Monthly Archives: febrer 2013

AUTOAVALUACIÓ EN EL PROCÉS LECTOR: FER INFERÈNCIES

És important fer adonar als alumnes de la importància de saber deduir la informació, per poder arribar a tenir una comprensió plena del text.
Tenir domini del procés de fer inferències  inclou:

  • fer inferències causa – efecte
  • deduir el tema del text
  • saber determinar quin és el referent d’un pronom
  • identificar generalitzacions que s’han fet en el text
  • deduir la relació entre personatges
  • etc.

Una manera de fer conscient a l’alumnat  de quin domini tenen en l’habilitat d’inferir és a partir d’activitats d’autoavaluació al final de les lectures.

A continuació us proposo alguns exemples que aquests dies he utilitzat:

 

Loading...

PRACTIQUEM LES INFERÈNCIES

Una de les claus d’èxit per assolir una òptima comprensió lectora és l’habilitat de realitzar inferències, és a dir, de deduir la informació que el text diu, però que no escriu.

A continuació us proposo quatre exemples d’activitats que poden ajudar a l’alumne a entendre i identificar què és una inferència, amb l’objectiu que, progressivament pugui fer deduccions de forma autònoma i generalitzada en qualsevol text.

DIA INTERNACIONAL DE LES LLENGÜES MATERNES

«La llengua materna, la de les primeres paraules i l’expressió del pensament individual, constitueix el fonament biogràfic i cultural de cada persona …. Les llengües són, de manera intrínseca, vectors de comprensió del proïsme i de tolerància. El respecte de tots els idiomes és un factor decisiu per garantir la coexistència pacífica, sense exclusió, de totes les societats i, dins d’elles, de tots els seus membres ».
(Extracte del missatge de la Sra Irina Bokova, directora general de la UNESCO) .

 

El 21 de febrer és el  Dia Internacional  de les llengües maternes, aquesta diada convida a  promoure la diversitat lingüística i cultural i el multilingüisme.

Us proposo alguns recursos per a aquesta dia,

Les llengües del món, Linguamón – casa de les llengües

Cercador de les llengües del món, Linguamón – casa de les llengües

Experiències, bloc del dia de les llengües maternes, SdLE Departament d’Ensenyament

 

I aprofitant l’any Espriu us convido a llegir i treballar amb els alumnes el poema XLVI (La pell de brau).

També us recomano fer un cop d’ull a l’experiència de l‘INS la Serreta, que han treballat aquest poema a la seva aula d’acollida.

 

POEMAXLVI (La pell de brau)


A vegades és necessari i forçós

que un home mori per un poble,

però mai no ha de morir tot un poble

per un home sol:

recorda sempre això, Sepharad.

Fes que siguin segurs els ponts del diàleg

i mira de comprendre i estimar

les raons i les parles diverses dels teus fills.

Que la pluja caigui a poc a poc en els sembrats

i l’aire passi com una estesa mà

suau i molt benigna damunt els amples camps.

Que Sepharad visqui eternament

en l’ordre i en la pau, en el treball,

en la difícil i merescuda

llibertat.

 

 

 

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Ha sortit publicat la col·lecció de documents “Competències bàsiques”.

Aquestes publicacions pretenen oferir orientacions per a la identificació i el desplegament de les competències bàsiques associades a les matèries del currículum a l’educació primària i a l’educació secundària obligatòria.

Un dels objectius del Departament d’Ensenyament és millorar els resultats de les proves PISA.

Per ara hi ha publicades les guies de les àrees de català i castellà de primària i matemàtiques de primària. Català i castellà de secundària, i matemàtiques de secundària.

Com a complement s’ha ampliat els recursos de l’ARC (Aplicació de recursos al currículum), amb diverses activitats competencials.

Caldrà fer-hi un cop d’ull.

LES RÚBRIQUES D’AVALUACIÓ

Les rúbriques són una eina avaluadora senzilla i completa, ja que una de les seves  particularitats és que amb elles es pot afinar moltíssim allò que es vol avaluar.

Però darrera aquesta senzillesa aparent, s’hi amaga certa complexitat d’elaboració.

Un dels aspectes més difícils és el moment de concretar els diferents graus de perfecció, ja que s’ha d’afinar molt amb els criteris d’avaluació.

Per facilitar el procés d’elaboraciócal començar concretant el grau més alt de coneixements, després el més baix, i finalment els graus intermedis, i a continuació assignar-li una puntuació (numèrica o descriptiva), i el % de pes de cada apartat.

L’ús de les rúbriques aporten molts avantatges. Permeten l’avaluació, l’autoavaluació i la coavaluació, de fet, crec que el més idoni seria que abans de realitzar la tasca, els alumnes visualitzin quin és l’objectiu final d’aprenentatge, és a dir, el que haurien de ser capaços de fer al final del procés. Per això, penso que abans d’iniciar una tasca podríem donar als alumnes una còpia de la rúbrica que utilitzarem, per prendre consciència d’allò que seran avaluats.

Per a mi, aquest és un dels  usos més importants,  ja que esdevé una manera de fer-los partíceps del seu propi procés d’aprenentatge. I encara més significatiu seria si l’elaboració de les rúbriques es fes i/o pactés amb els propis alumnes. Construir-les entre tots fa que l’alumnat es comprometi des de l’inici en la seva pròpia avaluació.

Podeu fer un cop d’ull al banc de rúbriques. Allà hi trobareu moltes mostres que us ajudaran a construir les vostres rúbriques.

Comparteixo amb vosaltres dues rúbriques que he fet servir darrerament:

L’APRENENTATGE INICIAL DE LA LECTURA

 

PRESENTACIÓ I VÍDEO SOBRE L’APRENENTATGE INICIAL DE LA LECTURA

 

 

Il.lustració de Muntse Vicente

TEMES

Dimensió social

Usos i funcions de la lectura:

La lectura com a un mitjà de comunicació (famílies, entorn, correspondència entre els alumnes, elements màgics…)

La lectura com un mitjà per aprendre

La lectura com a plaer

Ambient alfabetitzador : els espais (biblioteca de centre, d’aula, exposicions, textos i llibres relacionats amb totes les activitats de centre…), els lectors (alumnes, professorat, famílies

Materials de lectura

textos d’ús pràctic (de l’entorn i escolar)

textos d’ús científic

textos de literatura (contes, poemes, endevinalles, embarbussaments…)

Tipus d’agrupaments quan es fan les activitats (han de permetre la comunicació i la interacció)

Dimensió afectiva /motivació

Experiències positives gratificants amb les situacions de lectura

Paper del mestre

 

Feu-hi un cop d’ull! Cliqueu aquí!

TRADICIONS POPULARS – LA CANDELERA

Il·lustració de May Ann Licudine

El 2 de febrer és el dia de la Candelera, anomenada també la festa de la llum. La tradició marca, amb aquesta data,  la fi del cicle de Nadal.

La història bíblica explica que és el dia de la presentació de Jesús al temple de Jerusalem i la Purificació de la seva mare, Maria, un ritus obligatori en la tradició jueva basat en l’oferta i benedicció de candeles de cera.

Però molt abans de Jesús ja es celebrava aquest dia. I és que com en moltes altres celebracions, més enllà de la festa religiosa, hi ha una relació amb les forces de la natura, en aquest cas,  el dia de la Candelera és situa en el punt mig entre l’inici i la fi de l’hivern. És a dir, han passat tants dies d’hivern, com en falten per acabar-lo.

Podeu fer un treball de camp, buscar dites d’aquesta celebració i interpretar-les.

Aquí en teniu algunes:

 

DITA


 

INTERPRETA LA DITA

 

REPRESENTA LA DITA AMB UNA IL·LUSTRACIÓ

 

“Si la Candelera plora, l´hivern és fora; si la Candelera riu, el fred és viu”

 

 

“Candelera clara, fa bon fred encara”

 

 

“Per la Candelera hivern endavant o hivern endarrere”

 

 

“Quan la Candelera flora, l’hivern fora. I si no flora, ni dins ni fora”