FINALITAT

La finalitat que té aquest blog es la de fer difusió de les activitats que fan els alumnes a les Aules de Projectes. Volem que els propis alumnes transmetin les tasques que fan dins dels nostres projectes específics: hort, projecte som-hi, escacs… a més d’altres activitats puntuals com poden ser sortides, xerrades, etc.

Aquest blog ens servirà d’eina perquè els alumnes també desenvolupin la competència lingüística i comunicativa, i la utilització de les TIC a través de la seva participació en el desenvolupament del mateix blog. Així servirà a més com una forma de comunicar-nos també amb les famílies, i el nostre entorn i que coneguin com es treballa en les nostres aules.