MULTIPLICAR PER UNA XIFRA

Aprenem a multiplicar per una xifra. Aquests tutorials us ajudaran a entendre millor el procés a seguir a l’hora de multiplicar per una xifra.

Pas a pas:

https://www.youtube.com/watch?v=MduGOU-eDQg

Mètode més ràpid:

Recordeu que si baixeu una mica trobareu un enllaç per a poder repassar les taules de multiplicar.

Bona feina!

Tutores de tercer