CÀRRECS

PRESENTACIÓ DE CANDIDATS /CANDIDATES 

JUNTA DIRECTIVA 

ALTRES CÀRRECS 

BLOC 

TAULER : MELANY I KIKE

REPORTERS :

CONTROL DE QUALITAT :