Arxiu d'etiquetes: ozó

Identifiquen al principal emissor d’un gas prohibit que destrueix la capa d’ozó

Una investigació internacional localitza l’origen de les emissions il·legals. Tot i que la producció de CFC-11 està prohibida des del 2010 pel Protocol de Mont-real -el acord internacional per protegir la capa d’ozó-, al maig de 2018 va transcendir que les emissions d’aquest gas s’han reprès des del 2012. Els primers indicis , basats en mesuraments realitzades des Hawaii, suggerien que la font més probable de les emissions es trobava a l’est d’Àsia, tot i que no permetien precisar on exactament. Els científics han conclòs que l’increment de triclorofluorometà (CFC-11) es produeix en les àrees industrials xineses de Shandong i Hebei.

https://actualidad.rt.com/actualidad/315632-identificar-china-principal-emisor-gas-destructor-capa-ozono

De acuerdo a un nuevo estudio publicado en la revista Nature, los científicos identificaron dos provincias en el este de China como los máximos emisores mundiales de un producto químico prohibido en todo el planeta que afecta seriamente la capa de ozono.

El informe llega un año después de que se diera a conocer el aumento de los niveles de triclorofluorometano (CFC-11) desde el 2012, a pesar de que el producto fue vetado globalmente bajo el Protocolo de Montreal y sus emisiones deberían haber cesado por completo ya en 2010. El CFC-11 se utiliza principalmente en el aislamiento de edificios y refrigeradores. Continua la lectura de Identifiquen al principal emissor d’un gas prohibit que destrueix la capa d’ozó

La contaminació per ozó avança a Espanya sense que hi hagi un pla per aturar-la

La particularitat de l’ozó troposfèric o ” dolent” és que es tracta d’un contaminant secundari que no es concentra en el centre de les ciutats, on les grans quantitats de NO2 el destrueix amb rapidesa. El gas es forma en la baixa atmosfera per la reacció entre la llum solar i altres contaminants precursors, derivats del trànsit, les grans centrals termoelèctriques i algunes fàbriques. L’ozó és molt més abundant a la perifèria o en les àrees rurals i verds pròximes a la ciutat, on els vents acaben arrossegant-lo.

https://www.publico.es/sociedad/contaminacion-ozono-avanza-espana-exista-plan-atajarla.html

El 85% de la población en España ha estado expuesta durante 2018 a niveles perjudiciales de ozono troposférico, un contaminante secundario que cada año causa unas 1600 muertes en nuestro país, según la Agencia Europea de Medio Ambiente, sobre todo en las zonas periféricas de las ciudades y en áreas rurales.

Según la Organización Mundial de la Salud, una persona no debería respirar aire contaminado con una concentración de ozono superior a los 100 microgramos por metro cúbico. Pero aquí 39,7 millones de personas superaron ese umbral, según ha denunciado este martes Ecologistas en Acción en un informe que recopila los datos de las 472 estaciones oficiales que hay instaladas en todo el territorio nacional para medir esta sustancia tóxica.   Continua la lectura de La contaminació per ozó avança a Espanya sense que hi hagi un pla per aturar-la

La producció clandestina de gasos CFC a Àsia amenaça la capa d’ozó

L’escut protector que protegeix la Terra de les radiacions solars és anomenat capa d’ozó. La radiació que prové del sol és anomenada llum ultraviolada, i és responsable de nombroses calamitats com el càncer de pell, gasos de l’efecte hivernacle i cert mal als cultius. Si no fos per la presència de la capa d’ozó, la vida a la Terra seria insostenible. No obstant això, els CFC (clorofluorocarburos )han debilitat la capa d’ozó, causant-li un aprimament .

Un estudi publicat a ‘Nature’ conclou que s’està produint de nou un dels gasos clorofluorocarbonats prohibits pel protocol de Mont-real. L’estudi, liderat per l’investigador Stephen Montzka, demostra que encara que l’efecte de les mesures contra el forat de la capa d’ozó van portar a una disminució constant de la concentració del CFC-11 entre els anys 2002 i 2012, aquesta es va alentir a partir d’aquesta data. La concentració geogràfica de la presència d’aquest gas, detectada per diversos observatoris des de Groenlàndia fins al Pol Sud, suggereix que les emissions poden estar produint a Àsia, probablement a la Xina, Mongòlia o la península de Corea.

https://www.elperiodico.com/es/medio-ambiente/20180516/produccion-clandestina-gas-capa-ozono-6823145 Continua la lectura de La producció clandestina de gasos CFC a Àsia amenaça la capa d’ozó

Ozó, el contaminant més estès i fora de control (vídeo)

En l’estratosfera, a uns 20 km d’altura sobre la superfície terrestre, es troba l’anomenada capa d’ozó o ozó estratosfèric. Aquesta capa d’ozó actua de forma beneficiosa absorbint radiació UV provinent del sol i evitant així que arribi a la superfície de la Terra.

L’ozó situat a la troposfera (capa de l’atmosfera situada sobre la superfície de la Terra, fins a una distància d’uns 10 km) és el que s’anomena ozó troposfèric. Aquest ozó, a causa de l’acció de l’home, pot trobar-se en concentracions superiors a les naturals, actuant llavors com un contaminant atmosfèric pels seus efectes nocius sobre el medi. La població que respira aire contaminat d’ozó troposfèric per sobre dels nivells màxims permesos en la legislació s’ha duplicat entre 2014 i 2017 fins a arribar als 12,8 milions de persona.

http://www.publico.es/sociedad/contaminacion-ozono-contaminante-extendido-fuera-control.html

Es menos conocido que otros contaminantes, pero es el que afecta a un mayor número de población y uno de los más difíciles de combatir. El ozono troposférico (O3) —una sustancia que según la Agencia Europea de Medio Ambiente causa unas 1600 muertes prematuras al año sólo en España— se ha convertido en uno de los grandes problemas para la calidad del aire de los estados europeos, especialmente en aquellos, como España, con temperaturas más elevadas y grandes dosis de sol. Continua la lectura de Ozó, el contaminant més estès i fora de control (vídeo)

Un estudi revela que el forat de la capa d’ozó es redueix

L’ozó que ens protegeix de la radiació ultraviolada que arriba del sol a l’estratosfera . A les zones baixes de l’atmosfera és un contaminant perillós. Cal insistir en aquest doble paper perquè és una font d’error quan es pregunta com influeix l’ozó als nostres alumnes en les nostres vides .

A través d’observacions de satèl·lit directes del forat a la capa d’ozó, els científics de la NASA van demostrar que els nivells de clor que destrueix el gas encarregat de protegir la Terra dels raigs ultraviolats del sol disminueix progressivament.

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=236376&titular=un-estudio-revela-que-el-agujero-de-la-capa-de-ozono-se-reduce- Continua la lectura de Un estudi revela que el forat de la capa d’ozó es redueix

El 81% de la població espanyola està exposada a nivells d’ozó desaconsellats per l’OMS

L’ozó que ens protegeix de la radiació ultraviolada que arriba del sol a l’estratosfera . A les zones baixes de l’atmosfera és un contaminant perillós. Cal insistir en aquest doble paper perquè és una font d’error quan es pregunta com influeix l’ozó als nostres alumnes en les nostres vides .

Aquesta substància química es manifesta de dues formes: ozó estratosfèric (capa d’ozó) i ozó urbà (‘smog’ fotoquímic). El primer, essencial per a la vida a la terra, filtra un 90 per cent de les radiacions UV. La segona manifestació d’aquest element es dóna en zones baixes de l’atmosfera com a resultat de diverses reaccions fotoquímiques en què actuen substàncies contaminants.

Un informe d’Ecologistes en Acció adverteix que les temperatures més elevades estan incrementant la presència del contaminant.

Molt sovint, com succeeix a Catalunya, els màxims d’ozó troposfèric no es registren a l’àrea de Barcelona i altres zones industrials, sinó en llocs més allunyats on el gas s’acaba dipositant

http://www.elperiodico.com/es/medio-ambiente/20171017/informe-ecologistas-accion-ozono-poblacion-espanola-expuesta-6359141 Continua la lectura de El 81% de la població espanyola està exposada a nivells d’ozó desaconsellats per l’OMS

Un dissolvent industrial amenaça la recuperació de la capa d’ozó

Recordem que la capa d’ozó és una zona de l’estratosfera terrestre molt rica en aquest gas. Aquesta zona, situada a més de 15 quilòmetres de la superfície terrestre, actua com un escut que protegeix la terra de la radiació del Sol, ja que absorbeix la major part de la radiació ultraviolada.

El clorur de metilè o diclorometà és un líquid incolor amb fórmula química CH2Cl2, posseeix un lleu aroma dolça i no es presenta de forma natural en el medi ambient. És àmpliament utilitzat com a dissolvent, tant industrialment com a escala de laboratori, o per eliminar pintura o netejar diferents parts d’un computador. També pot trobar-se en alguns aerosols i pesticides i s’usa en la manufactura de pel·lícules fotogràfiques.

El clorur de metilè és un dels molts gasos organoclorats que no estan inclosos en el Protocol de Mont-real, però que estan presents en l’atmosfera terrestre.

El nou estudi, que ha estat publicat a la revista Nature Communications, ha mostrat que “tot i que actualment l’impacte del clorur de metilè sobre l’ozó és modest, ha augmentat notablement en els últims anys” i adverteixen que “si aquest augment continua en el futur, el retorn de l’ozó antàrtic als nivells anteriors a 1980 podria demorar-se substancialment “.

http://www.eldiario.es/sociedad/capa_de_ozono-contaminacion-ciencia_0_659684093.html Continua la lectura de Un dissolvent industrial amenaça la recuperació de la capa d’ozó

Ultimàtum de la Unió Europea a Barcelona i a Madrid per la contaminació per NO2

El diòxid de nitrogen o òxid de nitrogen (IV) (NO2), és un compost químic format pels elements nitrogen i oxigen. El diòxid de nitrogen és de color marró-groguenc.
El NO2 present en l’aire de les ciutats prové en la seva major part de l’oxidació del NO, la font principal són les emissions provocades pels automòbils. D’altra banda, el NO2 intervé en diverses reaccions químiques que tenen lloc a l’atmosfera, donant lloc tant a la producció d’ozó troposfèric com de partícules en suspensió secundàries menors de 2,5 micres (PM2,5), les més nocives per a la salut. De manera que a l’hora de considerar els efectes del NO2 sobre la salut s’han de tenir en compte no només els efectes directes que provoca, sinó també la seva condició de marcador de la contaminació deguda al trànsit i la seva condició de precursor d’altres contaminants.

Els òxids de nitrogen són en general molt reactius i al inhalar afecten el tracte respiratori. El NO2 afecta els trams més profunds dels pulmons, inhibint algunes funcions dels mateixos, com la resposta immunològica, produint una minva de la resistència a les infeccions. Els nens i asmàtics són els més afectats per exposició a concentracions agudes de NO2. Així mateix, l’exposició crònica a baixes concentracions de NO2 s’ha associat amb un increment en les malalties respiratòries cròniques, l’envelliment prematur del pulmó i amb la disminució de la seva capacitat funcional.

El Diòxid de nitrogen (NO2) és un dels causants de la famosa pluja àcida, ja que en reaccionar amb el vapor d’aigua produiria àcid nítric. Els efectes sobre l’agricultura, la ramaderia, els boscos, els sòls i les aigües són devastadors.

La Comissió Europea dona només dos mesos per aplicar mesures correctores a Barcelona i a Madrid abans de recórrer al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

http://www.ccma.cat/el-temps/ultimatum-de-la-unio-europea-a-barcelona-i-a-madrid-per-la-contaminacio-per-no2/noticia/2773449/

Continua la lectura de Ultimàtum de la Unió Europea a Barcelona i a Madrid per la contaminació per NO2

El forat de la capa d’ozó arriba a dimensions rècord

La capa d’ozó, a la zona de l’estratosfera terrestre, és la zona  que conté una concentració relativament alta d’ozó. L’ozó actua com a filtre, o escut protector, de les radiacions nocives, i d’alta energia, que arriben a la Terra permetent que passin altres com la ultraviolada d’ona llarga, que d’aquesta manera arriba a la superfície. Aquesta radiació ultraviolada és la que permet la vida al planeta, ja que és la que intervé en la fotosíntesi del regne vegetal, que es troba a la base de la piràmide tròfica. La disminució d’aquesta capa d’ozó pot conduir a un augment de les taxes de càncer de pell i altres malalties importants en éssers humans i en animals

S’anomena forat de la capa d’ozó a la zona de l’atmosfera terrestre on es produeixen reduccions anormals de la capa d’ozó, fenomen anual observat durant la primavera a les regions polars i que és seguit d’una recuperació durant l’estiu. En els mesuraments realitzats en temps recents es van descobrir importants reduccions de les concentracions d’ozó en aquesta capa, amb especial incidència a la zona de l’Antàrtida. Es va atribuir aquest fenomen a l’augment de la concentració de clor i de brom a l’estratosfera degut tant a les emissions antropogèniques de compostos químics, entre els quals destaquen els compostos clorofluorocarbonats (CFC) utilitzats com a fluid refrigerant. Al setembre de 1987 diversos països van signar el Protocol de Mont-real, en el qual es comprometien a reduir a la meitat la producció de CFC en un període de 10 anys.

Segons les declaracions dels experts, la tendència fins l’any passat era a la baixa, però a partir del mes d’octubre el engrandiment es va disparar i en l’actualitat el forat d’ozó té una grandària similar al del continent africà. El mesurament que es va fer en desembre és la quarta més gran de les que es tenen registrades històricament i això preocupa els científics que esperen que aquest efecte es reverteixi amb la pujada de les temperatures de l’estiu de l’hemisferi sud Continua la lectura de El forat de la capa d’ozó arriba a dimensions rècord

Alts nivells de l’ozó troposfèric a Catalunya

En un comunicado, los ecologistas aseguran que desde marzo se viene superando tanto el objetivo legal para la protección de la salud humana como la recomendación que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha establecido para este contaminante. Continua la lectura de Alts nivells de l’ozó troposfèric a Catalunya