Arxiu d'etiquetes: onades

La piscina de la mort

Una ona és una pertorbació que es propaga des del punt en què es va produir cap al medi que envolta aquest punt. Les ones materials ( totes menys les electromagnètiques ) requereixen un medi elàstic per propagar-se. El medi elàstic es deforma i es recupera vibrant al pas de l’ona. Les onades són pertorbacions que es propaguen per l’aigua

La fricció generada pel vent sobre l’aigua, dóna lloc a un arrossegament d’unes gotes d’aigua sobre unes altres. Així, a mesura que el vent emet més energia, més gran acaba sent l’onada. El frec del vent origina la formació d’arrissades  sobre la superfície del mar, el que permet l’acumulació de les gotes.

La primera fase es denomina onades capil·lars. Quan la superfície perd tota la seva llisor, la fricció és més intensa i apareix la segona fase, que són les ones gravitatòries. La part més elevada de l’onada s’anomena cresta i la zona més profunda es diu vall o si.

D’altra banda, trobem que en la formació de les ones ha dos moviments. L’oscil·lació circular de l’ona i la propagació d’aquestes ones cap endavant.

La imatge següent ho mostra clarament:

Com més alta sigui l’ona, major energia del vent prenen. També és important dir que a certa profunditat les aigües romanen quietes.

Efectes de les ones sobre les costes

Les onades poden tenir dos efectes ben diferents sobre les costes:

  • Efecte destructiu: quan les ones són grans i de períodes prolongats, poden arribar a moure el sediment, erosionant la platja.
  • Efecte constructiu: quan les ones són petites i de curta durada, poden moure una mica el sediment, acumulant sorra en algun sector, formant una platja.

La formació d’onades al mar depèn en gran mesura de l’estat del temps. Mentre més ventós estigui el dia, més onades gran trobarem.

Un exemple d’onades curiós és la  piscina de la mort.  Es troba en Kauai , la més antiga i la quarta en grandària de les illes principals de l’ arxipèlag de Hawaii. Kauai és un territori amb costes rocoses contra les quals les onades han creat piscines naturals.

http://www.cabroworld.com/2016/07/02/conoces-la-piscina-de-la-muerte-averigua-por-que-la-llaman-asi/

La Queen’s Bath, también conocida como piscina de la muerte, tiene una gran belleza natural y puede parecer muy tranquila, pero puede convertirse en un lugar extremadamente peligroso en tan solo unos segundos. Son siete las personas que han fallecido tras verse sorprendidas por sus olas…

http://www.ponceleon.org/revista01/index.php?option=com_content&view=article&id=139:iporque-hay-olas-en-el-mar&catid=82:el-porque-de-las-cosas&Itemid=65