Cursos

Amb la voluntat de ser un webloc de consulta i suport a les classes presencials, en aquest apartat recollim les diferents unitats formatives treballades a classe en forma de cursos.

Els cursos no són més que els diferents articles del bloc organitzats i ordenats de tal manera que siguin funcionals per un aprenentatge progressiu. D’aquesta manera, tothom qui ho desitgi, podrà seguir el contingut general dels mateixos de manera lliure, oberta i gratuïta a mode de material multimèdia basat en l’aprenentatge autònom.

A CODIFY pots consultar cursos següents:
    
   
   
   
  
Miscel·lània