REFLEXIONS SOBRE EL TREBALL PER PROJECTES

Durant aquesta sessió,  de treball conjunt, tots els membres de l’equip impulsor  hem reflexionat sobre:

– El treball que nosaltres fem són projectes o centre d’interès?

– Quins són els problemes derivats dels continguts d’un projecte.

– L’organització dels temps i dels espais escolars.

– El rol dels docents i dels aprenents

-Replantejament de l’avaluació formativa i sumativa.

-Participació de les famílies