PROVA AUDIO (2)

24-pista-24

La Música ens ajuda a ordenar les idees, a expressar com ens sentim, omple el clima de la classe d’emocions positives que fa sentir-nos membres d’un mateix grup.

Aquesta és la sintonia que ha triat la classe dels ànecs per escoltar quan tornen de l’estona d’esbarjo. Després, expliquen com els ha anat, a què han jugat i ple de coses que els ajuden a aprendre a conviure i els fa sentir-se millor.