Recursos per treballar la lectura eficaç

leficac1

Activitats d’eficàcia lectora que permeten valorar el rendiment lector dels alumnes. Primer es comptabilitzen els segons que es triga en llegir la lectura corresponent, desprès una sèrie de preguntes de comprensió que valoraran si els alumnes han entès el que han llegit, finalment obtindrem els resultats en forma de valor numèric.


leficac2

Pàgina per treballar habilitats lectores amb exercicis de memòria visual, fixació de la vista o reconeixement, presentats d’una manera lúdica. Hi ha activitats estructurades per graus de dificultat.

edu3652

El portal proporciona al professorat un conjunt de recursos i serveis que el poden ajudar en el desenvolupament de la tasca educativa segons matèries i etapes. Igualment proporciona eines als alumnes per fer pràctiques, resoldre dubtes o usar pàgines webs.

En atecniqueslectura1questa pàgina hi trobareu activitats per treballar diferents tècniques de lectura i gimnàstica ocular, senzilles aplicacions que permeten escriure textos amb una velocitat que li hem definit, referència a cursos telemàtics, …


childtopia2Un web molt interessant. Pàgina on hi ha jocs de memòria, llenguatge i habilitat que treballen aspectes bàsics implicats en la lectura. Conté molta publicitat però permet treballar correctament.

ibalears1

Selecció de pàgines web disponibles a Internet amb activitats i suggeriments interessants per treballar amb els alumnes (Pla de Suport a la Lectoescriptura – Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar) de les Illes Balears.


online1

Aplicacions on line per millorar el rendiment en la comprensió lectora amb diversos “cursos didácticos que incluyen ejercicios creados específicamente para mejorar la comprensión lectora, de modo que los niños puedan practicar sencillamente desde un ordenador”.

minitallers1Mini receptes per treballar la lectura eficaç des de la biblioteca de l’escola Mare de Déu del Remei (Alcover)


Recursos de Comprensió Lectora

pdf1

Competència lingüística. Llengua catalana. Models de preguntes de comprensió lectora, i diferents textos (tipologies textuals), tant en català com en castellà.

.

lectura1Lectures i preguntes de comprensió. És un document de text (word) on trobem lectures amb les seves comprensions corresponents, per a cicle mitjà (4t)

.

qv1

El quadern virtual és un projecte que desenvolupa el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Es tracta d’un entorn d’aprenentatge digital gràcies al qual podem disposar de quaderns d’exercicis tradicionals a la xarxa. Les diferents aplicacions que el componen són de programari lliure mitjançant el qual el professor avaluarà els alumnes, és a dir, el professor crea aquest quadern i l’alumne el treballa.


crpgranollers

Recull de blocs de comprensió lectora.

.

fitxes

A mestreprimaria.com una web amb finalitats didàctiques. Hi podreu trobar aplicacions on-line per treballar les diferents àrees a l’apartat d’ Alumnes. Un recull de pàgines web separades per matèries a l’apartat de Mestres. El web està obert a propostes i noves idees per millorar i fer-ne una eina realment atractiva i pràctica per a tots els interessats.


edu365

Recursos a l’Edu365. El portal proporciona al professorat un conjunt de recursos i serveis que el poden ajudar en el desenvolupament de la tasca educativa segons matèries i etapes. Igualment proporciona eines als alumnes per fer pràctiques, resoldre dubtes o usar pàgines webs.

.

webquest

WebQuest adreçada al 3r cicle de primària.

L’activitat està pensada per a l’àrea de llengua, el seu objectiu específic és: Comprensió i expressió oral: discussió i argumentació. Comprensió i expressió escrita: lectura per a la recerca d’ informació, el resum, descripció de personatges, la narració

fondo_lector

Fondo lector és un programa de desenvolupament de la lectura comprensiva.

“Fondo lector es un programa de desarrollo de la lectura comprensiva dirigido a alumnos que se encuentran en fase de desarrollo del aprendizaje lector y sobre todo a aquellos que problemas de comprensión lectora.
Consta de tres niveles: básico, intermedio y avanzado graduándose la dificultad de los ejercicios en los mismos”.

qv2

Exercicis de comprensió lectora en llengua catalana. Són un conjunt de fulls on s’hi distribueixen preguntes i material addicional de referència i consulta i, també, punts de diàleg per que l’alumnat i el professorat hi escriguin comentaris i dubtes.