El projecte “””COMAR)))… consta de tres blocs per ara: (Data revisió 08-09-11)

A.- Dos sobre la mateixa XARXApren en el territori.-

La XARXApren a nivell general:

http://blocs.xtec.cat/xarxapren

El Club d’Interpretació Social dels Aprenentatges Autònoms

http://blocs.xtec.cat/cooperisremeis

Les jornades sobre Remeis a Aprendre a Aprendre

http://blocs.xtec.cat/aprenremeis

La XARXApren a nivell concret de l’institut com a programa pilot 2012-22:

http://blocs.xtec.cat/xarxapreninsmartifranquesdetarragona/

B.- Dins del mateix projecte “””COMAR)))… 2011-22.-

http://blocs.xtec.cat/insmartifranques