En aquesta pàgina trobareu els materials generats en el marc del projecte de recerca-acció “WUNGU: gènere i diversitat cultural a l’escola”, coordinat per l’Equip de Recerca en Diversitat i Inclusió en Societats Complexes (ERDISC) de la Universitat Autònoma de Barcelona a través de laDirecció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa del Departament d’Educació de la Generalitat, en el marc del “Pacto de Estado contra la violència de género” (Ministerio de Igualdad).

  • Presentació del projecte WUNGU. Gènere i diversitat cultural a l’escola. Introdueix els elements nuclears del projecte i aprofundeix en el procés efectuat, així com els productes que s’han elaborat.
  • Informe de recerca sobre gènere i cultura als centres educatius. Presenta els principals resultats de la fase de recerca del projecte WUNGU i proposa pistes i recursos per a l’acció. Endemés, aprofundeix en la metodologia de treball emprada (investigació- acció comunitària) i que esdevé un element innovador del projecte.
  • Guia per a l’autodiagnòstic del centre en matèria de coeducació: aporta un instrument (en format rúbrica) per a promoure un procés participat d’autodiagnosi al centre així com orientacions per acompanyar el procés de treball.
  • Maleta d’activitats per promoure la coeducació als centres educatius: conté 33 activitats per promoure la coeducació als diferents espais i temps escolars i amb la implicació del conjunt de la comunitat educativa.
  • Vídeo del projecte WUNGU: conté la presentació del projecte WUNGU per part del grup de recerca ERDISC corresponent al webinar realitzat el 22/02/2022