre Josep Maria Ferran ha presentat a las UNESCO un nou missatge i per primera vegada a les Nacions Unides també ha fet una petició.

 

Si tenim persones que juguen al Zero Zero Autoexclusió, 3B Motivades, +ADN Cooperació estem treballant per la justícia i per la pau. També tindrem nacions emancipades i plenes d’autodeterminació en responsabilitats i compromeses en el seu futur.

He fet la petició d’una sala d’actes, la  més gran que tingui la UNESCO a París i en el mes de juliol el dia que tinguin disponible la UNESCO, anirem en tren i exposaré el suport mental de principis i dinàmiques  cooperatives, el 003B+ADN amb el patrimoni català col·lateral. He invitat a conèixer aquest suport al president de les Nacions Unides i al Secretari General.

El 003B+ADN es fonamenta en la tesi+llicència Icebergs que és l’alta dinàmica de nexes de quatre tesis doctorals de difusió pública: Dra. Carme Timoneda de Girona, el PASS, Dr. Pere Pujolàs, l’Equipació, els Treballs Cooperatius i les Tècniques d’Aprennetatges Cooperatius, el Dilema com a eina i el Contracte com a instrument de L. Kolhgerg, el Dr Kiera Egan dels relats en el procés evolutiu de la imaginació i la creativitat. Aquestes tesis doctorals giren com a planetes al voltant del sol, el model de l’Anàlisi Transaccional consistent amb els Guions i els impulsors.

La petició és que es declari per l’assemblea de les Nacions Unides el 12 de desembre Dia Mundial de la Cooperació Educativa Ciutadana i es  demana que es protegeixi, es promogui i es permeti publicitar la cultura submergida dels més pobres en l’anonimat i la ignorància dels qui han de promoure la cultura de tots els ciutadans del món.

El que volem  és el reconeixement el que som els homes i dones de bona voluntat i de pau de Catalunya.

Assetjament cultural del que fem no està gents bé, amenaces constants contra la cohesió social i la convivència , coaccions a iniciatives democràtiques  i vexacions a les persones que lluitem per millorar l’ensenyament i a més en deprecien les llibertats democràtiques de Catalunya i del poble català que en som tots els nascuts, els immigrants , els refugiats, els qui a la fi  celebrem i també patim el present i volem decidir també el nostre futur.

També pots consultar el PATMF  Premsa Activa de Tots amb Més Força.-

Corresponsals per la Pau Activa per a la terra, pel nostre Món i pel nostre Futur.-      http://blocs.xtec.cat/patmf/

L’associació Ceradai 003B com a servei d’agència i eina de coordinació i de gestió administració de Cooperis.

Tenim els següents serveis:

 3B+EDUcert: Servei de Certificacions i de llicències de cooperació creativa al voltant del 3B 

http://blocs.xtec.cat/educert/info/

3B+EDITAcre@: Servei de publicacions en PDF i edicions digitals sobre la creativitat com a fruit cooperatiu al voltant del 3B.

3B+Cooperis Ràdios:  Gravacions de Veus que s’emeten en les nostres ràdios locals.

3B+Xarxa. Clubs: Clubs 3B, federacions i confederacions del clubs 3B-