COAS “COASsessorant”

És una estratègia d’atenció Cooppel per a ajudar a construir la pau en la ment de les persones, un nou model cooperant de rol d’orientació i d’assessorament inèdit i original, que és centra en l’assessorament a la ciutadania.

Consultoria d’apropament, d’acolliment i d’acompanyament.-

Amb tota confidencialitat, reserva i discreció

Per a més informació escriu a:

info@cooppel.org

Tenim respostes a la pregunta: Puc ser una persona escoltada?

COASsessorament personal, conjugal i/o a parelles

COASsessorament a empreses, associacions, famílies i a grups de persones.

Fomentem les relacions personals, els jocs de taula i de tauler, els jocs de rols, els jocs didàctics fungibles i lleugers i els jocs tradicionals dins del projecte “Cooppel”.

COAS

El suport socio.psico.pedagògic inspirat en els models psicològics de coaching, de psicologia alternativa i de psicologia oficial.

Es trata de jugar a rols progressivament cap a més autonomia des de la posició cooperant, creativa, orientadora en l’assessorament social.

Aquí posem al teu servei un e-mail i un telèfon de contacte.

Necessites ajuda ?  , pot ser et cal un/a  COAS

Atenció personalitzada

Presencial a concertar.

Atenció per correu electrònic:

Persones adultes majors de 18 anys. Nois/noies  majors de 11 anys podeu escriure a info@cooppel.org

Especifica la raó de consulta. PODEU EXPOSAR EL QUE MÉS US PREOCUPA

Atenció telefònica:

Telef. núm.   00 34 619 79 39 69