Monthly Archives: octubre 2012

ENFOCAMENT COMUNICATIU EN L’APRENENTATGE DE UNA L2

Il.lustració de Natàlia Vasquez

 

L’enfocament comunicatiu en l’aprenentatge de llengües prioritza el fet comunicatiu, és a dir, que els aprenents facin un ús funcional de la L2 i que puguin ser competents i utilitzar la nova llengua, tan a nivell quotidià, com a nivell acadèmic.

En el primer cas, la competència s’adquireix els dos anys inicials d’aprenentatge de la L2, i en el segon cas, l’aprenentatge pot allargar-se fins el cinquè any o més, depenen de les condicions d’immersió i del perfil lingüístic de l’alumnat . Així, la comunicació esdevé la fi i el mitjà per a l’aprenentatge. Aquestes directrius són determinants en la didàctica de les segones llengües.

Per tant, l’objectiu és aprofitar les situacions comunicatives en contextos reals per generar interacció i afavorir l’aprenentatge, de manera que,

• els aspectes gramaticals i el vocabulari (competència lingüística),
• l’organització del discurs, la coherència, la cohesió (competència discursiva)
• l’habilitat en l’ús de recursos no verbals (competència estratègica)
• la capacitat d’adequació al context, al tema i a l’auditori (competència sociolingüística)
s’ensenyin i s’aprenguin vinculats a la realitat i al context.

També és important subratllar que les quatre destreses lingüístiques (escoltar, parlar, llegir i escriure) s’entrellacen en el moment d’utilitzar el llenguatge amb una finalitat comunicativa, de manera que les activitats que es plantegen sota aquest enfocament solen tenir una dimensió molt àmplia i completa.

A l’inici de les aules d’acollida, i molt abans, en els tallers de llengua a primària i els TAE a secundària, es va apostar per aquest enfocament, tant en les propostes de temes a treballar (identificació personal, la família, l’escola… ), com en les orientacions didàctiques.

Ara, amb visió retrospectiva, penso que a la majoria d’aules d’acollida s’ha treballat a partir de l’enfocament comunicatiu, és més, crec que ha estat un petit laboratori que ha permès als centres reflexionar sobre la didàctica de les llengües, ha permès retrobar-se amb la immersió lingüística, aplicar noves estratègies, planificar les activitats des d’un altre punt de vista i avançar en l’ús de les TIC .
A les aules d’acollida s’hi ha “cuit” molt bones pràctiques, i en molts casos han esdevingut un model a seguir per a la resta de centre.

Tanmateix, com en totes les experiències hi ha llums i ombres. En algunes ocasions hi ha hagut poca validació de materials, i ens podem trobar amb recomanacions i propostes totalment contràries a aquest enfocament. En altres casos s’ha fet un ús i abús de determinats materials, tendint a fer un ús excessiu de fitxes de vocabulari. I en una altre línea, també hi ha hagut qui sota la consigna de “aprendre a parlar” s’ha oblidat de treballar les altres habilitats lingüístiques (llegir i escriure).

Per anar-hi pensant…

ATRAPATS PELS LLIBRES

 

Llegir davant dels infants i joves, fer-los llegir, posar a l’abast diversitat de llibres … són estratègies que ajuden a aprendre a llegir i a estimar els llibres.

En aquesta línia, la Nathalie Pons, l’Ana F. Buñuel i l’Anna Gassó proposen un recull d’activitats per a ensenyar a estimar els llibres.

Ben segur que us agradarà.

 

 
Atrapats Pels Llibres[1]

PER MOLTS ANYS JOANA!

 

Entre les commemoracions literàries del 2013 n’hi ha una de molt especial. La Joana Raspall farà 100 anys.

PER MOLTS ANYS!

Per això arreu del país es proposen diversos actes en reconeixement a la seva obra.

Joana Raspall (Barcelona, 1913) és la poetessa més veterana del país, amb 99 anys.
L’1 de juliol de 2013 farà 100 anys!

És un bon moment per llegir els seus poemes i apropar la poesia a infants i joves.

Trobareu tot el que necessiteu de la Joana Raspall al bloc http://joanaraspall.blogspot.com.es/

i al web del seu centenari:

http://www.joanaraspall.cat/

 

Alguns materials que podeu utilitzar:

 

Podeu consultar la seva obra a la web d’escriptors.cat

ELS DEU MANAMENTS DE LA LECTURA

Como elaborar el plan de lectura comprensiva en un instituto de secundaria

Interessant document de Navarra,que recull exemples pràctics sobre com elaborar un pla de lectura comprensiva a secundària.

A sota una petita mostra, els deu manaments de la lectura.

LOS DIEZ MANDAMIENTOS DE LA LECTURA

INS «Alhama» de Corella i l’ INS  «La Paz» de Cintruénigo

I. Leerás sobre todas las cosas para aprender.
II. No tomarás los libros en vano, en ellos está todo el saber del mundo.
III. Celebrarás el día del libro.
IV. Honrarás a Cervantes, a Shakespeare y a los cientos de escritores y
escritoras que te han transmitido en los libros sus saberes y sentimientos.
V. No matarás los textos leyendo sólo lo subrayado o las palabras en
negrita (esas palabras o frases aisladas no tienen ningún sentido).
VI. Leerás en voz alta siempre que puedas, eso te ayudará a dar entonación
y sentido a lo que lees.
VII. Tomarás papel y lápiz siempre que te sientes a leer para que puedas
señalar lo importante o anotar las dudas que te surjan.
VIII. Tendrás siempre a mano el diccionario. Es el amigo que te ayudará a
entender las frases.
IX. No maltratarás los libros propios ni los ajenos.
X. Usarás la biblioteca para enriquecerte en sabiduría.

Estos diez mandamientos se encierran en dos:
leer para comprender y así no suspender.

PROVES DIAGNÒSTIQUES

Les proves diagnòstiques pretenen fer una avaluació de diagnòstic, centrada en les competències bàsiques del currículum.

Les proves es passen a mitjants d’octubre a tot  l’alumnat de cinquè d’educació primària i a tot l’alumnat de tercer d’ESO.

Si voleu fer  practicar els alumnes  podeu utilitzar proves d’edicions anteriors.

 

Podeu accedir a totes les proves d’anys anteriors clicant aquí,