Arxiu d'etiquetes: co2

El CO2 a l’atmosfera augmenta en quatre anys el que abans trigava 200

L’Organització Meteorològica Mundial ha assegurat que s’ha arribat a una concentració de CO2 de 410 parts per milió, el 2015 es va arribar a 400 parts per milió, i  ja es considerava un rècord alarmant.

https://www.publico.es/sociedad/co2-atmosfera-aumenta-cuatro-anos.html

El dióxido de carbono (CO2), principal gas causante del cambio climático, ha aumentado en los últimos cuatro años tanto como cuando la Tierra pasó del periodo glaciar al actual interglaciar, transición que tomó entre 100 y 200 años. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) dijo hoy en una rueda de prensa que se ha llegado a una concentración de CO2 de 410 partes por millón, con respecto a las 400 partes por millón registradas en 2015 y que ya se consideraba un récord alarmante. Continua la lectura de El CO2 a l’atmosfera augmenta en quatre anys el que abans trigava 200

Què és el CO2? Com es connecta amb el canvi climàtic?

Quan la concentració de diòxid de carboni augmenta, la temperatura augmenta.  El diòxid de carboni (antigament anomenat biòxid de carboni o anhídrid carbònic), és un gas incolor, inodor, i insípid. La seva composició química és CO₂. No és tòxic però la seva acumulació pot produir la mort per ofegament, car és un gas més pesant que l’aire, i s’acumula fàcilment en els llocs més baixos. El diòxid de carboni està compost per un àtom central de carboni unit amb dos dobles enllaços a dos àtoms d’oxigen, els tres alineats en línia recta;

O=C=O

És un dels productes finals de la combustió dels combustibles orgànics, i de la respiració dels animals, i alguns vegetals, com en els fongs. Els vegetals que tenen clorofil·la el redueixen, per l’acció combinada d’aquesta substància i la llum, i produeixen oxigen, i carboni que s’incorpora als organismes vegetals.

En processos de combustió, amb poc oxigen, també es genera monòxid de carboni (CO).

El diòxid de carboni és un dels gasos que ajuda a regular la temperatura de la terra gràcies a l’anomenat efecte hivernacle. L’augment actual de la concentració d’aquest gas a l’atmosfera, està creant l’escalfament global del planeta

Malgrat la seva petita concentració, el CO2 és un component molt important de l’atmosfera de Terra, perquè absorbeix la radiació infraroja a les longituds de 4.26 µm (mode vibracional symmetric stretching) i 14.99 µm (mode de vibració bending) i realça per tant l’efecte hivernacle.

Les emissions antropogèniques són actualment de 28 mil milions de tones, això representa només un 5% del flux de CO2 total a l’atmosfera, però és suficient per a crear una acumulació d’aquest gas, ja que no existeixen embornals suficients per a ell.

Emissions globals de carboni fòssil 18002000.

Des del començament de la Revolució Industrial, la concentració de CO2 atmosfèrica ha augmentat en aproximadament 110 µL/L o aproximadament un 40%, la majoria d’aquest augment s’ha produït des de 1945. Les mesures mensuals preses a Mauna Loa[3] des de 1958 mostren un augment de 316 ppmv en aquell any a 384 ppmv el 2006, un augment global de 70 µL/L durant la història de 48 anys de les mesures. La crema de combustibles fòssils com carbó i petroli és la causa principal de l’augment del CO2 antropogènic; la desforestació és la segona causa essencial, especialment la produïda en països tropicals per a l’expansió de l’explotació forestal, l’agricultura, la ramaderia i en menor mesura la mineria. Per exemple els incendis forestals a Indonèsia de l’any 1997 poden haver alliberat per si sols una proporció del 13% al 40% de l’emissió de CO2 feta pels combustibles fòssils aquell any. No tot el CO2 emès roman en l’atmosfera; una part se n’absorbeix als oceans, a la biosfera i en les roques. La raó entre el CO2 emès i l’augment de CO2 atmosfèric es coneix com la fracció aerotransportada (Al d’et Keeling., 1995); aquesta varia en períodes curts de temps però és típicament d’un 57% en un període de 5 anys.

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=248272&titular=%BFqu%E9-es-el-co2?-%BFc%F3mo-se-conecta-con-el-cambio-clim%E1tico?- Continua la lectura de Què és el CO2? Com es connecta amb el canvi climàtic?