NORMES DE CICLE

NORMES DE L’ETAPA D’EDUCACIÓ INFANTIL

•Cal que tota la roba estigui marcada amb el nom i cognom ,i col.locar la beta d’uns 10 cm.
•A l’escola no es poden portar ni joguines, ni llaminadures, ni invitacions de festes d’aniversari.
•No es poden portar paraïgues ni impermeables.
•És obligatori portar el xandall de l’escola per fer psicomotricitat i les excursions que realitza l’escola.
•No es pot venir al col.legi amb samarretes d’equips esportius.
•Retornar papers i autoritzacions en el termini indicat.
•Llegir amb cura totes les informacions. Atenció amb els rètols de la porta de l’aula.
•Respecteu els horaris d’entrades i sortides de l’escola (no es pot passar per la porteria).
•Seria convenient que vinguéssis esmorzat/da i a l’hora del pati, si vols,pots portar un petit entrepà… Recordeu que el dimecres és el dia de la fruita,per tant, hauràs de portar una peça de fruita.
•Utilitzar carmenyola en lloc de paper d’alumini.
•Si fa falta prendre algun medicament cal signar l’oportuna autorització acompanyada de la recepta del metge.
•Cal comunicar a l’escola si el nen/a no vindrà a l’escola. Es pot fer telefònicament o posant una nota al sobre viatger o a la bosseta. Cal justificar sempre les absències.
•Respectar i fer un bon ús del sobre viatger.