Monthly Archives: novembre 2011

L’EDUCACIÓ DEL GEST GRÀFIC

En altres ocasions ja us he parlat de la proposta de Gisèle Calmy.

Aquesta pedagoga francesa dels anys setanta conceb el gest gràfic com un acte motriu.

La seva proposta es fonamenta en la vivència dels moviments en l’espai i proposa tres tipus dactivitats:

– Entrenaments gràfics

– Moviments vivenciats

-Exercicis amb ritme

Aquest plantejament queda recollit en el seu llibre “Educación del gesto gráfico”. El llibre està exahurit des de fa anys.

Us el penjo en format pdf i us animo a fer-hi un cop d’ull.

 

LA EDUCACIÓN DEL GESTO GRÀFICO

ORTOGRAFIA. COM ACTIVAR LA MEMÒRIA VISUAL

S’acaba de publicar la proposta d’ortografia de l’Alegria Julià,  a l’ARC (Aplicació de Recobriment Curricular).

Aquest programa  pretén posar a l’abast del professorat un conjunt de propostes d’activitats vinculades al currículum.

La bona o mala ortografia és una predisposició en les persones, que està estretament relacionada amb la memòria visual. Les persones que no disposen de manera innata d’aquesta habilitat, l’han d’exercitar per tal d’activar-la. Per a tal fi, es proposen una sèrie d’activitats. Els dictats són una eina molt eficaç per a fixar l’ortografia, sobretot si es fan dictats preparats, dictats de paraules amb alguna dificultat concreta, dictats memorístics… I sobretot, el més important és fer lletrejar les paraules equivocades. Per aconseguir una major eficàcia, cal que lletregin la paraula començant pel final, de manera que no es puguin ajudar de la memòria auditiva, així ens assegurem que funciona la memòria visual.

Feu-hi un cop d’ull perquè val molt la pena!

EINES D’AVALUACIÓ: RÚBRIQUES

Una rúbrica és una matriu en la qual s´hi fixen els criteris d´avaluació, és a dir, el conjunt d’ítems o indicadors d’avaluació sobre els qual es donarà una puntuació.
Els ítems es recullen en taules, les quals esdevenen eines d’avaluació de processos i de continguts, i permeten fer un seguiment acurat d’allò que s’està treballant.

En definitiva, les rúbriques ajuden a detectar el nivell de competència.

Hi ha eines virtuals que permeten elaborar les rúbriques, com RubiStar home.

Molt interessant l’espai Programacioaula, feu un cop d’ull a l’apartat Productes i rúbriques.

ASPECTES QUE INTERVENEN EN L’ESCRIPTURA

cliqueu a sobre la imatge per a poder-la veure millor.

Quins aspectes hem de tenir en compte a l’hora d’ensenyar a escriure, i en conseqüència, en l’avaluació de la producció escrita?

En primer lloc, cal provocar moments d’escriptura funcional i significativa. L’escriure ha de ser quelcom freqüent a l’aula. En l’experiència d’escriure hem de tenir present:

1. El procés d’adquisició del codi, és a dir, l’etapa evolutiva en que es troba l’infant (escriptures no diferenciades, diferenciades, sil.làbiques, sil.labicoalfabètiques, alfabètiques).

2. Cal treballar les habilitats psicomotrius i els aspectes formals, o sigui, tot allò que té a veure amb el gest gràfic (direccionalitat, fluidesa, traç, pressió, etc), i amb la presentació (tipus de lletra, distribució en el paper, etc)

3. Les habilitats de composició escrita, dit d’una altra manera, el procés de composició 8contextualització, planificació, redacció, correcció i revisió, reelaboració i edició final).

4. Cal tenir present tot allò que té a veure en la gramàtica (ortografia, morfosintaxi, lèxic) i la semàntica (significat de les paraules).

5. I sense obviar les qualitats del text (coherència, cohesió…) i l‘estructura (segons tipologia textual)

I per a finalitzar us diria… cal escriure més, i deixar de fer fitxes d’omplir buits!

 

LLEGIM EL DIARI?

En altres ocasions ja us he parlat del text periodístic i de com treballar-lo a l’escola.

Avui, només us vull recomanar el  suplement dominical Ara Kids, que està especialment dissenyat per a poder ser llegit per a nens i nenes a partir de 8 anys.

Durant el mes de juliol el diari Ara ja va incloure en la seva edició, una pàgina  per ser llegida especialment per a infants i joves.  Era una edició en català i en anglès.

Ara, des del mes de setembre, cada diumenge edita un suplement destinat a nens de 8 a 12 anys.

L’Ara Kids és un suplement interessantíssim, en el qual  s’hi poden trobar tots els elements del text periodístic.

Està escrit amb un llenguatge acurat i correcte, i amb continguts de gran actualitat.

Els petits i joves lectors hi trobaran reportatges elaborats en profunditat, notícies, entrevistes a personatges reconeguts, anàlisi i opinió de temes d’interès, curiositats, humor i entreteniments, etc.

És un molt bon recurs per  a les aules de cicle mitjà i cicle superior, i també a l’ESO.

Els suplements es poden  tenir al racó, a la biblioteca d’aula o  a la biblioteca de l’escola, i poden ser utilitzats per fer lectura crítica, per a complementar temes o per a preparar debats d’opinió.

Sovint a l’escola ens costa trobar textos adients per a treballar la notícia i apropar el diari a infants i joves.  Amb aquest suplement podem potenciar l’hàbit de llegir i de conèixer l’actualitat, a través d’un diari real.

Al web del LIC Urgell trobareu propostes didàctiques per a treballar els gèneres periodístics que poden ajudar a planificar el treball.

ANEM A LA BIBLIOTECA!

Fa un parell de dies us proposava una cançó d’animació a la lectura.

Avui us en proposo una altra, La biblioteca és un castell.

Ho faig amb una presentació que podeu escoltar i llegir amb els alumnes.

La cançó és de la Damaris Gelabert i les imatges són de diversos il.lustradors (Rob Gonsalves, Valentine Rekunenko, Mihay Bodo, Quentin Greban).

Per a poder-la escoltar cal que us baixeu la presentació. Tarda uns minuts.

Espero que us agradi.