QUE PRETENEM

QUE PRETENEM

Una cooperativa escolar permet:

 • fomentar la interacció d’alumnes de diferents edats
 • desenvolupar el pensament crític
 • afavorir el desenvolupament socioafectiu
 • estimular la creativitat
 • millorar l’autoestima dels participants

Els nostres objectius són:

 • Difondre la cultura emprenedora entre els alumnes
 • Promoure una educació social, cívica, econòmica i cooperativa

Els seus principis són:

 • Igualtat
 • Gestió democràtica
 • Responsabilitat
 • Autonomia i independència
 • Gestió econòmica