Els alumnes de 3r d’ESO han estat treballant la funció de nutrició: ens han explicat què és, quins aparells estan implicats, quines malalties té associades…Han fet un power, cada grup ha entregat un guió per poder seguir les explicacions, i han contestat a totes les preguntes que els hi ha fet la resta de companys. Ha estat una manera diferent de treballar.